Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationen Kurser Supplerende arbejdsmiljøkurser

Supplerende arbejdsmiljøkurser

Uddannelsens omfang og tidspunkt

 • Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal i det første år, hvor de er valgt, have tilbud om to dages (15 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • I de følgende år skal de have tilbud om halvanden dags (11 timers) supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Hvis tilbuddet ikke benyttes, bortfalder det som udgangspunkt.
 • Man kan aftale at sammenlægge to års uddannelse til samlet tre dage. Det gælder dog ikke for den supplerende uddannelse, som skal tilbydes i første valgår.
 • De to dages supplerende uddannelse, som skal tilbydes i det første valgår, skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter afslutning af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
 • De halvanden dags supplerende uddannelse, som skal tilbydes i de følgende valgår, skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.
 • Hvis man aftaler at sammenlægge to års supplerende uddannelse, skal det kunne dokumenteres skriftligt over for Arbejdstilsynet (AT), eks. vha. mødereferat, e-mails eller andet. 

Dokumentation

 • Arbejdsgiver (institutniveau) skal over for AT skriftligt kunne dokumentere, at der er givet tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Typen af dokumentation er frivillig, fx mødereferater, e-mails eller andet.

Kompetenceudviklingsplan 

 • Arbejdsgiver skal hvert år sørge for, at der bliver udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.
 • Planen kan være én samlet plan for medlemmerne af AMO, eller det kan være én for hvert medlem.
 • Planen kan f.eks. udarbejdes ifm. den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Indhold i den supplerende uddannelse

 • I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal arbejdsgiver og medlemmerne af AMO drøfte det kommende års kompetenceudviklingsplan. Ved uenighed afgør arbejdsgiver, hvad tilbuddet skal indeholde.
 • Almindelige møder i AMO, den årlige arbejdsmiljødrøftelse og f.eks. et kursus i at opstille en maskine tælles ikke som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har, og sikre løbende og målrettet opdatering af kompetencer hos AMO.

Arbejdsmiljørepræsentanter og - ledere på AU skal selv aftale dette med deres respektive leder og tilmelde sig de interne eller eksterne supplerende kurser, der skal understøtte deres arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet. Fakultets/administrationsudvalg (FAMU/AAMU) bør drøfte, hvilke kompetencer der er brug for, for at løfte de udfordringer, som medarbejderne står overfor, f.eks. i forbindelse med den fysiske og psykiske og psykiske APV.  

Kurser og uddannelse

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø har på opfordring af AU's arbejdsmiljøorganisation samlet nogle forslag til supplerende uddannelse:


370457 / i40