ET GRUNDFORSKNINGSCENTER BLEV FØDT

Klart formulerede mål, mange møder i forskergruppen, kvalificeret sparring og god tid - er i følge Professor Merete Bilde, Kemi nogle af grundene til, at hun fik en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond (DG) og snart er leder af det kommende Center for Chemistry of Clouds.

Ideen om at søge penge til et DG- center blev født i en gruppe af forskere på Kemi, som under corona-nedlukningen valgte at holde ugentlige zoommøder med faglige oplæg og videnskabelige diskussioner. Her undersøgte de også, hvordan de kunne komplementere hinanden fagligt.

De begyndte langsomt at formulere et fælles forskningsprojekt, og valgte at tage i mod tilbuddet om en pitch-session arrangeret af Forskningsstøtteenheden i 2021, hvor de kunne fremlægge ideen til et DG center for fagfæller og forskningsstøttepersoner.
’Vi præsenterede de overordnede rammer på pitchsessionen. Vi fik gode spørgsmål om, hvordan det kunne bidrage til at løse nogle af verdens problemer og hvordan det ville bidrage til forskningsfeltet på en ny måde. Vi fik rigtig god feedback og opbakning. Og de kunne se, vi var et godt team. Så der var stor opbakning til, at vi lavede en interessetilkendegivelse til DG. Vi fik i det hele taget gode spørgsmål som skærpede vores fokus. Så vi fik endnu mere blod på tanden’, fortæller Merete Bilde.

I arbejdet med interessetilkendegivelsen holdt gruppen mange møder.’ Vi diskuterede ideen grundigt og brugte meget tid på det. Og det har stor betydning for, at vi alle sammen ved, hvilken retning vi skal. Vi tror det har skabt grundlaget for et inspirerende samarbejde. Det er blevet en fælles drøm, som er gået i opfyldelse’, fortæller Merete Bilde.

Sparring på det ufærdige
Gruppen lavede et fælles dokument, som alle arbejdede i. Som leder af gruppen havde Merete kontakt til Aisha Rafique i Forskningsstøtteenheden, som løbende gav feedback. ’Interessetilkendegivelsen er kun på fem sider, men det skal være fem knivskarpe sider. Og det var virkelig godt med en læser udefra. Aisha gav feedback på formidlingen, struktur og opbygning og var med til sikre, at vi fik svaret på alt det, som stod i call’et, siger professoren.
Hun oplevede, at det var rigtig godt at få løbende feedback. Derfor er det vigtigt at komme over den barriere, at sende noget til feedback, selvom det endnu ikke er perfekt.

Næste step – den store ansøgning
Merete Bilde og hendes forskergruppe brugte meget tid på den endelige ansøgning. Byggestenene var på plads, men de ville gerne udvide ansøgningen med nye perspektiver på forskningsfeltet. Derfor holdt de oplæg for hinanden om, hvad de havde arbejdet med siden interessetilkendegivelsen var indsendt. ’ Alle i gruppen er kemikere, men har forskellige forskningsfelter. Og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden deler viden. Det var vigtigt i den store ansøgning at formidle, hvordan de forskellige felter spiller sammen og kan give ny viden’, siger Merete Bilde.

Der blev også lavet en plan for at skrive ansøgningen. Og undervejs fik de feedback fra Aisha i Forskningsstøtteenheden og Jacob Ramsay som var sekretariatsleder på Kemi. ’ Feedbacken er vigtig både for at få skærpet formidlingen, men også sikre, at man får svaret på alt det, som er et krav i call’et. Man kan hurtigt overse noget i sådan en skriveproces, fortæller Merete Bilde. Hun synes, det var både lærerigt og krævende at skrive ansøgningen og mener, at det var vigtigt med den sparring de fik fra kolleger og Forskningsstøtteenheden undervejs.

Sidste step i ansøgningsprocessen var interview med DG. Og her følte hun sig godt forberedt pga. prøveinterviewet med Forskningsstøtteenheden. ’Prøveinterviewene var også rigtig gode. Det vil jeg anbefale, at man tager i mod. Det var lavet meget fint med samme setting, som da jeg kom til det rigtige interview, fortæller professoren.

Har du en ide til et DG center, så får du her et par gode råd fra Merete Bilde:
• Tag i mod tilbud om pitch-session og feedback undervejs.
• Sæt god tid af i hele ansøgningsprocessen.
• Prioriter tid i forskergruppen til at skabe en platform for det videre samarbejde.
• Få hjælp til budgettet
• Tag i mod tilbud om prøveinterview.

Læs om Center for Chemistry of Clouds her. 
Link til Forskningsstøtteenheden
Link til Dansk Grundforskningsfond