Inspirationsinterview og cases

Få inspiration til dit arbejde med eksterne bevillinger fra forskere og andre, som har viden og erfaringer med projekter og ansøgninger

10.06.2021 | Forskningsstøtte

GRAND SOLUTION TIL JOHANNE KORSDAL SØRENSEN - 6.1 MIO. KR. TIL VELFÆRDSINNOVATION

Johanne Korsdal Sørensen omsatte et aktuelt samfundsproblem til en ansøgning til Innovationsfonden. I løbet af de næste 5-8 år kommer Danmark nemlig til at mangle omkring 40.000 SOSU-assistenter. Og hvad gør man ved det problem? Det har Johanne Korsdal og hendes kolleger givet et kvalificeret bud på, og Innovationsfonden støtter med 6.1 mio. Men…

09.04.2021 | Forskningsstøtte

NNF LAUREATE RESEARCH GRANT -50 MIO. KR. OG EN STÆRK INTERNATIONAL FORSKER

En NNF Laurate bevilling er en vej til at få en stærk international forsker tilknyttet et forskningsmiljø. Den mulighed har man arbejdet intensivt på gennem flere år på Biomedicin – og det er lykkedes. Men det har krævet meget arbejde fortæller professor og institutleder Thomas G. Jensen.

09.02.2021 | Forskningsstøtte

PARRINGSDANSEN STARTER MED DE FØRSTE HORIZON EUROPE CALL-UDKAST

Når de endelige call-tekster ligger på EU Portalen, er en stor del af de stærke konsortier allerede etableret. Så vil man være med i en Horizon Europe koordinatoransøgning, skal man læse arbejdsprogramudkastene og komme i gang med at danne sit konsortium så tidligt som muligt. Som professor Jacob Carstensen fra Bioscience siger det:…

23.11.2020 | Forskningsstøtte

En fundingstrategi giver overblik og øger chancen for succes

Dit arbejde med at søge eksterne midler kan blive lettere, hvis du har en fundingstrategi. Søger du ad hoc, så er der en vis sandsynlighed for: • at du kommer for sent i gang • at du søger lidt tilfældigt og dermed i flere retninger relateret til dit forskningsfelt. Problemet med den tilgang er, at man sjældent får en klar profil, et stærkt cv…

17.09.2020 | Forskningsstøtte

VEJEN TIL ET ERC SYNERGY GRANT

Et stærkt samarbejde gennem mange år, et gennemarbejdet projekt og ikke mindst 110 procents forberedelse til interviewet resulterede i et Synegy Grant fra det Europæiske Forskningsråd (ERC) til professor Alexandre Anesio fra Aarhus Universitet, professor Martin Tranter fra University of Bristol og professor Liane Benning fra GFZ Potsdam.

29.01.2020 | Forskningsstøtte

Eksperthjælp og reviewprocesser – nogle af vejene til mere funding på BSS

Prodekan Per Baltzer Overgaard tror ikke, politikerne giver flere penge til forskning fremover. Så vejen til at holde og gerne forbedre forskningsniveauet på School of Business and Social Science (BSS) er flere eksterne midler. Derfor har BSS bl.a. ansat to associerede dekaner og indført reviewprocesser af ansøgninger.

21.10.2019 | Forskningsstøtte

Bedre organisering og mere support = flere eksterne midler

ARTS har siden 2011 forøget deres eksterne finansiering væsentligt. Det er bl.a. sket gennem en ny organisering af forskningen og ansættelse af forskningskonsulenter. Udover flere midler til fakultetet, har det også givet en større åbenhed og bedre processer på institutterne samt mange unge forskertalenter, fortæller Anne Marie Pahuus, prodekan…

02.07.2019 | Forskningsstøtte

Health Forskningsforum: Fra strategi til handling

Nyt forskningsforum på Health skal styrke den eksterne finansiering, de tværgående forskningssamarbejder og rekruttering af de bedste forskere. Og det kræver dialog og et handlingsorienteret forum, hvor alle institutter, dekanatet og Forskningsstøtteenheden er repræsenteret, siger Ole Steen Nielsen, prodekan for forskning på Health.

25.02.2019 | Forskningsstøtte

Vedholdenhed gav bevilling på 9,4 mio. kr.

Vilje og en stærk tro på ideen var drivkraften for lektor Lisbeth Frostholm, da hun efter to afslag på en ansøgning skrev endnu en til Innovationsfonden. Men arbejdet var godt givet ud. I 2018 fik hun og speciallæge i alm. medicin Marianne Rosendal fra SDU en bevilling fra Innovationsfonden på 9.4 mio. og 1.1 mio. fra Trygfonden til at udvikle en…

25.02.2019 | Forskningsstøtte

Costnetværk blev isbryderen til europæiske kolleger

Pernille Klarskov søgte og fik en plads i et Costnetværk. Og det er blevet vejen til at få nye kolleger i EU. Efter tre års postdoc-ophold i USA, stod Pernille Klarskov Pedersen uden et europæisk netværk, da hun startede som adjunkt ved Århus Universitet. Nu er hun med i bestyrelsen i et Costnetværk og har fået mange nye kontakter og…

01.10.2018 | Forskningsstøtte

Public impact er vejen til private donationer

Professor Jacob Sherson har fået en donation fra en amerikansk familiefond. I første omgang 500.000 $ til at applikere sin forskningsmetode til undervisningsmateriale. Public impact er helt centralt for private donorer, men de er også risikovillige og støtter forskning, som udfordrer de kendte paradigmer.

