Health Forskningsforum: Fra strategi til handling

Nyt forskningsforum på Health skal styrke den eksterne finansiering, de tværgående forskningssamarbejder og rekruttering af de bedste forskere. Og det kræver dialog og et handlingsorienteret forum, hvor alle institutter, dekanatet og Forskningsstøtteenheden er repræsenteret, siger Ole Steen Nielsen, prodekan for forskning på Health.

Pernille von Lillienskjold, leder af Forskningsstøtteenheden er enig i, at dialog og koordinering er vigtigt, hvis den eksterne finansiering skal øges. Og hun ser det som en styrke, at fakultetet og Forskningsstøtteenheden sammen kan tage nogle strategiske diskussioner. ’Vores enhed får chancen for en mere direkte og løbende dialog med repræsentanter fra fakultetet. Det skaber nærhed og bedre mulighed for, at vi trækker i samme retning’.

Ole Steen mener, at forummet har en vigtig rolle som bindeled og skal være et handlingsorienteret forum. ’Vi skal have dialogen for at kunne beslutte noget, som går på tværs af institutter, dekanat og Forskningsstøtteenheden. Men jeg er meget obs på, at det ikke bliver en snakkeklub for overordnede strategier.

Vi skal være et forum med strategisk, handlingsorienteret dialog, som udmønter sig i beslutninger’, siger prodekanen, der også håber, at dialogen kan reducere mængden af mails med spørgsmål, som ingen rigtig kan svare på og som hurtigt skaber misforståelser.

Optimal forskningsstøtte
Både på fakultetet, på institutterne og i Forskningsstøtteenheden er der fokus på, hvordan man kan optimere rammer og processer for forskerne, så de dels bliver motiveret til at søge, dels får løftet ansøgningernes kvalitet endnu mere.
Udvalget starter med at diskutere den optimale forskningsstøtte for Health. Skal der sidde nogen lokalt? Skal der laves et team af højt specialiserede personer til fx EU ansøgninger? Hvordan kan man styrke og facilitere forskningssamarbejder? Hvordan laver man gode interne reviewprocesser med så mange ansøgninger, som der er pt?
Pernille von Lillienskjold mener, at det nye forum er godt til at trykprøve nye tanker for forskningsstøtte: ’Det er en anledning for FSE til at høre, hvad der rører sig ang. ekstern forskningsfinansiering på alle institutterne på Health. Og vi kan formidle seneste nyt fra fundingområdet, fx større ansøgningsrunder. I den forbindelse kan vi få en dialog om processen og samarbejdet. Jeg håber bl.a., at vi kan få skabt nogle strukturer sammen, som betyder, at forskerne involverer Forskningsstøtteenheden tidligt i ansøgningsprocessen, så vi kan sparre på selve ansøgningen og ikke kun budgettet. Al erfaring viser, at tid i ansøgningsprocessen er vigtig’.

Rekruttering
Senere skal udvalget arbejde med rekruttering af nye forskere, fastholdelse af kvinder i forskningen mv. ’Vi ser en svag tendens til, at forskningsverdenen ikke længere er helt så attraktiv, som tidligere. Det er der mange grunde til, men et aspekt er muligvis også det store krav om ekstern finansiering. Derfor bliver det meget vigtigt, at rammerne og muligheden for hjælpen er klar for forskerne, siger Ole Steen Nielsen. Udfordringer er der nok af – og derfor glæder han sig til arbejdet i det nye forskningsforum.

Kontakt Forskningsstøtteenheden, hvis du har brug for hjælp til en ansøgning.