Excellent Science - Horizon Europe

Excellent Science

Har du en excellent idé til grundforskning og et excellent CV? Så kan du søge en af de prestigefulde bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Få gode råd til din ERC-ansøgning her.

I Excellent Science søjlen kan der desuden søges om midler til infrastrukturer og til mobilitet (MSCA actions).

Evalueringskriterierne inden for Excellent Science søjlen er ansøgerens og projektets fortræffelighed.

Hvis du har behov for yderligere information, råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os i Forskningsstøtteenheden.

European Research Council (ERC)

Du kan søge bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd igennem hele din forskningskarriere. ERC bevillingsstrukturen i Horizon Europe forventes at minde om den, der kendes fra Horizon 2020.

Starting grants (1.5 mio €) kan søges 2 -7 år efter ph.d.graden

Consolidator grants (2 mio €) kan søges 7-12 år efter ph.d. graden

Advanced grants (2.5 mio €) gives til den exceptionelle, etablerede forskningsleder med mindst 10 års forskningserfaring.

Synergy grants (10 mio €) gives til en gruppe på 2-4 exceptionelle, etablerede forskningsledere med stor forskningserfaring.

Bevillingsperioden er op til 6 år. Du kan søge en gang årligt.

Har du i forvejen et ERC grant, har du mulighed for at søge Proof of Concept midler, hvis din forskning har ført til resultater af potentiel kommerciel eller samfundsmæssig interesse. Der kan søges om en 'Proof of Concept' bevilling på op til 150.000 €.

Du finder gode råd, som kan hjælpe dig videre i dine overvejelser om en ERC-ansøgning her

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ERCs hjemmeside her.

Læs interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og ERC Consolidator Grant, her

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Ønsker du at tiltrække yngre forskere eller selv rejse ud, er der muligheder inden for Marie Skłodowska-Curie mobilitetsprogrammet. MSCA bevillingsstrukturen i Horizon Europe forventes at minde om den, der kendes fra Horizon 2020.

MSCA bevillingerne er især målrettet forskermobilitet og forskeruddannelse.

Innovative Training Networks (ITN) er et mobilitetsprogram, som kan søges af forskningsinstitutioner og som er målrettet forskere med mindre end 4 års forskererfaring. Bevillingsperioden kan vare op til 4 år og dækker bl.a. leveomkostninger og udgifter i f.m. mobilitet og ophold.

Individual Fellowships er et mobilitetsprogram målrettet forskere med mere end 4 års forskningserfaring. Forskere inden for og uden for EU kan tage et forskningsophold i et (andet) EU land (European Fellowships). EU forskere har endvidere mulighed for at få en bevilling til et forskningsophold i lande uden for EU (Global Fellowships). Bevillingsperioden er 1-2 år for European Fellowships og 2-3 år for Global Fellowships.

Andre MSCA bevillingsmuligheder findes inden for programmerne: “Research and Innovation Staff Exchange (RISE)” og ”COFUND” (tilskud til et mobilitetsprogram).

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på MSCA hjemmesiden her.

Research Infrastructures (ESFRI)

Infrastruktur programmets mål er udvikling af den fælles europæiske forskningsinfrastruktur. Programmet er blandt andet knyttet til European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), som har lavet en roadmap med forslag til ny europæisk forskningsinfrastruktur. Infrastruktur bevillingsstrukturen i Horizon Europe forventes at minde om den, der kendes fra Horizon 2020.

Læs mere om mulighederne på INFRASTRUKTUR hjemmesiden.