GRAND SOLUTION TIL JOHANNE KORSDAL SØRENSEN - 6.1 MIO. KR. TIL VELFÆRDSINNOVATION

Johanne Korsdal Sørensen omsatte et aktuelt samfundsproblem til en ansøgning til Innovationsfonden. I løbet af de næste 5-8 år kommer Danmark nemlig til at mangle omkring 40.000 SOSU-assistenter. Og hvad gør man ved det problem? Det har Johanne Korsdal og hendes kolleger givet et kvalificeret bud på, og Innovationsfonden støtter med 6.1 mio. Men det var en krævende ansøgningsproces, hvor der var brug for hjælp fra flere sider, fortæller Johanne Korsdal, ekstern relations manager ved Moesgaards Antropologiske Analyseenhed –Mantra.

 Det er en fordel at skabe et innovationsprojekt på en brændende platform – og det kan man godt kalde det scenarie, som tegner sig, hvis ikke flere vælger en SOSU-uddannelse. Mange SOSU’er går på pension, ældrebyrden bliver større, og antal ansøgere til SOSU-uddannelsen er faldende (fra 9000 til 2700 i løbet af 6 år). Et andet problem er at mange elever, herunder migranter, falder fra SOSU-uddannelsen – og at for mange slet ikke får en uddannelse. Så her var der en mulighed for at løse flere problemer på en gang. 

I løbet af ca. 2 måneder fik Johanne Korsdal og hendes kolleger (Sara Lei Sparre og Astrid Stampe Lovelady) i samarbejde med Alexandra Instituttet udtænkt et projekt og skrevet en Grand Solution ansøgning til Innovationsfonden. Kernen i projektet er aktionsforskning og en app løsning. (Læs mere her). Johanne anbefaler ikke andre at have så kort tid: ’Det var et meget presset forløb. Vi arbejdede nærmest i døgndrift. Og der var mange ting, vi skulle have hjælp til undervejs for at leve op til alle ansøgningskravene’.

Men det lykkedes at få samarbejdspartnerne til at stille hurtigt op. KL, SOSU-skolerne og flere kommuner er med. ’De har et akut og voksende problem, som skal løses. Og de var klar til at støtte projektet og deltage som bidragydere. Til selve ansøgningen fik vi hjælp fra Forskningsstøtteenheden, som læste ansøgningen, tjekkede formalia og særligt hjalp de med budgettet. Og andre var også kritiske læsere. Det var en stor hjælp’, fortæller Johanne Korsdal.

Den samfundsøkonomiske model gav hovedbrud
En af de større udfordringer i ansøgningen var et lave en samfundsøkonomisk model, hvor man sandsynliggør, at projektet har en positiv samfundsøkonomisk impact. ’Det kræver specialistviden at lave sådan en model. Og her havde vi svært ved at finde den rigtige hjælp på AU. Men det lykkedes gennem netværk at finde en ekstern økonomikonsulent, som kunne hjælpe os. – Og vi fik ikke en eneste anmærkning på modellen på trods af, at det var to økonomer, som vurderede ansøgningen', fortæller Johanne Korsdal.

Innovationsfonden kræver mange detaljer
Innovationsfonden går meget op i detaljer og formalia. Og projektgruppen brugte meget tid på tjekke, om de svarede på det de skulle i ansøgningen. Nogle spørgsmål kom de også i tvivl om, hvordan de skulle forstå, fordi sproget er langt mere forretningsorienteret: ’I forhold til det, vi opfatter som kernen (forskningen), så beder de om svar på mange spørgsmål, som er mere udviklings- og effektorienterede i et meget konsulentagtigt sprog. Innovationsfonden er meget anvendelsesorienteret, og der skal være skaleringsperspektiv og gerne kommercielle løsninger i det’.

Investeringsforhandlinger og procesplan
Johanne Korsdal og projektgruppen var selvfølgelig meget glade, da ansøgningen gav gevinst. Men der var en del flere forhandlinger og planer, som skulle på plads, før de kunne komme i gang med kernen i projektet – forskningen. ’ Jeg har brugt tre måneder på noget, der minder om fuld tid på investeringsforhandlinger med fonden, og vores jurist, projektøkonom og forsknings-PI har også brugt ekstremt mange timer i samme periode. Det har været meget omfattende. Innovationsfonden stiller bl.a. krav om en meget detaljeret projektplan, samarbejdsaftaler med Alexandra Instituttet og de ni andre partnere (tillægsaftaler) bl.a. om deres bidrag til projektet. Det var lidt overraskende for mig, at dette arbejde har været så omfangsrigt og krævende. Men nu glæder vi os alle i projektgruppen til at komme i gang med forsknings- og innovationsprojektet ”Fra migrant til SOSU-aspirant”, så vi forhåbentlig kan bidrage til at løse et velfærdsproblem’, slutter Johanne Korsdal.

Gode råd fra Johanne Korsdal
Hvis du vil søge midler hos Innovationsfonden, så er Johanne Korsdals råd bl.a.:
• Tænk i aktuelle samfundsudfordringer – brændende platforme
• Gå i gang i god tid
• Tag imod al den hjælp, du kan få fra Forskningsstøtteenheden og kolleger
• Vær i tæt dialog med Innovationsfonden. Det er vigtigt, at du spørger ind til og forstår deres mere managementagtige sprog og svarer på det rigtige.

Læs mere om Grand Solutions/Innovationsfonden her.
Kontakt Forskningsstøtteenheden, hvis du har spørgsmål ang. angsøgning til Innovationsfonden.