Nyhedsbrev- Health

Starting and consolidator grant calls

Sapere Aude: DFF-forskningsleder – sundhed og sygdom. Independent Research Fund Denmark | Danmarks Frie Forskningsfond

Deadline: 24-03-2021. Amount:DKK 4,300,000.

Dette giver yngre forskere mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsidéer inden for sundhed og sygdom. Der kan søges om op til DKK 4.3 millioner, eksklusiv overhead, for projekter af op til fire års varighed.

Læs mere her.

Read the call in English here.

Postdoc fellowship calls

Postdoctoral grants in Denmark and abroad. Lundbeck Foundation | Lundbeckfonden

Deadline: 10.11.2020. Amount: DKK 2.600.000.

These support researchers with original ideas for free and independent biomedical, clinical and health sciences research at Danish or international non-commercial research institutions. Grants are worth DKK 800,000 each per year over between one to three years.

Read more here.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Postdoctoral fellowships. European Molecular Biology Organisation

Open deadline.

These enable postdoctoral researchers to visit laboratories throughout Europe and the world. Each fellowship lasts between one and two years. Funding includes a subsistence stipend with a value dependent on the host country, as well as travel up to €5,000 and child care allowances of up to €2,500 per year and child.

Read more here.

Project grant calls

Forskning på de geriatriske afdelinger. Velux Foundations.

Deadline: 01-12-2020. Amount: DKK 2.000.000.

VELUX FONDEN afsætter midler målrettet forskning, der udgår fra de geriatriske afdelinger med afsæt i den enkelte afdelings prioritering af forskningsemner.  

Læs mere her. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forebyggelsespuljen. Region Midtjylland.

Deadline: 03-01-2020. Award budget: DKK 6.900.000.

Puljen skal bidrage med viden om, hvad der i praksis virker inden for forebyggelse, og hvad der er effektivt, så regioner og andre parter får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der fremmer folkesundheden. Regionerne kan ansøge om midler til forskningsprojekter, der har potentiale til udbredelse. Det vægtes derfor også højt, at forskningen involverer flere samarbejdsparter og forskningsmiljøer, og at det enkelte projekts resultater kan implementeres og udbredes til fx flere regioner, kommuner eller nationalt niveau efterfølgende.

Læs mere her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskningsstøtte til sikkerhed, sundhed og trivsel. Tryg Foundation | Trygfonden

Deadline: 01-12-2020. 

Denne gives til regionale eller landsdækkende projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel i Danmark.

Læs mere her.

Programme/center grant calls

Challenge programme – mathematical modelling of health and disease. Novo Nordisk Foundation | Novo Nordisk Fonden.

Deadline: 29-10-2020. Amount: DKK 60,000,000.

This supports research aiming at enabling interference with disease conversion or spreading by developing quantitative mathematical models with predictive power that can significantly progress the understanding of the fundamental processes governing health and disease. Grants are worth up to DKK 10 million per year for up to six years. 

Read more here,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenge programme – smart nanomaterials for applications in lifescience. Novo Nordisk Foundation | Novo Nordisk Fonden.

Deadline: 29-10-2020. Amount: DKK 60,000,000.

This supports the development of functional or responsive nanomaterials that demonstrate controllable and new or superior properties as well as address potential toxicological effects of the nanomaterials.

Read more here.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------