Costnetværk blev isbryderen til europæiske kolleger

Pernille Klarskov søgte og fik en plads i et Costnetværk. Og det er blevet vejen til at få nye kolleger i EU. Efter tre års postdoc-ophold i USA, stod Pernille Klarskov Pedersen uden et europæisk netværk, da hun startede som adjunkt ved Århus Universitet. Nu er hun med i bestyrelsen i et Costnetværk og har fået mange nye kontakter og samarbejdsmuligheder i EU.

Fra skeptisk til begejstret

Pernille Klarskov er adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab, AU og forsker i brugen af lys til at måle på elektronik. Det Costnetværk, hun kom med i, har meget fokus på elektronik, så hun var egentlig lidt i tvivl om, hvad hun kunne få ud af at deltage. Men hun gav det en chance og tog med til Kick off møde i Bruxelles. ’ Jeg var lidt spændt på, hvad der ville komme ud af det? Tænkte, at det var på kanten af min faglighed– og ikke mindst, hvad kunne jeg som ung forsker byde ind med? Men det viste sig at blive rigtig godt. Arrangørerne fra Cost var knivskarpe og alle var meget åbne og imødekommende’, fortæller Pernille Klarskov.

Pernille er 32 år og som hun selv siger, er hun ved at definere sit egen forskningsfelt. De fleste andre i netværket er ældre og mere erfarne forskere. Men alligevel blev hun valgt som leder af den ene af fire arbejdsgrupper og er dermed også med i bestyrelsen for netværket. ’ De andre er meget supporterende og siger, det er godt for min karriere, at jeg har den post. Derudover går Cost-organisationen meget op i diversitet i forhold til karrierestadie, køn og geografi, fortæller hun.

Netværk på rekordtid

Pernilles arbejdsgruppe har haft møde én gang. To intensive dage med oplæg, masser af diskussion og socialt samvær. I budgettet for netværket er der penge til at invitere oplægsholdere og det giver yderligere inspiration og netværk: ’Som gruppeleder stod jeg for det faglige program. Og det er jo et privilegium, at kunne invitere eksperter på området med og koble dem til sit netværk. I løbet af meget kort tid, er mit europæiske netværk virkelig ekspanderet’, fortæller Pernille Klarskov.

Næste workshop er i februar, hvor alle fire arbejdsgrupper skal med. Det bliver en hel uge i ”Ecole de Physiques” hytter i bjergene. ’Denne workshop er har meget fokus på, at vi skal lære hinanden at kende. Så der er fagligt program formiddag og aften og uformelt samvær – evt. i terrænet om eftermiddagen. Min erfaring – og også tankegangen i Cost er, at det uformelle er vigtigt for at få opbygget samarbejder, fortæller Pernille.

Tværfaglige diskussioner

Pernille oplever en stor værdi i, at der er en hvis diversitet i forskningsfelterne i netværket. Det giver interessante tværfaglige diskussioner og muligheder for samarbejder. ’Vi kan lave noget på tværs af forskningsfelter. Og det er godt at se, hvad andre laver, høre deres erfaringer og blive inspireret.

Det kan også være med til, at jeg finder min egen vej i forskningen og river mig lidt løs fra min ph.d. vejleder og postdoc vejleder, fortæller hun.

Hun oplever, at det kan være udfordrende at starte op som tenure-track adjunkt, hvor der er krav om, at man forsker selvstændigt og separerer sig fra sin ph.d. og postdoc vejleder og fx skriver artikler uden, at de optræder på forfatterlisten. Og her oplever hun, at Costnetværket er en hjælp, fx når erfarne professorer inkluderer hende og er åbne for hendes ideer og fremtidige samarbejde.

Pernilles opfordring til alle forskere – men særligt de yngre (og kvinderne) er, at komme med i et Costnetværk. Det øger ens europæiske netværk, giver fagligt input og på sigt kan det resultere i en EU-ansøgning. Og statistikken taler sit tydelige sprog. Ansøgninger med afsæt i Costnetværk har dobbelt så høj succesrate i forhold til det europæiske gennemsnit.

Fakta om Costnetværk

COST er et EU-finansieret program der støtter etablering af internationale forskernetværk. Det overordnede formål med COST er at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter. COST-netværkene har blandt andet til formål at forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020. Danmark har været medlem af COST siden initiativets start.

Hvem kan deltage?
Forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder kan deltage i COST-netværk.

Hvordan deltager man?
Forskere fra danske institutioner kan deltage i enten et eksisterende netvæk eller etablere et nyt netværk.

Der er tre forskellige niveauer for deltagelse i et COST-netværk:

1.       Management Committee-niveau (styregruppe). Alle COST-netværk er som udgangspunkt åbne for nye deltagere.

2.       Netværkets Working Group (arbejdsgruppe)

3.       Activities (netværksaktiviteter)

Læs mere her: UFM og Cost

Du er også velkommen til at kontakte Forskningsstøtteenheden.