Du kan påvirke Horizon 2020

Du kan påvirke arbejdsprogrammerne inden for søjlerne Societal Challenges og Industrial Leadership. Bidrag med indspil til de kommende 2-3 årige arbejdsprogrammer og få indflydelse.

Universitetets forskningsudvalg har nedsat AU ekspertgrupper, som kommer med forslag til nye forskningsemner inden for de syv societal challenges under H2020. Gruppernes forslag indgår i de danske prioriteringer, som udarbejdes i nationale referencegrupper nedsat under Styrelsen for Forskning og Innovation.  De danske prioriteringer indgår i de forhandlinger, som foregår i kommissionens programkomiteer i forbindelse med udvikling af de 2-3 årige arbejdsprogrammer. Universitetets ekspertgrupper er sammensat af forskere fra de fire fakulteter. Ekspertgrupperne har repræsentanter i de nationale referencegrupper.

Du kan læse mere om sammensætningen af de nationale referencegrupper og de danske medlemmer i kommissionens programkomiteer og faglige rådgiverpaneler (advisory groups) her

I drop down menuen finder du AUs repræsentanter i ekspertgrupper, de nationale referencegrupper, og i kommissionens programkomiteer og adivsory boards. Du kan finde kommissoriet for AU ekspertgruppernes arbejde her.

Health, demographic change and wellbeing

AU Ekspertgruppens medlemmer:

Jørn Olsen, Folkesundhed, (Formand for ekspertgruppen)

Poul Henning Jensen, Biomedicin

Uffe Juul Jensen, Kultur og Samfund

Jens Otto Lunde Jørgensen, Klinisk Medicin

Peter Kristensen, Ingeniørvidenskab

Lotte Meinert, Kultur og Samfund

Preben Bo Mortensen, Økonomi

Ole Steen Nielsen, Health dekanat (Medlem af den nationale referencegruppe)

Poul Nissen, Molekylærbiologi og Genetik

Kim Overvad, Folkesundhed

Jens Seeberg, Kultur og Samfund

Henrik Toft Sørensen, Klinisk Medicin (Medlem af den nationale referencegruppe)

Bobby Zachariae, Psykologisk Institut

Birgit Christensen, Forskningsstøtteenheden

Karen Matthisson, Forskningsstøtteenheden

 

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Ole Steen Nielsen, Health dekanat

Henrik Toft Sørensen, Klinisk Medicin

Bente Langdahl, Klinisk Medicin

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

AU har ingen repræsentant på dette område

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet, Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab, Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy

AU ekspertgruppens medlemmer:

Erik Steen Kristensen, Agroøkologi, (Formand for ekspertgruppen og medlem af den nationale referencegruppe)

Hanne Lakkenborg Kristensen, Fødevarer

Lars Relund Nielsen, Økonomi

Klaus G Grunert, Virksomhedsledelse

Claus Aage Grøn Sørensen, Ingeniørvidenskab

Brian Kronvang, Bioscience

Berit Hasler, Miljøvidenskab

Kim Overvad, Epidemiologi

Søren Munch Kristiansen, Geoscience

Per L. Gregersen, Molekylærbiologi og Genetik

Susanne Højlund Pedersen, Kultur og Samfund

Jan Værum Nørgaard, Husdyrvidenskab

Margrethe Balling Høstgaard, Koordinator, DCA

Svend Binnerup, seniorrådgiver, Forskningsstøtteenheden

 

Repræsentant i den nationale referencegruppe:

Erik Steen Kristensen, Agroøkologi

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Erik Steen Kristensen, Agroøkologi

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS, Advisory Group for Bioeconomy

Erik Steen Kristensen, Agroøkologicommission, Expert Group for Bio-based Products

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet, Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab, Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi, Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Secure, clean and efficient energy

AU ekspertgruppens medlemmer:

Rune Hylsberg Jacobsen, Ingeniørvidenskab,(Formand for ekspertgruppen)

Adriënne Heijnen, Kommunikation og Kultur

Kim Allan Andersen, Økonomi

Flemming Skov, Bioscience

Pia Frederiksen, Miljøvidenskab

Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut

Anders Peter Adamsen, Ingeniørvidenskab

Martin Greiner, Ingeniørvidenskab

Torben  R. Jensen, Kemi, (Medlem af den nationale referencegruppe)

Mikkel Kongsbak, Forskningsstøtteenheden

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden

 

Repræsentant i den nationale referencegruppe:

Torben  R. Jensen, Kemi

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Bo Brummerstedt Iversen, Kemi og iNANO

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi, Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Niels Halberg, DCA og ICROFS, Advisory Group for Bioeconomy

Erik Steen Kristensen, Agroøkologi, Commission Expert Group for Bio-based Products

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab, Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Smart, Green and Integrated Transport

AU Ekspertgruppens medlemmer:

Jens Lysgaard, Økonomi

Formand for ekspertgruppen, kontakt til ministeriet vedr. området

Ole Hertel, Miljøvidenskab

Kaj Grønbæk, Datalogi

Torben René Jensen, Kemi

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden

Repræsentant i den nationale referencegruppe:

