For elever og praktikanter

Velkommen til Aarhus Universitets hjemmeside for elever og praktikanter

På denne side kan du finde praktiske informationer og personlige beretninger om livet som elev på Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet er meget bevidst om at påtage sig et forpligtende ansvar for at uddanne elever inden for en lang række forskellige erhvervsuddannelser.

Som elev på Aarhus Universitet får du mulighed for at opleve hverdagen i en stor og multikulturel organisation, hvor der er højt til loftet og frihed til at udfolde dine personlige ambitioner. Desuden vil der i langt de fleste tilfælde være mulighed for, at du kan sætte lige netop dit fingeraftryk på den afdeling, du arbejder i. Til gengæld forventer Aarhus Universitet, at alle elever er klar til at udfordre sig selv både fagligt og personligt. Kan du se dig selv i en organisation med høje krav til faglighed, produktivitet og professionalisme, kan du få mere information på denne side.

Er du allerede elev på AU, kan du finde nyttig information nederst på siden.

Erhvervsuddannelser på Aarhus Universitet

På Aarhus Universitet er der løbende ansat ca. 75 elever via en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. AU har, på nuværende tidspunkt, elever indenfor følgende fagområder:

Derudover er der også praktikpladser i forbindelse med laborantuddannelsen.

Hvordan søger jeg en elevstilling på Aarhus Universitet?

Elevstillinger i staten skal som hovedregel slås op. AU opfordrer derfor til, at holde øje med jobopslag på jobsøgningsportaler.

AU en arbejdsplads for dig?

Aarhus Universitet (AU) blev grundlagt i 1928, og universitetet er i dag blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år.

Medarbejderne er Aarhus Universitets vigtigste ressource og forudsætningen for, at universitetet kan opfylde sin vision.

Aarhus Universitet er en arbejdsplads med høje krav til faglighed, produktivitet og professionalisme. Samtidig er universitetet en arbejdsplads, som lægger vægt på spændende udviklingsmuligheder, menneskelig ordentlighed, og universitetet ser medarbejdernes forskellighed som en styrke. Aarhus Universitet lægger vægt på personlig udvikling og giver fleksibilitet i arbejdsdagen, så medarbejderne kan få et sammenhængende arbejds- og familieliv.

Medarbejderne skal være i stand til at agere respektfuldt og anerkendende i deres relationer til andre. De skal være motiverede og arbejde professionelt. De skal være parate til udvikling og forandring samt være i stand til hensigtsmæssigt at samarbejde med andre.

Som ny medarbejder forventes nysgerrighed, åbenhed, dialog og engagement dels i forhold til samarbejde med kollegaer og ledere, dels i forhold til nye arbejdsopgaver. Medarbejdere bør vise opmærksomhed over for den nye kollega og medvirke til, at den nyansatte får et godt kendskab til universitetet, herunder formelle og uformelle regler, traditioner og rutiner.

 

Læs mere om AU og find organisationsdiagram.

At være elev på AU

Elevhåndbogen

Elevhåndbogen har til formål at give dig et overblik og hjælpe med besvarelsen på de mange spørgsmål, du måske sidder med som ny elev på AU.  

Skulle der alligevel opstå spørgsmål, hvor svaret ikke er at finde på denne side, er du altid velkommen til at henvende dig til din elevansvarlige eller kollegerne omkring dig.

Arbejdstid

En arbejdsuge består af 37 timer.

De fleste afdelinger på AU har en flekstidsordning, hvilket vil sige, at arbejdstiden er fleksibel. Der er dog ikke indført nogen generel flekstidsordning på AU. Din elevansvarlige kan oplyse om din afdeling har flekstidsordning.

De enkelte institutter, afdelinger m.m. og deres medarbejdere tilrettelægger den daglige arbejdstid.

Opsparet flekstid skal som udgangspunkt bruges i den afdeling den er optjent. Afvigelser herfra aftales med din nærmeste leder.

Flekstiden kan registreres i et skema lavet i et Excelark, som udregner både plus- og minustid.

Læs mere om flekstid og find fleksskema

Barsel

Som elev har du de samme rettigheder som fastansatte, hvad angår barsel. Du skal dog være opmærksom på, at elevtiden kan blive forlænget eller forkortet alt efter, hvor i uddannelsesaftalen du befinder dig. 

 • Har du ikke nået praktikmål og gennemført din fagprøve inden barsel, forlænges uddannelsesaftalen.
 • Har du afsluttet din fagprøve og nået dine praktikmål inden barsel, er der nødvendigvis ikke nogen grund til at forlænge din uddannelsesaftale. Forkortelse af uddannelsesaftalen aftales med din nærmeste leder.

Læs mere om barselsreglerne.

Befordringsrefusion

Det er din afdeling, som dækker dine transportudgifter. Derfor skal du, inden dit skoleforløb, have afklaret med din nærmeste leder, hvilke transportudgifter der dækkes.

