Inspirationsinterview og cases

Få inspiration til dit arbejde med eksterne bevillinger fra forskere og andre, som har viden og erfaringer med projekter og ansøgninger

29.01.2020 | Forskningsstøtte

Eksperthjælp og reviewprocesser – nogle af vejene til mere funding på BSS

Prodekan Per Baltzer Overgaard tror ikke, politikerne giver flere penge til forskning fremover. Så vejen til at holde og gerne forbedre forskningsniveauet på School of Business and Social Science (BSS) er flere eksterne midler. Derfor har BSS bl.a. ansat to associerede dekaner og indført reviewprocesser af ansøgninger.

21.10.2019 | Forskningsstøtte

Bedre organisering og mere support = flere eksterne midler

ARTS har siden 2011 forøget deres eksterne finansiering væsentligt. Det er bl.a. sket gennem en ny organisering af forskningen og ansættelse af forskningskonsulenter. Udover flere midler til fakultetet, har det også givet en større åbenhed og bedre processer på institutterne samt mange unge forskertalenter, fortæller Anne Marie Pahuus, prodekan for forskning ved ARTS.

02.07.2019 | Forskningsstøtte

Health Forskningsforum: Fra strategi til handling

Nyt forskningsforum på Health skal styrke den eksterne finansiering, de tværgående forskningssamarbejder og rekruttering af de bedste forskere. Og det kræver dialog og et handlingsorienteret forum, hvor alle institutter, dekanatet og Forskningsstøtteenheden er repræsenteret, siger Ole Steen Nielsen, prodekan for forskning på Health.

25.02.2019 | Forskningsstøtte

Vedholdenhed gav bevilling på 9,4 mio. kr.

Vilje og en stærk tro på ideen var drivkraften for lektor Lisbeth Frostholm, da hun efter to afslag på en ansøgning skrev endnu en til Innovationsfonden. Men arbejdet var godt givet ud. I 2018 fik hun og speciallæge i alm. medicin Marianne Rosendal fra SDU en bevilling fra Innovationsfonden på 9.4 mio. og 1.1 mio. fra Trygfonden til at udvikle en digital applikation til patienter med vedvarende sy

25.02.2019 | Forskningsstøtte

Costnetværk blev isbryderen til europæiske kolleger

Pernille Klarskov søgte og fik en plads i et Costnetværk. Og det er blevet vejen til at få nye kolleger i EU. Efter tre års postdoc-ophold i USA, stod Pernille Klarskov Pedersen uden et europæisk netværk, da hun startede som adjunkt ved Århus Universitet. Nu er hun med i bestyrelsen i et Costnetværk og har fået mange nye kontakter og samarbejdsmuligheder i EU.

01.10.2018 | Forskningsstøtte

Public impact er vejen til private donationer

Professor Jacob Sherson har fået en donation fra en amerikansk familiefond. I første omgang 500.000 $ til at applikere sin forskningsmetode til undervisningsmateriale. Public impact er helt centralt for private donorer, men de er også risikovillige og støtter forskning, som udfordrer de kendte paradigmer.

01.10.2018 | Forskningsstøtte

Tænk stort og få en ansøgningsstrategi

Professor Charlotte Ulrikka Rask har gennem tiden skrevet mange ansøgninger, og flere har også givet penge. Men en rådgivningsproces med Forskningsstøtteenheden (FSE) omkring en større ansøgning har fået hende til at gentænke måden at skrive ansøgninger på, herunder hvordan hun får den store ide med forskningen til at stå helt klart. Endvidere har hendes forskningsenhed fået en nedskrevet an

29.05.2018 | Forskningsstøtte

ERC Starting Grant gav mulighed for at opbygge forskningsgruppe

Professor Liv Hornekær havde en klar forskningside og et stærkt ønske om at opbygge sin egen forskningsgruppe inden for eksperimentel fysik. Hun søgte derfor et ERC Starting Grant, da hun var forskningslektor– og fik det. ’Det kræver en god ide og en masse arbejde at lave en ansøgning. Men man udvikler samtidig sin forskning, så ligegyldigt om man får det eller ej, så er det en god investeri

29.05.2018 | Forskningsstøtte

Det regionale Bruxelles kontor - vores brobyggere til EU

AU arbejder konstant på at gøre sin indflydelse gældende i EU. Blandt andet har vi et EU kontor i Bruxelles, hvor Lina Christensen og hendes kollega Rikke Edsjö skaber kontakter, følger de politiske dagsordener, opsporer early warnings og intelligence for AU samt arrangerer møder og sidder i relevante netværk. På den måde fungerer kontoret som brobygger mellem EU og forskerne på AU. Og du kan s

10.04.2018 | Forskningsstøtte

Internt reviewpanel giver bedre ansøgningsproces – og videndeling

Nyt internt reviewpanel på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU baner vejen for bedre ansøgninger og mere videndeling blandt instituttets forskere. De første erfaringer er meget positive – og reviewproceduren kan på sigt også få en positiv betydning for organisationskulturen, mener reviewpanelets leder, professor Venka Simovska.