Excellent Science

Har du en excellent idé til grundforskning og et excellent CV? Så kan du søge en af de prestigefulde bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Få gode råd til din ERC-ansøgning her.

I Excellent Science søjlen kan der desuden søges om midler til infrastrukturer, til forskning i Future Emerging Technologies og til mobilitet (MSCA actions)

Evalueringskriterierne inden for Excellent Science søjlen er ansøgerens og projektets fortræffelighed.

Hvis du har behov for yderligere information, råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os.

European Research Council (ERC)

Du kan søge bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd igennem hele din forskningskarriere.

  • Starting grants (1.5 mio €) kan søges 2 -7 år efter ph.d.graden
  • Consolidator grants (2 mio €)kan søges 7-12 år efter ph.d. graden
  • Advanced grants (2.5 mio €) gives til den exceptionelle, etablerede forskningsleder med mindst 10 års forskningserfaring.

Bevillingsperioden er op til 5 år. Du kan søge en gang årligt.

Har du i forvejen et ERC grant har du mulighed for at søge Proof of Concept midler, hvis din forskning har ført til resultater af potentiel kommerciel eller samfundsmæssig interesse. Der kan søges om en proof of concept bevilling på op til 150.000 €. 

Du finder gode råd, som kan hjælpe dig videre i dine overvejelser om en ERC-ansøgning her.  

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på ERCs hjemmeside.

Læs interview med professor Liv Hornekær, som har modtaget både ERC Starting Grant og ERC Consolidator Grant, her.

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Ønsker du at tiltrække yngre forskere eller selv rejse ud, er der muligheder inden for Marie Skłodowska-Curie mobilitetsprogrammet.

MSCA bevillingerne er især målrettet forskermobilitet og forskeruddannelse.

Innovative Training Networks (ITN) er et mobilitetsprogram, som kan søges af forskningsinstitutioner og som er målrettet forskere med mindre end 4 års forskererfaring. Bevillingsperioden kan vare op til 4 år og dækker bl.a. leveomkostninger og udgifter i f.m. mobilitet og ophold.

Individual Fellowships er et mobilitetsprogram målrettet forskere med mere end 4 års forskningserfaring. Forskere inden for og uden for EU kan tage et forskningsophold i et (andet) EU land (European Fellowships). EU forskere har endvidere mulighed for at få en bevilling til et forskningsophold i lande uden for EU (global fellowships). Bevillingsperioden er 1-2 år for European Fellowships og 2-3 år for Global Fellowships. Se film med professor Robbert Fendon, som fortæller om sine erfaringer med MSC fellowships. Se film.

Andre MSCA bevillingsmuligheder findes inden for programmerne: “Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”, ”COFUND” (tilskud til et mobilitetsprogram) og ”NIGHT” (det europæiske ”forskningens døgn”).

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på MSCA hjemmesiden.

Future and Emerging Technologies (FET)

FET programmet har fokus på forskning i nye teknologier, som bringer Europa i front og skaber vækst. FET indeholder programmerne:

  • ”FET Open” som støtter forskning og teknologiudvikling/innovation i nye teknologier;
  • ”FET Flagship” som støtter stor-skala forsknings og teknologiudviklingsaktiviteter
  • ”FET Proactive” som skal fremme tværdisciplinære forsknings- og innovationssamarbejder.

FET har forskellige bevillingstyper, bl.a. Research and Innovation Actions (RIA) og Coordination and Support Actions (CSA), som også kendes fra andre dele af H2020.

Læs mere om muligheder og ansøgningskrav på FET hjemmesiden.

Research Infrastructures (ESFRI)

Infrastruktur programmets mål er udvikling af den fælles europæiske forskningsinfrastruktur. Programmet er blandt andet knyttet til European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), som har lavet en roadmap med forslag til ny europæisk forskningsinfrastruktur.

Læs mere om mulighederne på INFRASTRUKTUR hjemmesiden.