NNF LAUREATE RESEARCH GRANT -50 MIO. KR. OG EN STÆRK INTERNATIONAL FORSKER

En NNF Laurate bevilling er en vej til at få en stærk international forsker tilknyttet et forskningsmiljø. Den mulighed har man arbejdet intensivt på gennem flere år på Biomedicin – og det er lykkedes. Men det har krævet meget arbejde fortæller professor og institutleder Thomas G. Jensen.

  ’Vi har en ambition om at få endnu stærkere forskningsmiljøer og derfor vil vi gerne supplere med topforskere udefra. Vi ønsker også diversitet i vore forskergrupper og har brede rekrutteringsstrategier. I den forbindelse er internationale topforskere med en NNF Laureate bevilling meget interessante’, siger Thomas G. Jensen.
Men at finde en egnet kandidat til at søge en NNF Laureate bevilling, som vil bo og arbejde i Aarhus, er ikke noget, som bare sker ’overnight’. Det kræver først, at man indkredser relevante kandidater, som man vurderer kan styrke og bidrage til instituttets forskningsområde. Her kigger man både blandt forskere, som er i AU forskernes eksisterende netværk, men også uden for disse netværk.  Derefter starter en lang række af møder og samtaler.

’ Det lyder jo umiddelbart, som en attraktiv mulighed. Men kandidaten skal være indstillet på at bruge tid på en ansøgning, bo i et andet land, evt. flytte hele sin familie, få medarbejdere til at følge med mv. Der er utrolig meget, som skal på plads før, at man er i mål’, fortæller Thomas G. Jensen.

Så glæden var meget stor på Biomedicin, da det første gang lykkedes af få en international topforsker til instituttet på en NNF Laureate bevilling. Forskeren er fra Berlin og er startet – og det tegner godt, som Thomas G. Jensen siger. Og der er to kandidater mere på vej. Så alt det hårde arbejde har givet gevinst. Thomas G. Jensen understreger, at der er rigtigt mange personer på AU, som har været involveret: Forskningskolleger, internationalt kontor, HR, Forskningsstøtteenheden, dekanatet etc. Og alle har deres del i, at AU nu har en international topforsker på en NNF Laureate bevilling.

Om NNF Laureate Grant
NNF Laureate Research Grant skal hjælpe excellente og veletablerede forskere til at komme til Danmark for at styrke deres forskning. Forskere inden for biomedicin og bioteknologisk forskning (forstået bredt) kan hentes til Danmark under virkemidlet. Ansøgeren skal være ansat ved en non-profit forskningsinstitution uden for Danmark og have bedrevet egen uafhængig forskning som forskningsleder i mindst 7 år på ansøgningstidspunktet. Lignende forskere med mindre en 7 års erfaring kan med fordel se på NNF Young Investigator award.

Der uddeles hvert år ca. 2 grants af op til 50 mio. kr. til en 7årig periode. Efter 5 år på en NNF Laureate bevilling, kan der ansøges om en udvidelse af perioden på op til 7 ekstra år og med en ekstrabevilling på op til 35 mio. kr. Ansøgningsprocessen er i to faser.

Novo Nordisk Fonden oplever, at Aarhus Universitet foreslår stadig flere kandidater og at det er virkelig gode kandidater. Men det er stadig oplevelsen, at virkemidlet NNF Laureate Research Grant ikke er kendt i alle relevante forskningsmiljøer.

Læs mere her.

Se bevillingsliste her.