AU høringsindspil til EU programmerne

Aarhus Universitet markerer sine synspunkter på såvel det nuværende som fremtidige EU forskningsprogrammer i forbindelse med de høringer (”Stakeholder Consultations”) som EU kommissionen afholder. Det er normalt universitetets forskningsudvalg UFFE, som står bag høringssvarene. Ofte udarbejdes høringssvar i regi af de nationale eller internationale institutionsnetværk som universitetet deltager i.

 

På vej mod det næste EU rammeprogram for forskning: Horizon Europe (FP9)

Sonderingerne omkring udformningen af det næste rammeprogram, som skal afløse Horizon 2020 er startet. Flere netværk og nationale interessenter har allerede udarbejdet ”positionspapirer”, som udtrykker diverse forslag og holdninger til, hvad et næste rammeprogram skal indeholde. Aarhus Universitets holdninger indgår i bl.a. i bidragene fra Uddannelses ofr Forskningsministeriet, ”Danske Universiteter” og fra universitetsnetværkene Guild og Coimbra. Du finder links til de forskellige ”positionspapirer” nedenfor.

AUs holdning til "missionsbegrebet" i Horizon Europe (2018)

AUs holdning til "oplæg til budget" for Horizon Europe (2018)

AU synspunkter udtrykt via universitetsnetværket "Guild" (løbende)

AU synspunkter udtrykt via universitetsnetværket "Coimbra Group" (løbende)

FP9 positionspapir fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (2017)

 

Horizon 2020 midtvejsevalueringen
I forbindelse med EU kommissionens Horizon 2020 midtvejsevaluering (2016-17) er der også blevet gennemført en ”Stakeholder Consultation”.  Midtvejsevalueringen sigter mod at tilpasse programmets sidste fase så det tager højde for de kritiske forhold som evalueringen påpeger. Derudover er evalueringsresultatet et vigtigt grundlag for udviklingen af det næste rammeprogram, som skal afløse Horizon 2020.

AU har udarbejdet et selvstændigt høringssvar til midtvejsevalueringen som du kan se her

Derudover står AU bag høringssvar indsendt fra Danske Universiteter, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitetsnetværkene ”The Guild” og ”Coimbra Group”. Links til høringssvarene finder du her:

Positionspapir Danske Universiteter

Positionspapir Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Positionspapir The Guild

Positionspapir Coimbra Group

 

Etablering af nyt ”European Innovation Council” - EIC
I forbindelse med overvejelserne omkring etablering af et nyt European Innovation Council lavede kommissionen i 2016 et ”call for ideas on European Innovation Council”.

Overblik og konklusioner fra de indkomne høringssvar herunder høringssvaret fra AU findes her.

Du kan følge udviklingen af det nye Innovation Council på kommissionens hjemmeside her.