Corona-information

Information om deadlines pga. Coronavirus

Vi opdaterer løbende om ændrede deadlines mm. her på siden. Men det er vigtigt, at du også holder dig opdateret via Horizon 2020 hjemmesiden og fondenes hjemmesider.

Offentlige fonde

Danmarks Frie Forskningsfond har udskudt deadline for ansøgninger til d. 2. april kl. 12. Budgetunderskrifter ikke nødvendige. Læs her.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse:Ny frist for indsendelse af forslag til både ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure ) og den danske roadmap for forskningsinfrastruktur er onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00. Læs mere her.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige forskningsfond har udskudt ansøgningsfristen for korterevarende og seniorstipendier til 1. maj. Læs mere her.

Aarhus Universitetsforskningsfond har udskudt den kommende ansøgningsfrist for Starting Grants.
Oprindeligt var fristen onsdag d. 1. april. Den nye frist for at indsende sin ansøgning er fredag d. 1. maj 2020 kl. 12.

Innovationsfonden – International Collaborations: Ansøgningsdeadline 17. marts. Ingen opdateringer. 

The NOS-HS spring call 2020 - deadline er udskudt til mandag d. 6. april kl. 15.15. Læs mere her.
Og se en opdateret call tekst her.

Private fonde

Novo Nordisk Fonden: Data Science Emerging (ny deadline 31.3.2020), Data Science Ascending (ny deadline 31.3.2020), Data Science Distinguished (ny deadline 31.3.2020), Data Science Collaborative Projects (ny deadline 1.4.2020). Ansøgninger uden underskrift accepteres og kan evt. eftersendes. Læs mere her.

Villum Foundation 
Villum Experiment:Villumfonden accepterer pga. Coronasituationen ansøgninger uden underskrift, hvis der medfølger en godkendelsesmail fra universitetet. Deadline er fortsat d. 18. marts kl. 14. Læs mere her.

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden har udskudt deadline til torsdag d. 14. maj. Læs mere her. 

Yderligere information fra danske fonde


Covid-19 calls
Flere danske fonde har aktive calls relateret til Covid-19. Se liste her.

Projektforlængelser mm.
Danmarks Frie Forskningsfond har besluttet at godkende en projektforlængelse på et år for alle igangværende bevillinger til Sapere Aude, Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2. Det er ikke nødvendigt at søge om projektforlængelsen. Læs mere her.

Carlsbergfondet godkender på grund af Corona-krisen generelt anmodninger om projekt- og fristforlængelser, der er gjort nødvendige af COVID-19. Læs mere her.

EU - Horizon2020

- Horizon 2020 calls med deadline fra dags dato og frem til 15. april er udskudt - læs mere her. Dog er der et call, der ikke bliver udskudt: 

- IMI call 20 d. 21. april og IMI call 21 corona d. 31. marts.

 - Forskningsinfrastrukturprogrammet
Deadline udskudt til 14. maj for følgende calls:
H2020-INFRAIA-2020-1 (topics INFRAIA-02 and INFRAIA-03)
H2020-INFRAINNOV-2020-2 (Topic INFRAINNOV-03 and INFRAINNOV-04)
H2020-INFRASUPP-2020-2 (Topic INFRASUPP-02)

 - ERC Starting Grant
Evalueringen af ERC Starting Grants skrider planmæssigt frem ved hjælp af fjernevaluering, og vi kan derfor forvente, at interviews vil ligge som normalt fra ca. slutningen af maj til midten af juni måned. 
Desuden holder ERC’s Agency fast i de kommende deadlines, der ikke bliver udskudt. Det er fristen d. 23. april for ERC Proof of Concept og fristen d. 26. august for ERC Advanced Grant.
Følg med her.

 - Erasmus+ KA2, herunder de strategiske partnerskaber, er udskudt  til den 23. april 2020 kl. 12.00. Læs mere her. Og på UFMs hjemmeside.

 - SWAFS - Calls under Science with and for Society med frist d. 15. april er udskudt til den d. 23. april kl. 17.

 - The COST Committee of Senior Officials (CSO) har udskudt deadline for 'the Open Call collection' til d. 29. oktober Læs mere her. COST har også en særlig Corona hjemmeside.

 - Horizon 2020 – SC1:Deadline 22 april for DTH 2020 topics og 22. april for TDS 04. Ingen ændringer pt. Ansøgere vil sandsynligvis blive opdateret direkte via online tilmeldingssystemet.


Hold dig opdateret ang. Horizon 2020 calls her.

Er du involveret i Horizon 2020 projekter, som er påvirket af Corona krisen?

Læs råd om udsættelser, møder, rapportering mm. her.


Opdateret FAQ fra EU Kommissionen med COVID-19-relaterede spørgsmål og svar.