Funding til innovation

Teamet Kommercialisering og IP (Tidligere kendt som TTO Forretningsudvikling ) er blevet en del af AU Erhverv og Innovation. Disse sider vil i den forbindelse blive opdateret og flyttet, forventelig ultimo 2023. Du kan læse mere i denne nyhed eller kontakte teamet her.

Funding til innovation

I tabellen nedenfor finder du adskillige muligheder for at søge finansiering - disse er dog kun et udvalg af de muligheder du har som forsker. De forskellige fonde varierer i forhold til ansøgningskrav, ansøgningsfrekvens, beløbsstørrelse, samt hvilke forpligtigelser der følger med. Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte en af vores forretningsudviklere.


Organisation Program Beskrivelse Website
Accelerace Accelerace Accelerace er en verdens førende acceleratorer og kan hjælpe spin-out virksomheder med mentoring, træning og investeringer. Accelerace
EU Horizon Europe Horizon Europe er EU's hidtil største Forsknings- og Innovationsprogram med mere end €90 mia. i funding tilgængelig over 7 år (2020-2027) i tillæg til de private investeringer, som disse penge tiltrækker. Det garanterer flere gennembrud, opdagelser og "world-firsts" ved at tage gode idéer fra laboratoriet til markedet. Horizon Europe

Fonden for Entreprenørskab

Mikrolegat

Målrettet PhD studerende. Mikrolegatet yder en mindre finansiel støtte til studerendes helt tidlige opstart af egen virksomhed. Mikrolegat
Innovationsfonden InnoBooster Innovationsfonden investerer med InnoBooster i udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere eller entreprenante forskere med et CVR-nummer. InnoBooster
Innovationsfonden InnoExplorer InnoExplorer er tiltænkt forskning med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, hvor der er behov for afklaring eller modning, før det kan nå markedet. Bemærk at der ikke kan søges, hvis der er etableret CVR-nr

InnoExplorer

Vejledning

Innovationsfonden InnoFounder Innovationsfondens InnoFounder er et 12 måneder langt program med det formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer. Programmet er åbent for alle fagområder, så længe idéen er innovativ og har potentiale til at skabe en bæredygtig forretning InnoFounder Experienced
Innovationsfonden Grand Solutions Innovationsfonden retter sig med Grand Solutions mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige. Grand Solutions
Innovationsfonden

Erhvervsforsker (ErhvervsPhD)

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i et samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. En ErhvervsPhD-studerende er ansat med løn i den private virksomhed og indskrevet på universitetet. Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på ErhvervsPhD-projektet.

Virksomheden og universitetet modtager tilskud fra Innovationsfonden til at dække deres udgifter

Erhvervsforsker
Innovationsfonden Erhvervsforsker (ErhvervsPostDoc)

Et ErhvervsPostDoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostDoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver. En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen. ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under projektet.

Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller begge en mentor til rådighed for ErhvervsPostdoc’en

Erhvervsforsker
Lundbeckfonden Lundbeckfonden Lundbeckfondens årlige uddelinger på ca. 500 millioner kroner til danskbaseret, sundhedsvidenskabelig forskning, primært med fokus på hjernen, er grundstammen for fondens vision om at skabe bedre liv gennem ny viden. Lundbeckfonden
Lundbeckfonden Lundbeckfonden Emerge Lundbeckfonden har med Lundbeckfonden Emerge fokus på tidlig investering og understøtter kommercialisering af banebrydende videnskab indenfor biotek med investering og aktiv interaktion. Lundbeckfonden Emerge
Novo Nordisk Fonden Pioneer Innovator Grant Programmet har til formål at accelerere kommercialiseringen af opfindelser indenfor sundhedsvidenskab. Programmet har til mål at støtte udviklingen af nye behandlingsmetoder, medicin m.m.  Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden Distinguished Innovator Grant Formålet med programmet er at give forskere inden for Life Science mulighed for at undersøge det kommercielle potentiale i deres idéer og opfindelser, mens de fortsat er tilknyttet universitetet. Novo Nordisk Fonden
BioInnovation Institute BII Creation House BII Creation House støtter danske life science start-ups, der bygger på en videnskabelig idé eller teknologi, som har opnået teknisk proof of concept. Investeringerne har til formål at accelerere udvikling af nye produkter eller services, som har kommercielt potentiale indenfor biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi. BII Creation House
BioInnovation Institute BII VentureLab BII VentureLab er BII's nyeste program, og fokuserer på at hjælpe start-ups i etableringsperioden samt tiden herefter. Programmet er for virksomheder der endnu ikke har fastsat deres endelige team, fortsat mangler at gennemføre vigtige eksperimenter, eller andet grundlæggende. Programmet indebærer op til 4 mio. DKK i konverterbare lån. BII VentureLab