Industrial Leadership

Industrial Leadership søjlen er for dig, som er interesseret i anvendelsesorienteret forskning og samarbejde med virksomheder. Søjlen støtter samarbejdsprojekter inden for:

 • anvendelsesorienteret forskning
 • teknologiudvikling
 • markedsdrevet innovation.

Udgangspunkt for programmets faglige prioriteringer er de såkaldte ”Key Enabling Technologies (KETs)” som omfatter: micro og nanoelectronics; nanoteknologi, industriel bioteknologi, advanced materials, photonics, og Advanced manufacturing technologies.

Industrial Leadership søjlen bevilliger midler til forsknings- og innovationsprogrammet ”Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT)” og yder tilskud til risikofinansiering og tilskud til innovationsprojekter i Små og Mellemstore virksomheder (det såkaldte SMV-instrument). LEIT har opslag inden for områderne:

 • Informations- og kommunikationsteknologi (ICT)
 • Rumforskning (SPACE)
 • Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi (NMBP).

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Hvis du har behov for yderligere information, råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os.

Information and Communication Technologies (ICT)

Dette program er for dig, som har ekspertise inden for ICT nøgleteknologier og gerne vil arbejde løsningsorienteret med problemstillingerne.

ICT programmet understøtter forsknings- og innovationssamarbejde inden for en række prioriterede områder: 

 • Components and systems
 • Advanced Computing
 • Future Internet
 • Content technologies and information management
 • Robotics
 • Micro- and nano-electronic technologies
 • Photonics.

Programmet skal bidrage til at fastholde en stærk europæisk ekspertise inden for ICT nøgleteknologier og endvidere bidrage til at afkorte vejen fra den excellente forskning til markedet.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder, ansøgningskrav og bevillingstyper på ICT hjemmesiden.

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (NMBP)

NMBP programmet understøtter forsknings.- og innovationssamarbejde inden for de prioriterede områder:

 • Nanotechnologies
 • Advanced materials
 • Advanced manufacturing and processing
 • Biotechnology.

Programmet adresserer hele innovationskæden og prioriteringerne tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Programmet støtter bl.a. demonstrations- og stor-skala pilot projekter, der kan fremme udvikling af kommercielle løsninger. Programmet har også stort fokus på at få løftet investeringerne inden for området i de private virksomheder.

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder, ansøgningskrav og bevillingstyper på NMBP hjemmesiden.

 

 

Space

Space programmet har fokus på udvikling af nye innovative rum-teknologier og brug af rum-data i forskningen såvel som til offentlige formål og kommercialisering. 

Programmet prioriterer først og fremmest de to igangværende EU ”Space flagship” projekter: ”European Global Navigation Satellite System (EGNSS)” og ”Earth Observation system” samt et nyt tredje område som fokuserer på beskyttelse af rum-infrastrukturer herunder etablering af et system til overvågning og sporing af satellitter og andet infrastruktur. 

Få gode råd til, hvordan du kan forstå arbejdsprogrammet i Horizon 2020 guide for adressing topics.

Læs mere om muligheder, ansøgningskrav og bevillingstyper på Space hjemmesiden.