For at få refunderet dine transportudgifter til og fra skole, skal du oplyse skolen om disse. På nogle skoler sker det automatisk, men forhør dig på skolen for en sikkerheds skyld allerede den første undervisningsdag.

Når dit skoleforløb er afsluttet, skal du lave en rejseafregning i RejsUd for at få dine transportudgifter udbetalt.

Du skal være oprettet som bruger i RejsUd for at lave en rejseafregning - Opret brugeradgang til RejsUd.

Få hjælp til at logge på RejsUd første gang - Guide til at logge på RejsUd

Elevdag

AU bestræber sig på, at der en gang om året, bliver afholdt en elevdag for alle elever på universitetet.

Her kan du møde de andre elever på tværs af de forskellige uddannelser, som universitet tilbyder. Aarhus Universitet har bl.a. kontorelever, dyrepasserelever, fotografelever, gartnerelever med flere.

Elevdagen er en god mulighed for at skabe netværk og høre om de andre uddannelser.

Se billeder fra Elevdag 2015.

 

 

Lectio

Lectio er et websted, hvor du som elev, din erhvervsskole og AU som arbejdsgiver kan udveksle information og tilgå de samme oplysninger omkring dit uddannelsesforløb. På lectio kan du b.la.:

 • få overblik over dit uddannelsesforløb
 • se dit skoleskema
 • finde materialer og opgaver uploadet fra skolen
 • se dine karakterer finde din uddannelsesplan
 • få overblik over dit fravær under skoleophold

Du får dit brugernavn og adgangskode til lectio på din skole. Hvis du har spørgsmål omkring lectio rettes de til skolen eller til din elevansvarlige.

Elevsamtaler

I løbet af elevtiden skal der afholdes mindst tre elevsamtaler mellem eleven og den elevansvarlige.

Den første samtale skal holdes efter elevtidens første tre måneder. Her har du som elev mulighed for at fortælle, hvad du er glad eller mindre glad for, samt hvad du ellers har på hjerte. Hvis du skulle sidde inde med ønsker om, hvilke opgaver du kunne tænke dig at arbejde med, så er der også mulighed for at nævne det til denne samtale.

3-månederssamtalen er også med til at sikre, at man som elev når omkring alle de lovpligtige opgaver. Den elevansvarlige har samtidig også mulighed for at sige, hvad han/hun er tilfreds med ved eleven og dennes arbejde, og hvad han/hun ellers forventer af eleven.

Ferie

Som elev er du omfattet af ferieloven og cirkulære om ferieaftalens bestemmelser.

Du har ret til 5 ugers betalt ferie i første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter din ansættelse:

 • Hvis du er ansat pr. 1. september, har du ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
 • Hvis du er ansat i perioden fra den 2. september til den 31. oktober har du ret til 5 ugers betalt ferie i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Derudover har du ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
 • Hvis du er ansat i perioden fra 1. november til den 30. juni har du har ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og op til 5 dages betalt ferie under eventuel virksomhedslukning før hovedferieperioden. Hvis din afdeling ikke holder virksomhedslukket, og du optjener mere end 3 ugers betalt ferie i ferieåret, har du også ret til at holde denne yderligere optjente ferie. Derudover har du ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.
 • Hvis du er ansat i perioden 1. juli til den 31. august, optjener du ret til betalt ferie i juli og august måned i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Derudover har du ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter at ansættelsesforholdet er startet.

Hvis du har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse hos en anden arbejdsgiver, vil du kun få udbetalt en evt. forskel op til elevlønnen for de optjente feriedage, hvor du har ret til betalt ferie fra Aarhus Universitet. Du skal derfor oplyse Aarhus Universitet om optjent ferie/feriegodtgørelse fra en anden arbejdsgiver.

Fridage

Med mindre andet er aftalt har du fri på følgende dage i løbet af året:

 • Skærtorsdag til og med 2. Påskedag
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag
 • Grundlovsdag
 • Juleaftensdag til og med 2. juledag
 • Nytårsaftensdag
 • Nytårsdag

Den 1. maj kan du efter aftale med nærmeste leder holde fri, hvis arbejdssituationen efter lederens vurdering tillader det.

Intromøder for nyansatte

Hver anden til tredje måned afholdes en introduktionsdag for alle nyansatte på AU. På dagen bliver der fortalt overordnet omkring universitetet. Formålet er at give indblik i, hvad AU er for en størrelse.

Alle nyansatte på AU opfordres til at deltage.

Du kan forhøre dig, om du er tilmeldt hos din elevansvarlige.

Læs mere om intromøder for nyansatte.

Fastansættelse efter min læretid

Kan jeg regne med at blive fastansat efter min læretid?

AU bestræber sig på at ansætte elever inden for de områder, hvor der er et fremtidigt behov for medarbejdere. Dog kan en fastansættelse ikke garanteres på forhånd, men du har mulighed for at søge åbne stillinger på lige fod med andre. Du kan følge med i, hvilke ledige stillinger, der bliver slået op på AU.

