Innovative Europe

Vil du være med til at skabe nye innovative løsninger og derigennem bidrage til nye markedsskabende gennembrud og vækst? I ”Innovative Europe” søjlen finder du interessante muligheder. Fokus er at få etableret et stærkere og mere sammenhængende Innovations Økosystem, som bringer aktører fra såvel forskning, uddannelse og den private sektor sammen om at skabe nye løsninger til gavn for samfundet.

European Innovation Council

European Innovation Council (EIC) har to overordnede indsatser:

1) EIC Pathfinder, der indeholder programmerne FET-Open og FET-proactive, som støtter forskning i radikalt nye fremspirende teknologier, som udfordrer kendte paradigmer.

2) EIC Accelerator, som bevilliger støtte og/eller lån til innovative projekter i små og mellemstore virksomheder.

Derudover ligger virkemidlet ”Fast Track to Innovation” (FTI), der støtter ”Close to Market” innovationsaktiviteter også under EIC.

EIC kører lige nu, som en ”pilot” under Horizon 2020. Følg udviklingen af EIC her.

European Innovation Ecosystems

European Innovation Ecosystems indsatsen skal bringe innovations økosystemer sammen på tværs af Europa og skabe genveje til infrastruktur, markeder, kompetencer og samarbejder omkring innovation. Målet er at skabe nye stærke innovationsøkosystemer i Europa.

Indsatsen er p.t. ikke yderligere beskrevet.

European Institute of Innovation and Technology

European Institute of Innovation and Technology (EIT) blev etableret 2008 med det formål at skabe innovationspartnerskaber med involvering af offentlige og private virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner. Partnerskaberne etableres som ”Knowledge and Innovation Communities” (KICs). Læs mere om EIT og Knowledge and Innovation Communities her.