CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dit ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt gerne din nærmeste leder. For mere information se Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside.


Generelt

Kan covid-19 test ske i arbejdstiden?

Hvis det kræves, at du skal testes i forbindelse med dit arbejde (tjenstlig årsag fx tjenesterejse), kan testen som udgangspunkt foregå i din sædvanlige arbejdstid, og tidsforbruget kan ligeledes registreres som sådan.

Hvis du skal testes af andre årsager, skal det ske i din fritid.

Læs mere på AUs coronasite.

Kan covid-19 vaccination ske i arbejdstiden

Vaccination mod covid-19 skal som udgangspunkt ske udenfor arbejdstiden, se reglerne for lægebesøg.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe (fx kronisk sygdom eller gravid)?

Så skal du være særlig opmærksom på sundhedsmyndighedernes generelle råd om reduktion af smitterisiko, herunder skærpet hygiejne og afstand. Du behøver ikke at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større på arbejdspladsen end i det omgivende samfund.

I særlige tilfælde kan du og din leder aftale omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde på baggrund af en lægeerklæring.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg med covid-19?

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du opfordres du til at oplyse, om din sygemelding skyldes smitte med covid-19, da det giver universitetet mulighed for at foretage smitteforebyggende tiltag og søge sygedagpengerefusion for dit fravær.

Læs mere på AU’s site omkring covid-19.

Kan jeg få barselsdagpenge, hvis jeg har hjemsendte børn som følge af COVID-19?

Forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19 har i perioden 23. november 2021 - 28. februar 2022 mulighed for at få barselsdagpenge i op til 10 fraværsdage pr. barn jf. barselsloven § 26a.

Det er en betingelse at:

  • Dit barn er under 14 år.
  • Dit barn er hjemsendt som følge af smittetilfælde med COVID-19 i dagtilbud, skole eller institution, eller at dit barn selv er smittet med COVID-19.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – ikke har mulighed for at arbejde hjemme.
  • Du – (hvis samme bopæl begge forældre) – har opbrugt evt. afspadsering.
  • Du ikke får udbetalt løn eller afvikler ferie samme dage.

Du skal selv over for Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for hjemsendelsen eller en positiv COVID-19 test af dit barn. Aarhus Universitet skal over for Udbetaling Danmark erklære, at du ikke kan arbejde hjemme, ikke har afspadsering til rådighed og ikke modtager løn eller afvikler ferie i samme periode. Der kan kun udbetales dagpenge til én forældre pr. dag og kun for hele fraværsdage.

Barselslovens almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt. Aarhus Universitet skal indberette fraværet via www.virk.dk.

Læs mere om muligheden her

Særlige forhold vedrørende udenlandske medarbejdere, ph.d. studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.  

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt.

De almindelige ferieregler er gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden.

Hvad gælder vedrørende rejser til udlandet?

Læs mere på AU`s corontasite.