Der er ikke nedsat en national referencegruppe på dette område

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

AU har ingen repræsentant på dette område

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi, Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Niels Halberg, DCA og ICROFS, Advisory Group for Bioeconomy

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab, Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Climate action, resource efficiency, and raw materials

Ekspertgruppens medlemmer:

Hans Sanderson, Miljøvidenskab,(Formand for ekspertgruppen og medlem af den nationale referencegruppe)

Tage Dalsgaard, Bioscience

Eric Hillebrand, Økonomi

Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Inst

Michael Eilenberg, Kultur og Samfund

Marianne Glasius, Kemi

Henrik Balslev, Bioscience

Anja Skjoldborg Hansen, DCE, (Medlem af den nationale referencegruppe)

Merete Bilde, Kemi, (Medlem af den nationale referencegruppe)

Jørgen Brandt, Miljøvidenskab (Medlem af den nationale referencegruppe)

Mikael Kristian Sejr, Bioscience

Marianne Thomsen, Miljøvidenskab

Felix Riede, Kultur og Samfund

Mikkel Tamstorf, Bioscience

Thomas Nielsen, Geoscience

Rikke Märcher Rochat, Forskningsstøtteenheden

Svend Binnerup, Forskningsstøtteenheden


 
Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Hans Sanderson, Miljøvidenskabi

Anja Skjoldborg Hansen, DCE

Merete Bilde, Kemi

Jørgen Brandt, Miljøvidenskab

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Hans Sanderson, Miljøvidenskab  

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS

Advisory Group for Bioeconomy

Erik Steen Kristensen, Agroøkologi

commission Expert Group for Bio-based Products

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet

Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab

Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi

Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Europe in a changing world–Inclusive, innovative and reflective societies

AU Ekspertgruppens medlemmer:

Johnny Laursen, ARTs dekanat,(Formand for ekspertgruppen og medlem af den nationale referencegruppe)

Lars Frederiksen, Virksomhedsledelse

Kim Halskov, Kommunikation og Kultur

Niels Mejlgaard, Statskundskab, (Medlem af den nationale referencegruppe)

Annette Bohn, Psykologisk Institut

Philipp Schröder, Økonomi

Niels Rosendal Jensen, DPU

Thorsten Borring Olesen, Kultur og Samfund

Hans Lauge Hansen, Kommunikation og Kultur

Mads Holst, Kultur og Samfund

Per Baltzer Overgaard, Dekanat BSS

Adriënne Heijnen, Kommunikation og Kultur

Anne Marie Zwergius, Forskningsstøtteenheden

Knud Warming, Forskningsstøtteenheden

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Johnny Laursen, ARTs dekanat

Niels Mejlgaard, Statskundskab

Anne Marie Pahuus, dekanatet, Arts

Cathrine Hasse, DPU

Kirsten Frandsen, Kommunikation og Kultur

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

Johnny Laursen, ARTs dekanat

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS, Advisory Group for Bioeconomy

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet, Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab, Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi, Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

AU Ekspertgruppens medlemmer:

AU har ingen ekspertgruppe på dette område

 

Repræsentanter i den nationale baggrundsgruppe:

Der findes p.t. ikke en national referencegruppe på dette område. Eurocenter udsender dog nyt inden for programområdet til interesserede på forskningsinstitutionerne. Følgende modtager p.t. information om Secure Societies på AU: 

 

Ivan Bjerre Damgård, Datalogi

Lotte Meinert, Kultur og Samfund

Svend Binnerup, Forskningsstøtteenheden 

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

AU har ingen repræsentant på dette område

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS

Advisory Group for Bioeconomy

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet

Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab

Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi

Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and advanced manufacturing and processing

AU Ekspertgruppens medlemmer:

AU har ingen ekspertgruppe på dette område

 

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Jacob Becker, Kemi

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

AU har ingen repræsentant i programkomiteen på dette område

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS

Advisory Group for Bioeconomy

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet

Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab

Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi

Advisory Group for Secure, clean and efficient energy

Information and communication technologies

AU Ekspertgruppens medlemmer:

AU har ingen ekspertgruppe på dette område

 

Repræsentanter i den nationale referencegruppe:

Peter Gorm Larsen, Ingeniørvidenskab

Ole Lehrmann Madsen, AU og Alexandra Instituttet

 

Repræsentant i EU kommissionens programkomité:

AU har ingen repræsentant på dette område

 

Relevante repræsentanter i kommissionens advisory groups:

Niels Halberg, DCA og ICROFS

Advisory Group for Bioeconomy

Ole Lehrmann Madsen, Datalogi og Alexandra Instituttet

Advisory group for: Information and communication technologies

Thomas Toftegaard, Ingeniørvidenskab

Advisory group for: Future and Emerging Technologies

Benjamin Sovacool, Forretningsudvikling og Teknologi

Advisory Group for Secure, clean and efficient energy