AU CRM

Hvad er et CRM-system?

Et CRM-system er en fælles database, som samler data om de personer og organisationer, man allerede har eller gerne vil etablere og fastholde relationer med. CRM står for Customer Relationship Management, og fokus er på såvel relationen som den opgave man samarbejder om.

Universitetets relationer og samarbejder er mangeartede: Forskningssamarbejder, partnerskaber med AU Karriere, styrke netværk med alumner, vidensudveksling igennem deltidsuddannelser og kurser fra EVU, praktik, studieprojekter- og meget meget mere. 

AU CRM er således et stærkt værktøj til videndeling. Systemet kan desuden støtte og væsentligt lette en række administrative procedurer omkring tilmeldte til events og e-mail kampagner.

AU CRM

AU CRM er et system til håndtering af AU's eksterne relationer, såsom alumner og kontaktpersoner i de private og offentlige virksomheder AU samarbejder med.

I CRM-systemet kan vi vedligeholde en database med person- og organisationsoplysninger på alle AUs relevante eksterne relationer. CRM-systemet skal gøre det muligt, at vidensudveksle på tværs af AU's afdelinger og samtidig lette resarch-arbejdet for den enkelte ansatte, som ønsker at tilgå data omkring AU's eksterne relationer.

AU Viden har siden foråret 2013 kørt et pilotprojekt hvor AU Alumni, AU Career, AU CEI og EVU (v/ AU Executive) samler og deler viden om sine erhvervskontakter. Det har skabt en fælles database, som  - med udgangspunkt i alle tidligere studerende på AU (Alumnedatabasen Gerda) - allerede efter få måneder gør viden om dele af AU's erhvervssamarbejde synlig og tilgængelig på tværs af flere enheder.  

Der er i øjeblikket omkring 100 administrative brugere på systemet og databasen indeholder over 140.000 personprofiler og omkring 8.000 organisationer. Derudover er der over 20.000 aktive brugere på Alumniportalen Gerda.