Se ledige stillinger på AU.

Løn og ansættelsesvilkår

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til organisationsaftalen indgået indenfor dit elevområde.

Elevlønnen afhænger af, om du er over eller under 25 år. Er du over 25 år ved ansættelsen er du voksenelev og får derfor en højere løn. Fylder du 25 år i løbet af uddannelsesforløbet overgår du ikke til aflønning som voksenelev. 

Din startløn vil være nævnt i dit ansættelsesbrev.

Lønforhandling

Kan jeg, som elev, komme i betragtning til lønforhandling?

Ja. Du skal søge på lige vilkår med øvrige medarbejdere.

Læs mere om lønforhandlingsprocessen.

For dyrepasser-, gartner- og landbrugselever er der lavet en særlig aftale om tillæg på 3. og 4. uddannelsesår. For yderligere information kontakt din elevansvarlige. 

Pauser

Du har ret til en ½ times betalt frokostpause samt en kortvarig pause formiddag og eftermiddag. I pauserne skal man dog være til rådighed, hvis det påkræves af arbejdsgiveren.

Pension

Alt arbejde inden for staten/det offentlige giver pensionsanciennitet.

Er du fyldt 20 år og har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse, har du et pensionsbidrag på 11,19%. Denne pensionsform kaldes Minipension.

Er du fyldt 25 år og har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år, har du et pensionsbidrag på 15%.

Personalegoder

Der er mange forskellige personalegoder på AU bl.a. AU motion, DHL stafet og feriefonden.

Læs mere om personalegoder.

Prøvetid

Der er en prøvetid på tre måneder. Skulle der ligge et skoleophold i denne periode, forlænges prøvetiden tilsvarende. 

I prøvetiden kan både du og AU ophæve kontrakten uden begrundelse og uden varsel. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen i princippet ikke ophæves. Der kan dog opstå situationer, hvor begge parter bliver enige om at stoppe aftalen midt i forløbet.

Sygdom

Proceduren for melding af sygdom er forskellig fra afdeling til afdeling. Spørg derfor din elevansvarlige herom. 

Sygdom meldeles hurtigst muligt på den første sygedag. Dette gælder også under skoleophold, idet alt fravær skal indberettes i AUHRA.

Ved længerevarende sygdom kan AU forlange dokumentation for fraværet, og det kan kræves, at elevtiden forlænges ved for meget fravær.

Du har ret til løn ved sygdom.

Du har ligeledes ret til løn i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag - læs mere om reglerne i forbindelse med barns sygdom.

Særlige feriedage

Der optjenes 0,42 særlige feriedage for hver måneds ansættelse i optjeningsåret svarende til 5 dage pr. år.

Medarbejdere med færre end 5 arbejdsdage pr. uge optjener også 0,42 særlig feriedag pr. måned, men når dagene holdes, skal et forholdsmæssigt antal være arbejdsfri dage.

Udgifter til skoleophold

Du kan få dine udgifter til transport dækket i forbindelse med skoleophold/skoleforløb, hvis den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted/lærested til skole og tilbage udgør mindst 20 km.

Der ydes kun befordringsgodtgørelse til billigste offentlige transportmiddel ved skoleforløb. Vælger du at køre i egen bil, er dette for egen regning. Dog kan der være helt særlige tilfælde, hvor der kan gives dispensation. For at søge om dispensation skal du henvende dig til din nærmeste leder.

Udstationering under elevtiden

Muligheden for udstationering drøftes og aftales med din afdeling.

Bliver du udstationeret, skal du være dækket af udstationeringsstedets forsikring i den periode du er der.

Nyttig information

Information til elever på Aarhus Business College

Pr. 1. februar 2017 sender Aarhus Business College alt skriftlig kommunikation til dig via digital post. Det betyder, at beskeder fra skolen fremover findes på borger.dk eller e-boks.dk.

Det kan f.eks. være:

 • Indkaldelse til skoleperiode
 • Eksamensbevis
 • Information om sprog- og studieture
 • Info fra skolehjemmet

Elevnetværk på AU

AU opfordrer til og støtter op om, at elever danner elevnetværk både inden for eget område, men også på tværs af faggrupper. Formålet med et elevnetværk er at skabe relationer til de andre elever, samtidig er det et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, læres af hinanden og blive styrket både fagligt og social.  

Der findes allerede et velfungerende netværk for kontor- og økonomielever.

Har du kendskab til andre elevnetværk på AU og er interesseret i at få informationen på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling.

Har du interesse i at starte et elevnetværk, kan du tage en snak med din elevansvarlige.

Systemadgange og oprettelser

Her kan du oprette dig som bruger i AU's forskellige brugerprogrammen. Din oplæringsansvarlige kan oplyse dig om, hvilke programmer, du skal oprettes i.    

Feedback

Har du ris, ros, spørgsmål eller forslag til sidens indhold, hører vi gerne fra dig.

Send din kommentar til AU HR, Organisations- og Kompetenceudvikling.