Afslutning af ferieåret 2020/21

Afslutning af ferieåret 2020/21

Du kan afvikle din optjente ferie fra ferieåret 2020/21 frem til den 31. december 2021, hvor ferieafviklingsperioden slutter. 

Vær særligt opmærksom på, at du inden den 31. december 2021 både skal have afviklet evt. ferie fra miniferieåret 2020 (16,64 feriedag, ved fuldt optjent ferie) og mindst 20 feriedage fra optjeningsåret 1. september 2020 - 31. august 2021. Kun 5. ferieuge og evt. tidligere overført ferie vil kunne aftales overført til ferieafviklingsperioden 2022, medmindre der foreligger en feriehindring. Hvis du er feriehindret helt frem til 31. december 2021 vil din feriehindrede ferie fra 1.-4. ferieuge automatisk blive overført til afvikling i 2022, mens 5. ferieuge skal aftales overført.

Hvis du fx har haft fuldt optjent ferie fra miniferieåret 2020 = 16,64 feriedage og 25 dage fra ferieåret 2020/21 skal du have afviklet i alt 42 feriedage i perioden 1. maj 2020 - 31. december 2021. 

Hvis du har en rest på fx 0,64 feriedag i "overskud" fra miniferieåret afvikles denne som en del af din feriedag første gang du afvikler en feriedag i den nye ferieafviklingsperiode 1. september 2021/22, således at det altid er en nyoptjent feriebrøk, du har til rådighed. Det betyder, at en feriebrøk fra ferieåret automatisk bliver videreført til ferieafviklingsperioden 2022, forudsat at du har afviklet mindst 4 ugers ferie i ferieafviklingsperioden og mindst en feriedag efter 1. september. Du behøver altså ikke at aftale feriebrøken overført, og den vil heller ikke kunne udbetales.

Hvad sker der med ferien den 31. december 2021:

Hvis du har feriedage til gode fra ferieåret 2020/21 og feriedagene ikke stammer fra 1-4. ferieuge, vil feriedagene kunne udbetales, hvis du ikke aftaler dem overført til afvikling i 2022. AU har en personalepolitik der siger, at medarbejdere skal afvikle deres ferie. Kun undtagelsesvist kan ferie komme til udbetaling. Aftale om overførsel af ferie ud over 1.-4. ferieuge skal være indgået inden den 31. december 2021.

Ikke afviklet ferie fra 1.-4. ferieuge fortabes, hvis ferien ikke afvikles inden 31. december 2021 og dette ikke skyldes en feriehindring. Dette skyldes et EU direktiv der fastsætter, at alle medarbejdere skal afvikle 4 ferieuger i et ferieår, medmindre der foreligger en feriehindring (sygdom/barsel). 

De 16,64 feriedage fra miniferieåret er tilsvarende direktivbeskyttet ferie og skal derfor også afvikles inden 31. december 2021.

Eksempel: En medarbejder har været ansat i flere år og har 16,64 feriedage fra miniferieåret samt 25 feriedage optjent fra ferieåret 2020/21. Medarbejderen afviklede 3 ugers hovedferie i miniferieåret = 15 dage og fik 1,64 feriedage overført til afvikling efter den nye ferielov. Medarbejderen afviklede 4 ugers hovedferie = 20 feriedage. Dvs. medarbejderen har 5. ferieuge + 1,64 feriedage til rest. De 1,64 feriedage skal være afviklet inden den 31. december 2021, da kun ferie fra 5. ferieuge kan overføres. Hvis medarbejderen afvikler 3 dages ferie i uge 42 og 4 dages ferie mellem jul og nytår = 7 feriedage er al ferien fra ferieåret 2020/21 opbrugt inden den 31. december 2021 (inklusiv 0,36 feriedag af den nyoptjente ferie fra ferieåret 2021/22).