Førstehjælpskurser

Førstehjælp redder liv – og alle kan være med til at gøre en afgørende forskel.

Østjyllands Brandvæsen udbyder to forskellige kurser i førstehjælp:

Kursus i akut livreddende førstehjælp (6 timer)

Kurset giver deltagerne kendskab til og mulighed for at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude, eller hvis der optræder pludselig sygdom. Gennem praktiske øvelser lærer du blandt andet at give kunstigt åndedræt og hjertemassage. Undervisningen gennemføres med korte teoretiske oplæg efterfulgt af demonstration og praktiske øvelser med hovedvægten lagt på den praktiske side.

Læs mere om førstehjælpskurset.

Repetitionskursus (3 timer)

Har du allerede taget et førstehjælpskursus, kan du i stedet tilmelde dig et repetitionskursus. Du skal være i besiddelse af gyldigt førstehjælpsbevis (max. 24 måneder gammelt) for at kunne deltage. Beviset medbringes på kurset.

Læs mere om førstehjælp repetitionskurset.

Underviser

Førstehjælpskurserne udbydes i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, som står for undervisningen på kurserne. Find en dato og et kursus der passer og tilmeld dig her.


295008 / i40