Interview med professor Hans Erik Bøtker

Professor Hans Erik Bøtker og tre internationale kolleger ønskede et stærkere europæisk netværk inden for deres forskningsområde - kardiologi. Derfor søgte de COST og har i dag et netværk, hvor 20 lande er repræsenteret. Han mener, det er positivt, at forskere får denne mulighed og synes, de har fået organiseret et godt netværk, som har potentiale til noget større.

COST- netværk bringer forskningsfeltet videre

Professor Hans Erik Bøtker og tre internationale kolleger ønskede et stærkere europæisk netværk inden for deres forskningsområde  - kardiologi. Derfor søgte de COST og har i dag et netværk, hvor 20 lande er repræsenteret. Han mener, det er positivt, at forskere får denne mulighed og synes, de har fået organiseret et godt netværk, som har potentiale til noget større.

Det krævede dog en del tid og to ansøgninger før det lykkedes at få penge. Efter 1. ansøgning fik de god feedback, som de kunne bruge i anden ansøgning. De var fire som tog ’lead’ på den og de øvrige partnere gav input. Det tog ca. 4 måneder at få ansøgningen på plads, men så fik de også 79.000 euro til etablering af netværket.

COST-bevillingen har resulteret i et stærkt netværk, hvor 36 personer og 20 lande er repræsenteret. ’Vi har lavet en bestyrelse, som har identificeret emner for fire arbejdsgrupper, der har hver sin leder’, fortæller Hans Erik Bøtker:En skal finde nye (forsknings)områderEn skal beskæftige sig med kombinationsterapi

  • En skal se på, hvordan ydre faktorer kan påvirke vores interventioner fx sukkersyge
  • En er et konsortium, som skal lave samarbejde på tværs af alle deltagere og få de eksperimentelle og kliniske forsøg til at spille sammen.

Bestyrelsen og hver arbejdsgruppe holder to møder om året. Derudover er der skypemøder og mailkorrespondance.

Netværket baner vej for større ansøgning
Hans Erik Bøtker håber selvfølgelig, at netværket i sig selv vil give et godt fagligt udbytte, og mener bl.a., de har mulighed for at udvikle en anden approach og nye metoder, fx bioinformatik.’ Vi skal udvikle nye ideer og vi har en strategi for, hvordan vi vil lægge nogle nye tilgange til kardiologisk behandling. Derfor er det helt afgørende med det her netværk, da vi først for alvor kan få feltet videre i fællesskab. Vi er hver især gode til nogle ting og ved at pulje vores viden og specialkompetencer bliver vi stærke. Det giver også bedre mulighed for at søge Grants og det vil vi lægge os i selen for. Vi er håbefulde og optimistiske’, siger professoren.

God råd
Hans Erik Bøtker har et par gode råd til andre, som vil søge midler til et COST-netværk. ’Man skal sikre sig, at man laver det sammen med nogen, man har tillid til og har lidt samarbejde med i forvejen. Og man skal have noget professionel hjælp til budget og formuleringer. Det sparer tid at få input fra folk, som har forstand på det. De ser på ansøgningen med andre briller. De kan se om det giver mening i en større sammenhæng. Så brug Forskningsstøtteenheden, når I laver ansøgninger’, siger han.

 

OM COST
COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) har til formål  at understøtte banebrydende videnskabeligt arbejde, der kan føre til nye koncepter og nye produkter.
COST bidrager derved til at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet. COST aktionerne har blandt andet til formål at forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020.  

Hvem kan søge?
Forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder. Der skal deltage forskere fra mindst fem COST/associerede lande. Fra 2014 er der kommet fokus virksomhedsdeltagelse og samarbejde med forskere fra EU13 – de såkaldte ”Inclusiveness Target Countries”.

Hvad kan du søge støtte til?
COST støtter opsætning af og deltagelse i forskernetværk, såkaldte ’aktioner’. COST støtter ikke selve forskningsaktiviteterne, men derimod samarbejdet herom og netværksopbyggelse.
COST dækker omkostninger til:
• Etablering af forskernetværk
• Uddannelsesophold på op til tre måneder
• Træningsskoler
• Afholdelse af konferencer, seminarer, workshops
• Gensidig benyttelse af forskningsinfrastrukturer
• Rejse- og opholdsudgifter for forskere, som deltager i møder vedrørende COST aktioner.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside og på Cost's hjemmeside.