Innoexplorer

InnoExplorer

Innovationsfondens program Innoexplorer har til formål at styrke entreprenørskab baseret på forskning fra offentlige uddannelses- og forskningsinstitutioner samt hospitaler. Programmet støtter forskningsresultater som har et kommercielt potentiale, og søger at bringe disse tætter på markedet. Der kan søges om op til 1,5 million kr.

 

De søgte midler kan eksempelvis benyttes til følgende:

 • Validering af forskningsresultater
 • Identifikation af potentielle anvendelsesmuligheder samt kommercielt potentiale
 • Test af prototyper
 • Etablering af team samt partnerskaber
 • Gennemførelse af markedsundersøgelser


For yderligere inspiration til din ansøgning, kan du her se en skabelon udarbejdet af vores forretningsudviklere.

 

For at søge Innoexplorer, skal du bruge et støttebrev samt budget underskrevet af din institutleder. Ydermere skal du have støttebrevet underskrevet af funktionschefen for AU Technology Transfer Office (TTO). For at opnå et støttebrev fra TTO er det nødvendigt at du pitcher dit projekt foran universitetets Innoexplorer panel (10 min. pitch + 10 min. til spørgsmål + 10 min. til feedback). Under corona-pandemien afholdes pitch via Teams, det er derfor vigtigt at du downloader programmet til din computer, og dermed ikke benytter web-applikationen, for at sikre den bedste oplevelse. Ansøgningsfrister for den kommende runde findes nedenfor:

 • 12. august: Intern ansøgningsfrist ved TTO (mail til Holmager@au.dk)
 • 16. august: Pitch for AU Innoexplorer panelet
 • 18. august: Du modtager panelets beslutning i forhold til om du kan ansøge ved Innovationsfonden. Herudover modtager du feedback på dit project og din pitch
 • 19. august - 31. august: Ændringer i præsentation tilføjes + individuel pitch træning
 • 1. september: Deadline for at uploade ansøgning via e-grant hos Innovationsfonden (Skal gøres af ansøgeren)
 • Uge 39: Pitch for Innovationsfonden

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores forretningsudvikler Morten Holmager på Holmager@au.dk

Yderligere information om programmet kan også findes på Innovationsfondens hjemmeside

Hvis du bliver godkendt af AU Innoexplorer Panelet

Hvis du modtager positiv feedback fra universitetets Innoeexplorer panel, og dermed vurderes klar til at ansøge ved Innovationsfonden skal du gøre følgende:

 • Foretage de ændringer i din præsentation, som blev foreslået af panelet
 • Downloade støttebrevs-skabelonen fra Innovationsfondens hjemmeside
 • Få støttebrevet samt budget underskrevet af din institutleder
 • Send dine powerpoint slides, et abstract, samt underskrevet støttebrev og budget via email til Rasmus Viggers (Ravi@au.dk) - helst en uge inden den endelige deadline
 • TTO teamet vil gennemgå din endelige ansøgning, og du vil efterfølgende modtage støttebrevet underskrevet af funktionschefen for TTO
 • Du er hermed klar til at ansøge hos Innovationsfonden

 

Hvis du har spørgsmål omhandlende ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Rasmus Viggers (Ravi@au.dk)