Funding Schemes

Bevillingstyper

Horizon 2020 har en række bevillingstyper (types of action; funding schemes) som afspejler projekternes formål. Nedenfor kan du læse om formål, krav og typiske bevillingsstørrelser for de enkelte bevillingstype

Research and Innovation Action (RIA)

Deltagere: ≥ 3 partnere fra 3 lande

Projektlængde: 36-48 måneder

EU bevillingsstørrelse: 2-5 mio €

Formål: Forskningsprojektsamarbejde

Yderligere info

Innovation Action (IA)

Deltagere: ≥ 3 partnere fra 3 lande

Projektlængde: 30-36 måneder

EU bevillingsstørrelse: 2-5 mio €

Formål: Udvikling af ideer, planer og designs af nye, eller forbedrede produkter, processer eller services. Prototypeudvikling, test, demonstration, produkt validering mm kan indgå. Forskning og udviklingsaktiviteter kan kun indgå I mindre omfang.

Yderligere info                      

Coordination and Support Action (CSA)

Deltagere: ≥ 1 partner (men typisk med ret mange deltagere)

Projektlængde: 12-30 måneder

EU bevillingsstørrelse: 0,5-2 mio €

Formål: Koordinering og netværksdannelser omkring forskning og innovationsprojekter, programmer og politikker. Forskningsaktiviteter dækkes ikke

Yderligere info                          

ERC-grants (STG, CoG og ADV)

Deltagere: 1 partner

Projektlængde: 60 måneder

EU bevillingsstørrelse:

  • Starting Grants:op til 2 mio €
  • Consolidator Grants:op til 2,75 mio €
  • Advanced Grants:op til 3,5 mio €

Formål: At støtte excellent (groundbreaking, high-gain/high-risk) grundforskning

Yderligere info

Marie Sklodowska Curie Actions (IF, ITN, RISE, COFOUND)

Formål: Facilitering af forskermobilitet med henblik på kompetence- og karriereudvikling

Innovation Training Networks (ITN)

Deltagere:

  • European Training Networks (ETN): mindst 3 partnere fra mindst 3 lande
  • European Industrial Doctorates (EID): mindst 1 partner fra en forskningsinstitution og  mindst 1 virksomhedspartner  fra mindst 2 lande
  • European Joint Doctorates (EJD): mindst 3 partnere fra forskningsinstitutioner fra mindst 3 lande

EU bevillingsstørrelse: Dækker leveomkostninger, opholdsudgifter, drift og overhead i op til 3 år.

Projektlængde: Projektets maksimale løbetid på institutionsniveau er 4 år 

 

Individual Fellowships (IF)

Deltagere:

  • European Fellowships: 1 partner (som søger forskningsophold i et EU land)
  • Global Fellowships: 1 partner (Fra et EU land som søger forskningsophold uden for EU)

EU bevillingsstørrelse: Dækker leveomkostninger, opholdsudgifter, drift og overhead i op til 3 år.

Projektlængde:                         

  • European Fellowships: 1-2 år
  • Global Fellowships: 2-3 år

 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Deltagere: Mindst 3 institutionspartnere fra mindst 3 lande

EU bevillingsstørrelse: Dækker omkostninger ved udstationering af medarbejdere i op til 1 år

Projektlængde: Op til 4 år

     

Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Deltagere: 1 myndighed, forskningsinstitution eller virksomhed

EU bevillingsstørrelse: Op til 10 mio €

Projektlængde: 3-5 år