CORONAVIRUS/COVID-19

Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål om dit ansættelsesforhold ifm. coronavirus. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt gerne din nærmeste leder. For mere information se Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside.


Generelt

Kan covid-19 test ske i arbejdstiden?

Hvis du skal testes i forbindelse med dit fremmøde på campus (tjenstlig årsag fx tjenesterejse), kan testen som udgangspunkt foregå i din sædvanlige arbejdstid, og tidsforbruget kan ligeledes registreres som sådan.

Hvis du skal testes af andre årsager, skal det ske i din fritid.

Læs mere om test her.

Kan covid-19 vaccination ske i arbejdstiden

Vaccination mod covid-19 skal som udgangspunkt ske udenfor arbejdstiden, se reglerne for lægebesøg.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe (fx kronisk sygdom eller gravid)?

Så skal du være særlig opmærksom på sundhedsmyndighedernes generelle råd om reduktion af smitterisiko, herunder skærpet hygiejne og afstand. Du behøver ikke at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større på arbejdspladsen end i det omgivende samfund.

I særlige tilfælde kan du og din leder aftale omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde på baggrund af en lægeerklæring.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg?

Du skal meddele sygdom og fravær som sædvanligt efter din enheds lokale retningslinjer. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler - men i denne særlige situation opfordres du til at oplyse, om din sygemelding skyldes smitte med covid-19, da det giver universitetet mulighed for at foretage smitteforebyggende tiltag.

Læs mere i AU’s retningslinjer for håndtering af medarbejdere med symptomer på COVID-19.

Særlige forhold vedrørende udenlandske medarbejdere, ph.d. studerende og gæster

Er du udenlandsk medarbejder, ph.d.-studerende eller gæst, så læs mere herom på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/.  

Ferie

Kan jeg ændre min aftalte ferie, hvis jeg ikke ønsker at afholde ferie pga. coronavirus?

Aftalt/planlagt ferie skal i udgangspunktet holdes som aftalt.

De almindelige ferieregler er gældende. Læs mere om de almindelige regler på hjemmesiden.

Hvad gælder vedrørende rejser til udlandet?