Om TTO

Om TTO


Technology Transfer Office er en enhed ved Aarhus Universitet, som servicerer alle universitetets institutter samt hospitaler under Region Midt. Enheden har til formål at støtte universitets samt regionens ansatte i fobindelse med teknologioverførsel - mere konkret dækker dette over udveksling af viden og opfindelser mellem universitet/ Region Midt og det resterende samfund.

Enheden kan hjælpe med at udfærdige det juridiske grundlag for aftaler mellem ansatte ved universitet/ Region Midt og virksomheder - dette kan eksempelvis være samarbejdsaftaler, samtaler om samfinansieret eller rekvireret forskning, men også NDA'er (Non-Disclosure Agreement) og MTA'er (Material Transfer Agreement).

Herudover har enheden et team bestående af forretningsudviklere som kan vejlede dig i forbindelse med en (potentiel) opfindelse. Forretningsudviklerne kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

- Afdækning af markedspotentiale
- Vurdere muligheder for kommercialisering
- Pitch træning
- Træning i forretningsforståelse, især relevant i forbindelse med etablering af et spin-out    

- Lokaliserer muligheder for funding
- Markedsføring
- Forhandle licensaftaler
- Udforme patentansøgninger i samarbejde med eksterne patent advokater  

Forretningsudviklerne har alle omfattende erfaring inden for hvert deres område - du kan se mere information om de enkelte forretningsudviklere nedenfor, samt deres uddannelsesbaggrund og hvad de tidligere har foretaget sig. Du kan kontakte dem her.