Skemaer til indberetning af valgte og udpegede AMO-repræsentanter

Brug disse skemaer, når du skal indberette, hvem der er valgt og udpeget til arbejdsmiljøorganisationen for dit område. Download og udfyld skemaet med alle ønskede oplysninger, og indsend til arbejdsmiljo@au.dk