Interview med kontoreleven

Nadia Frederiksen har i forbindelse med kontoruddannelsen været kontorelev i Regnskabsafdelingen - Økonomi og Bygninger på Aarhus Universitet (AU). Her har hun uddannet sig til kontorassistent med speciale i økonomi.

Hvorfor valgte du at blive elev på AU?
Jeg har altid godt kunne tænke mig at læse på universitetet, men da jeg har en erhvervsuddannelse, havde jeg i stedet muligheden for at komme ind på universitetet som kontorelev, hvilket har vist sig at være den helt rette vej for mig.

"Jeg valgte AU, fordi der er høj faglighed, og fordi det er en stor organisation, hvor der er mange muligheder og mange forskellige arbejdsopgaver."

Det er et stort sted, der er gode kollegaer, og så er der rigtig gode udviklingsmuligheder. Inden min elevtid her, har jeg studeret på Aarhus Business College. Derudover er jeg udlært salgsassistent med speciale i elektronik, men det har altid været de administrative opgaver, jeg brænder for at arbejde med.

Hvad har været den bedste eller sjoveste oplevelse du har haft i løbet af din elevtid?
Det er svært at komme med en konkret oplevelse, da der er så mange. Men der er altid plads til en god historie på kontoret fra de garvede kollegaer. Der kommer nogle sjove historier i løbet af dagen, og der er virkelig højt til loftet og en god omgangstone. Der er altid plads til, at man kan fyre en joke af og få os et godt grin, hvilket jeg værdsætter meget i min hverdag.

Levede elevjobbet op til dine forventninger?
Ja, det gjorde det helt bestemt. Mine forventninger var, at jeg skulle lære, hvilke arbejdsopgaver der er i så stor en organisation, så hvad sidder man med til daglig, og hvad skal der til for at drive økonomien på så stort et sted - og det har jeg lært. Under mit elevforløb har jeg været rundt i alle afdelinger der er i Regnskab - dvs. Debitor-, Kreditor-, Rejser- og Servicegruppen. Jeg har været i berøring med alle de forskellige arbejdsopgaver, der er. Jeg har fået en hel masse forskellige kompetencer med mig i rygsækken, som jeg virkelig kan bruge til noget. Mine kollegaer har været rigtig gode til at lære mig op, og det har været meget spændende. 

Derudover har alle kontoreleverne, dvs. både dem som tager en kontoruddannelse med speciale i Offentlig Administration og dem med speciale i Økonomi, en elevklub på Aarhus Universitet. Vi afholder elevnetværksmøder fire gange om året, hvor man kan sætte ansigt på de andre elever, udvide sit netværk, få inspiration til fagprøven og svar på spørgsmål mm. Der er generelt et stærkt sammenhold blandt kontoreleverne på AU.

Hvad har du helt konkret lavet i din stilling på AU?
Som tidligere nævnt, har jeg været forbi alle fire afdelinger i regnskab: Debitor-, Kreditor-, Rejser- og Servicegruppen, hvor man sidder med forskellige opgaver.

Debitorgruppen Kreditorgruppen Servicegruppen  Rejsegruppen 
 • Likviditetshåndtering 
 • Indkassering af tilgodehavender 
 • Udfærdigelse af salgsfakturaer 
 • Administration af webshop  
 • Ansvarlig for korrekt salgsmoms
 • Udsendelse af leverandørregninger til godkendelse 
 • Udbetaling til leverandør samt medarbejderudlæg 
 • Ansvar for artskontering 
 • Dokumentation af EU projekter 
 • Ansvarlig for korrekt købsmoms, told og afgifter
 • Overhead og periodiseringer
 • Anlægsaktiver 
 • Modtagefunktion for sager til AU Regnskab
 • Betjening af funktionspostkasser
 • Administration af kreditkort  
 • Administration af tjenestebiler
 • Håndtering af omposteringer 
 • Gennemsyn af rejseafregninger i forhold til overholdelse af gældende regler
 • Afregning af udlæg til medarbejdere 
 • Rådgivning vedr. dispositioner inden for rejse, forplejning mv.

Hvad kan du bedst lide at lave i dit arbejde?
Jeg kan godt lide at arbejde med data, tal og økonomi. På kontoret arbejder vi i teams, så der er altid kollegaer at spare med, og så nyder jeg den brede kontaktflade, man har med universitetets projektøkonomer, controllere, leverandører, studerende og forskere. Så kombinationen af, at man kan fordybe sig i et Excel ark eller et økonomistyringsprogram, og samtidig have den menneskelige kontakt, det kan jeg rigtig godt lide. Derudover synes jeg, at det giver god mening, at jeg har været rundt i de forskellige afdelinger, så jeg kender til alle afdelingerne og har fulgt hele processen fra start til slut.

Hvad synes du om AU som arbejdsplads?
Jeg synes AU er en fantastisk arbejdsplads. Det er en rigtig spændende arbejdsplads, hvor der er mange muligheder for at udvikle sig. Universitetet går meget op i, at vi kompetenceudvikler os, og udvikler os som mennesker. Jeg er derfor også blevet tilbudt at læse videre på merkonomuddannelsen, som er en overbygning af kontoruddannelsen inden for økonomi. Her har man blandt andet mere statistik, økonomistyring og global økonomi end på den grundlæggende kontoruddannelse.

"Jeg er glad, når jeg står op om morgenen og glæder mig til at komme på arbejde. Der er rigtig mange gode kollegaer, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi sidder flere samlet på kontoret, så vi ikke sidder alene. Derudover har vi også sommerfest og julefrokost, som vi holder med fællesadministrationen og økonomicentrene, hvilket bliver til nogle store og rigtig gode fester."

Derudover er der en masse ting man kan komme ud og se på AU - bl.a. en masse forskning, kunst og gode kantiner. Selvom jeg er kontorelev i regnskab, så har jeg også være ude at besøge forskellige fakulteter, hvor man får et godt indblik i hvad AU laver, og hvilken kultur her er.

Hvad kan man bruge uddannelsen til, når man er færdig
Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Der mange muligheder både inden for det offentlige og i det private, hvor der fx er jobmuligheder inden for uddannelsesinstitutioner, revision og bogføring, offentlig administration, eller som økonomiassistent eller virksomhedskonsulent samt meget mere. 


425403 / i40