Indberet en opfindelse

Indberet en opfindelse

Hvis du har gjort en opfindelse i forbindelse med din ansættelse ved Aarhus Universitet eller Region Midtjylland, skal du indberette den til AU Technology Transfer Office (TTO).

Det gør du ved at udfylde nedenstående indberetningsskema og sende en underskrevet version til tto@au.dk

Hvis du vil vide mere om opfindelser, patentering og teknologioverførsel, kan du læse nedenstående vejledning eller kontakte en af vores forretningsudviklere.

Spørgsmål og Support

Technology Transfer Office

Tlf: +45 8715 3205

E-mail: tto@au.dk


Hvorfor skal du indberette en opfindelse?

Lov om opfindelse påbyder alle ansatte ved offentlige forskningsinstitutioner at indberette en eventuel opfindelse, der er gjort som led i arbejdet, idet institutionen som udgangspunkt har rettigheden til den pågældende opfindelse. I loven ligger også, at arbejdsgiver skal søge opfindelsen kommercialiseret, hvis arbejdsgiver ønsker at overtage rettighederne. Se mere om Lov om Opfindelser her.

Herudover kan en indberetning af en ny opfindelse åbne muligheder for dig som forsker. Når du indberetter din opfindelse øger det muligheden for, at din forskning kan komme ud og gavne resten af samfundet. Ydermere kan det i nogle tilfælde åbne op for muligheden, for at etablere en ny virksomhed - et såkaldt spin out. I et spin out kan du som forsker være med til at videreudvikle din opfindelse mod et færdigt produkt.

Hvad er forskellen på en opfindelse og software?

Opfindelse
En opfindelse er en teknisk nyskabelse, der vil kunne patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven (en teknisk udformning af en idé). Der stilles tre betingelser: opfindelsen skal være ny, den skal have ”opfindelseshøjde” og den skal kunne udnyttes industrielt.

Som ansat på AU/RM har du pligt til at indberette potentielle opfindelser. Der vil herefter blive foretaget en patenterbarhedsanalyse for at vurdere, om opfindelsen kan patenteres eller beskyttes som brugsmodel.

Opfindelser frembragt ved offentlige forskningsinstitutioner er reguleret under ”Lov om Opfindelser”, som kom i år 1999.

Her kan du læse mere om Lov om Opfindelser

Software
Software er instruktioner eller oplysninger, som medfører, at en processor kan udføre bestemte handlinger, uanset om disse foreligger i maskinlæsbart digitalt format (objektkode)  eller i skriftligt format på papir (kildekode). Eksempler herpå er alle frembringelser, som traditionelt opfattes som edb-programmer/software, men også eksempelvis Apps til mobiltelefoner og tablets. Forberedende designmateriale vil ligeledes blive betragtet som software, såfremt karakteren er så konkret, at der uden yderligere væsentlig forberedende/skabende indsats kan skrives en kildekode på baggrund af beskrivelsen.

Som ansat på AU/RM har du pligt til at indberette software og forberedende designmateriale.

I Europa kan ren software ikke patenteres. Det kræver, at softwaren indeholder et teknisk (mekanisk) bidrag - eksempelvis hvis denne knytter sig til et apparat eller lignende. I så fald er det virkningen af softwaren, der er beskyttet af patentet (ikke koden). Software er derimod beskyttet af ophavsretsloven. Software frembragt som led i et ansættelsesforhold er reguleret af Ophavsretsloven §59.

Her kan du læse mere om Ophavsretsloven

Hvornår er du opfinder?

En person er opfinder, når vedkommende har bidraget intellektuelt til opfindelsens tilblivelse.

Det er derfor vigtigt, at kun de personer, der reelt har bidraget intellektuelt til en (potentiel) opfindelse, angives på indberetningsskemaet og i særdeleshed på en evt. patentansøgning. "Høflig" angivelse af personer som opfindere kan få alvorlige negative konsekvenser. I værste fald kan patentet erklæres ugyldigt.

Opfinderbidrag skal angives i %. Det skal bruges til at afgøre AU/AUH’s andel af evt. opfindelser gjort i samarbejde med eksterne parter samt til beregning af vederlagsfordeling, hvis opfindelsen bliver kommercielt udnyttet.

Når du indberetter en opfindelse, kan vi hjælpe dig med at afgøre, hvem der er opfinderne, hvis der er brug for det. Du kan her læse yderligere information om hvem der bør listes som opfinder, og hvem der ikke bør (på engelsk).