Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationen Kurser Workshop om risikovurdering

Workshop om risikovurdering

Workshop for arbejdsmiljøgrupperne på AU om Forebyggelse og risikovurdering.

”Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen styrke den forebyggende indsats, ved systematisk at vurdere og håndtere risici og negative påvirkninger på arbejdspladsen, så man sikrer trivsel, nærvær og en sikker arbejdsplads? ”

Målet med workshoppen er at give deltagerne mulighed for at systematisere deres viden om eget arbejdsmiljø, med henblik på at arbejde rettidigt og forebyggende med de arbejdsmiljøtemaer der måtte være på arbejdspladsen.

Workshoppen henvender sig til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne på AU, og er en del af HAMU’s indsats for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats ved hjælp af risikovurdering.

På workshoppen vil der blive arbejdet med forebyggelsesprincipper, sikkerhedskultur og konkrete øvelser i risikovurdering. Der vil blive taget afsæt i eksempler og observationer fra deltagernes dagligdag.

Vi kommer til at arbejde med cases som tager afsæt i operationelle eksempler og strategiske temaer.

Igennem øvelser og dialog lægges der op til, at man kan overføre udbyttet fra workshoppen til arbejdsmiljøgruppernes egne arbejdspladser. 

Der kan træffes aftaler om workshops for de enkelte enheders arbejdsmiljøgruppe ved henvendelse til den arbejdsmiljøfaglige kontaktperson for enheden eller til kursusadministrator.

 


1444697 / i40