Mobning

På AU accepterer vi ikke mobning. AU's ledere har ansvar for at forebygge, at mobning opstår, gennem aktiv og tydelig kommunikation. Lederne har også ansvar for at gribe hurtigt og konsekvent ind over for episoder, eller mistanke om episoder, af mobning eller anden krænkende adfærd.

Alle, både medarbejdere og studerende, har pligt til at sige fra over for krænkende adfærd og mobning – både som den der oplever at blive mobbet, og hvis man er vidne til det. Man har ligeledes pligt til at forsøge at løse situationen sammen med universitetet.

Hvad er mobning?

Mobning kommer ofte til udtryk som sladder, bagtalelse eller krænkende/nedværdigende kommunikation til eller om vedkommende. Ifølge Arbejdstilsynet er der tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Inspiration til at arbejde med mobning

Find inspiration til at arbejde med mobning og få gode råd til leder, kollega og den udsatte her


296829 / i40