Finansiering

Finansiering

Nedenfor har vi en række skabeloner der kan bruges i forbindelse med ansøgninger til InnoExplorer. InnoExplorer er et program udbudt af Innovationsfonden, hvor der kan ansøges om op til 1,5 mio. DKK til at videreudvikle forskningsprojekter med et kommercielt sigte. Midlerne kan eksempelvis anvendes til rådgivning indenfor områder, hvor dig eller dit team på nuværende tidspunkt mangler kompetencer. InnoExplorer kan ses som et middel til at opnå ny viden og derved bringe dit produkt tættere på markedet. Midlerne kan også benyttes til at dække lønninger til dit team.

Skabelonerne er designet med InnoExplorer i tankerne og lever derfor op til de formalia Innovationsfonden stiller, de kan dog sagtens bruges i forbindelse med andre PoC-ansøgninger. Skabelonerne kan ses som et værktøj til at strukturere de forskellige elementer i en ansøgning, og skal derfor kun ses som et udgangspunkt for din egen ansøgning/ præsentation - du opfordres til foretage ændringer i skabelonen, så den passer til netop dit projekt. De er udviklet på baggrund af vores erfaringer fra tidligere InnoExplorer runder samt feedback fra både medlemmer af dommerpanelet og forskere indenfor de forskellige felter - skabelonerne bliver derfor løbende opdateret, når vi modtager feedback.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.

Ulf Simonsen - Professor at Department of Biomedicine

"An excellent entrance for researchers to innovation. The BD team can help on what to do if your project is not funded with an InnoExplorer grant." - Ulf Simonsen, Professor ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet


Life Science


Engineering


AG-Biotech & Industrial Biotech

Download præsentation (PPT)

Download blank præsentation

For yderligere vejledning eller information vedrørende andre sektorer, er du mere end velkommen til at kontakte en af vores forretningsudviklere.