En fundingstrategi giver overblik og øger chancen for succes

Dit arbejde med at søge eksterne midler kan blive lettere, hvis du har en fundingstrategi. Søger du ad hoc, så er der en vis sandsynlighed for: • at du kommer for sent i gang • at du søger lidt tilfældigt og dermed i flere retninger relateret til dit forskningsfelt. Problemet med den tilgang er, at man sjældent får en klar profil, et stærkt cv og tilstrækkeligt med publikationer inden for sit felt til, at man fx kan søge mere profilerede midler, siger forskningsrådgiver Mette Meilstrup fra Forskningsstøtteenheden (ARTS/BSS teamet).

Hjælp til fundingstrategi
Og konkurrencen er skærpet. Derfor hjælper Forskningsrådgiverne fra Forskningsstøtteenheden forskere med at få udarbejdet en fundingstrategi.  

Processen er rimelig enkel fortæller Mette Meilstrup: Første skridt er, at forskeren sender sine fremtidsvisioner, cv og publikationsliste. Med afsæt i dette har vi en samtale, hvor jeg spørger ind til det fremsendte. Gennem denne samtale kan det fx være, at forskeren får skærpet sin fremtidsvision og formål med sin forskning – og alene den øvelse giver en mere klar retning for, hvad der er relevant at søge.

FSEs bibliotekar, Pernille Grøngaard, analyserer publikationslisten med henblik på at identificere bibliometriske markører, som vil kunne være relevant at bringe i spil til den enkelte ansøgning eller virkemiddel. Endvidere vil publikationslisten i samspil med en bibliometrisk analyse kunne danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af en publiceringsstrategi forud for kommende ansøgninger. De bibliometriske analyserer varierer efter ansøgningstype, fagområdet og endelig forskerens anciennitet. Mette Meilstrup har oplevet forskere, som fik fokuseret deres forskning alene ved den øvelse.

Årshjul giver bedre planlægning
På baggrund af analyser og fremtidsvisioner udarbejder forskningsrådgiveren et årshjul for relevante ansøgninger, deadlines mm. Det giver den fordel, at forskeren ved, med hvad og hvornår han/hun skal i gang.
At man har en retning for sin funding kan være afgørende, hvis man fx vil søge ERC Starting Grant. Det må ikke være mere end 7 år efter afsluttet ph.d. Og der er mange krav til publicering, netværk etc. Så det kræver en målrettet og stringent indsats, fortæller Mette Meilstrup.

Derudover er det hendes erfaring, at processen og samarbejdet med forskerne bliver mere optimalt, når forskerne arbejder efter planen og henvender sig til hende i god tid. Det giver bedre udnyttelse af tid og kapacitet og bedre ansøgningsstøtte.

Professionel hjælp i hele processen
Katja Brøgger, lektor på DPU, har fået hjælp af Mette Meilstrup til at udarbejde en fundingstrategi. Hun mener, at det har været meget givende at få en strategi, som er skræddersyet til hendes profil. ’Det har været godt at få hjælp til at tænke strategisk både i virkemidler og cv. Det gør arbejdet med ekstern finansiering lettere. Og det interaktive årshjul, som Mette udarbejdede, er meget professionelt. Forskningsrådgiverne er gode til at tænke i steppingstones – hvad er smart at søge nu, hvordan kan forskellige virkemidler bygge oven på hinanden og understøtte en karriereudvikling,’ siger Katja Brøgger.

Hendes erfaring er, at det fungerer godt med kombinationen af de lokale forskningsrådgivere på DPU og forskningsrådgiver Mette Meilstrup fra Forskningsstøtteenheden. De har alle hjulpet i processen, fx med at oversætte genren for hvert virkemiddels krav og forventninger. Den systematiske indsats giver ro og retning, mener hun.

Katja Brøgger synes også, at hun i selve ansøgningsprocesserne har haft gavn af rådgivernes input om bl.a. målgruppen for ansøgningen og hvad der lægges særligt vægt på i et givent virkemiddel. Jeg synes virkelig, jeg er blevet guidet og rådgivet på en meget professionel måde fra strategi, til ansøgning og til interview. Og arbejdet har givet gevinst. Katja Brøgger har netop fået en Sapere Aude bevilling og en Inge Lehmann bevilling.

Hjælp til at forstå krav og tankegang i virkemidlerne
Adjunkt Miriam Madsen fra DPU er en anden, som har benyttet sig af muligheden for at få sparring på sin fundingstrategi. Hun er modsat Katja Brøgger i starten af sin forskerkarriere. Men hun har været meget bevidst om at være med i forskningsansøgninger under sin ph.d. for som hun siger: Den første bevilling er den sværeste. I arbejdet med sin fundingstrategi, har hun fået hjælp af Mette Meilstrup til at forstå Horizon programmerne - hvilke krav man skal være særligt opmærksom på, hvordan tænker evaluatorerne og hvad hun skal søge i de kommende år for at være en egnet kandidat til fx et ERC Starting Grant. ’ Dialogen med Mette har skærpet min opmærksomhed, så jeg søger relevante fonde i den rigtige rækkefølge, har tjek på formalia, følger op på, hvilke artikler, som bliver citeret mv., siger Miriam Madsen.

Kontakt din partner i Forskningsstøtteenheden, hvis du vil vide mere om fundingstrategier.