01.10.2018 | Forskningsstøtte

Tænk stort og få en ansøgningsstrategi

Professor Charlotte Ulrikka Rask har gennem tiden skrevet mange ansøgninger, og flere har også givet penge. Men en rådgivningsproces med Forskningsstøtteenheden (FSE) omkring en større ansøgning har fået hende til at gentænke måden at skrive ansøgninger på, herunder hvordan hun får den store ide med forskningen til at stå helt klart.…

29.05.2018 | Forskningsstøtte

ERC Starting Grant gav mulighed for at opbygge forskningsgruppe

Professor Liv Hornekær havde en klar forskningside og et stærkt ønske om at opbygge sin egen forskningsgruppe inden for eksperimentel fysik. Hun søgte derfor et ERC Starting Grant, da hun var forskningslektor– og fik det. ’Det kræver en god ide og en masse arbejde at lave en ansøgning. Men man udvikler samtidig sin forskning, så ligegyldigt…

29.05.2018 | Forskningsstøtte

Det regionale Bruxelles kontor - vores brobyggere til EU

AU arbejder konstant på at gøre sin indflydelse gældende i EU. Blandt andet har vi et EU kontor i Bruxelles, hvor Lina Christensen og hendes kollega Rikke Edsjö skaber kontakter, følger de politiske dagsordener, opsporer early warnings og intelligence for AU samt arrangerer møder og sidder i relevante netværk. På den måde fungerer kontoret som…

10.04.2018 | Forskningsstøtte

Internt reviewpanel giver bedre ansøgningsproces – og videndeling

Nyt internt reviewpanel på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU baner vejen for bedre ansøgninger og mere videndeling blandt instituttets forskere. De første erfaringer er meget positive – og reviewproceduren kan på sigt også få en positiv betydning for organisationskulturen, mener reviewpanelets leder, professor Venka…

16.01.2018 | Forskningsstøtte

Interview med reviewer Marianne Zandersen: Hver en detalje tæller i en Horizon 2020 ansøgning

Der er kamp til stregen, hvis man skal få succes med sin Horizon 2020 ansøgning. Barren ligger højt, og små fejl kan betyde, at ens ansøgning ryger ud. Det fortæller lektor Marianne Zandersen, som har været reviewer i anden fase på 8 Horizon 2020 ansøgninger.

10.11.2017 | Forskningsstøtte

Interview med professor Hans Erik Bøtker

Professor Hans Erik Bøtker og tre internationale kolleger ønskede et stærkere europæisk netværk inden for deres forskningsområde - kardiologi. Derfor søgte de COST og har i dag et netværk, hvor 20 lande er repræsenteret. Han mener, det er positivt, at forskere får denne mulighed og synes, de har fået organiseret et godt netværk, som har…

10.11.2017 | Forskningsstøtte

Interview med vicedirektør John Westensee

Hvad er ’impact’ af din forskning? Et spørgsmål, som det er vigtigt bliver besvaret både præcist og nuanceret i ansøgninger, siger vicedirektør i Forskning og Eksterne relationer John Westensee, der har været til konference i New Zealand, som overordnet havde et stærkt fokus på impact.

26.09.2017 | Forskningsstøtte

Interview med professor Søren Riis Paludan

Professor Søren Riis Paludan er koordinator på Horizon 2020 projektet “Training network providing cutting-EDGE knowlEDGE on Herpes Virology and Immunology” (EDGE). EDGE er et “Innovation Training Network (ITN) under Marie Curie programmet i Excellent Science søjlen. Projektet har fået knap fire mio. euro til at uddanne den næste generation af…

26.09.2017 | Forskningsstøtte

Interview med lektor Martin Brynskov

Det kræver et langt sejt træk at få Horizon 2020 midler til et stort internationalt partnerprojekt som SynchroniCity, som har et samlet budget på 20 mio.€, heraf næsten 15 mio. fra Horizon 2020. Man skal sætte en ny dagsorden og opdyrke netværk gennem mange år er lektor Martin Brynskovs erfaring og anbefaling til andre forskere.

26.09.2017 | Forskningsstøtte

Interview med seniorforsker Hans Sanderson

Hans Sanderson, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab og har arbejdet som koordinator på FP7 samarbejdsprojektet ”BASE”, som blev afsluttet i 2016. Han videregiver her en række råd, som ansøgere af Horizon 2020 midler kan have gavn af.

25.09.2017 | Forskningsstøtte

Interview med dekan Johnny Laursen

Danmark har stor indflydelse på delprogrammerne i Horizon 2020. Og vi har stærke alliancepartnere i programkomiteerne fortæller dekan Johnny Laursen, Arts, der sidder som national ekspert i EU's programkomite for ”Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective Societies”, som er et af temaerne i ”Societal Challenges” søjlen.