Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Beredskab Evakuering på AU

Evakuering på AU

En grundlæggende forudsætning for universitetets virke er, at der er reel sikkerhed for alle. Universitetets ledelse og arbejdsmiljøorganisation har et stort ansvar for de studerendes og personalets sikkerhed.

For at sikre, at flest muligt er forberedt den dag, hvor en brand, alvorlige hændelser eller større ulykker indtræffer, skal der udarbejdes evakueringsplaner med det formål at:

  • give gode betingelser for en evakueringsindsats
  • forebygge og begrænse skader på liv og helbred

Hvordan gør vi?

I praksis betyder en evakueringsplan, at der i hvert evakueringsområde vil blive opsat

evakueringsmateriale, som vil indeholde en gul vest med tryk til evakueringslederen og en orange vest med tryk til samlepladslederen samt tilhørende instrukser.

                   

 

Ideen er, at enhver person kan påtage sig ansvaret som enten evakueringsleder eller samlepladsleder.

Evakueringslederens ansvar er at rydde området for personer, mens det er samlepladslederens ansvar at modtage de evakuerede personer fra området på den udpegede samleplads uden for bygningen.

Derudover vil informationsmateriale være tilgængeligt centrale steder på universitetet. Lokalt vil der i forbindelse med implementeringen blive afholdt introduktionsmøder for ansatte og studerende med henblik på at klæde folk så godt som muligt på til at deltage aktivt i en eventuel evakueringssituation. Læs mere i AU’s publikation om evakuering.


294982 / i40