Corona-information

Information om deadlines pga. Coronavirus

Vi opdaterer løbende om ændrede deadlines mm. her på siden. Men det er vigtigt, at du også holder dig opdateret via Horizon 2020 hjemmesiden og fondenes hjemmesider.

Offentlige fonde

Ingen ændringer pt.

Private fonde

Ingen ændringer pt.

Yderligere information fra fonde

Projektforlængelser mm.
Danmarks Frie Forskningsfond har besluttet at godkende en projektforlængelse på et år for alle igangværende bevillinger til Sapere Aude, Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2. Det er ikke nødvendigt at søge om projektforlængelsen. Læs mere her.

Carlsbergfondet godkender på grund af Corona-krisen generelt anmodninger om projekt- og fristforlængelser, der er gjort nødvendige af COVID-19. Læs mere her.

Kræftens Bekæmpelse anerkender, at den helt ekstraordinære situation med COVID-19 bevirker, at de af Kræftens Bekæmpelse støttede forskningsprojekter bliver forsinket som følge af, at forskere i en periode ikke kan arbejde på normale vilkår. Læs mere her.

Fondenes Videnscenter: Se de forskellige fondes og foreningers COVID-19-initiativer samt om eventuelle ændringer i samarbejderne med bevillingsmodtagere og -ansøgere som følge af COVID-19-krisen. Læs mere her.

Novo Nordisk Fonden - se information relateret til COVID-19 situationen her.

Donors and Foundations Networks in EuropeEuropean Philanthropy Statement on COVID-19.

Danida - COVID-19 Special message from DFC (General Conditions and Documents)

EU - Horizon2020


Horizon 2020 calls
- hold dig opdateret ang. nye deadlines her.

ERC under Corona- læs mere her.

MSCA under Corona - læs mere her.

EUopStarts Coronapolitik. Læs her.

 - COST har en særlig Corona hjemmeside.

Er du involveret i Horizon 2020 projekter, som er påvirket af Corona krisen?

Læs råd om udsættelser, møder, rapportering mm. her.


Opdateret FAQ fra EU Kommissionen med COVID-19-relaterede spørgsmål og svar.