FAQ

Her på siden kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med overgangen til den nye ferielov pr. 1. september 2020.

Hvad er de væsentligste ændringer med den nye ferielov

De nye ferieregler betyder, at du fremover kan holde ferie i takt med, at du optjener ferie. Ferie optjenes løbende fra 1. september til den 31. august (ferieåret). Ferien kan holdes samtidigt med optjening og 16 måneder frem, i dag er der kun 12 måneder til at afvikle ferie i. Det betyder, at ferieafholdelse efter overgangen skal ske i perioden fra 1. september – 31. december. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedag pr. måned dvs. 25 dages ferie pr. år.

Din leder vil også efter overgangen til den nye ferielov kunne varsle din ferie til afvikling med de samme varsler som gælder i dag.

Hvad sker der med den ferie, jeg optjener i 2020?

Den ferie du optjener i perioden den 1. januar – 31. august 2020 indefryses, sammen med den ferie du har optjent i perioden den 1. september – 31. december 2019, i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Den indefrosne ferie, kan du, hvis du ikke anmoder om tidligere udbetaling, få udbetalt, når du når folkepensionsalderen, går på efterløn, forlader arbejdsmarkedet af helbredsmæssige årsager eller flytter til udlandet. Fonden har dog først pligt til at udbetale tilgodehavende feriemidler pr. 1. oktober 2021. Du kan læse mere om udbetaling af midlerne på www.borger.dk

Et flertal i folketinget har besluttet, at du kan få de indefrosne feriemidler udbetalt i to tempi henholdsvis i  efteråret 2020 og foråret 2021. Du kan i perioden oktober - december 2020 og igen fra marts måned 2021 anmode om udbetalingen via www.borger.dk . Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler.  

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, og den ferie du optjener herefter, vil du kunne afvikle løbende.

Bliver min overførte ferie indefrosset

Nej, det er kun den ferie du optjener i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i fonden. Hvis du fx har overført ferie, så indefryses den overførte ferie ikke.

Mister jeg, eller får jeg indefrosset mine ikke afholdte feriedage

Nej, det er kun den ferie du optjener i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i Fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du ikke har afviklet dine feriedage, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, så videreføres dagene blot efter de nye regler. Evt. overført ferie vil heller ikke blive indefrosset, men vil også blive videreført efter de nye regler, hvis de ikke er afholdt. Overførslen til den nye ferielov sker automatisk. Du vil altså ikke kunne miste feriedage på grund af den nye ferielov.  

Kan jeg afvikle ferie på forskud

Universitetsledelsen har besluttet, at AU ikke benytter muligheden for at aftale afvikling af ferie på forskud (inden den er optjent), men at der i helt særlige tilfælde kan gives mulighed for på forskud, at kunne afvikle den ferie der optjenes i den indeværende løbende måned (2 dage). Ferie på forskud af de to dage, der optjenes i den løbende måned forudsætter en aftale med nærmeste leder, som vurderer, om der er tale om et helt særligt tilfælde. 

Hvad sker der med de særlige feriedage?

De særlige feriedage fortsætter uændret. Det vil sige, at du fortsat optjener 0,42 særlig feriedag pr. måned i kalenderåret, svarede til 5 dage pr. kalenderår. De særlige feriedage kan fortsat afholdes året efter optjening i perioden den 1. maj til den 30. april. 

Kan jeg få de indefrosne feriemidler udbetalt, hvis jeg forlader Danmark

Ja, det er muligt efter ansøgning at få udbetalt de indefrosne feriemidler ved fraflytning til udlandet. Læs mere om dine muligheder for udbetaling på www.borger.dk

Hvad sker der, hvis jeg er udlænding og allerede er på samtidighedsferie?

Du overgår til den nye samtidighedsferie efter den nye ferielov pr. 1. september 2020. Evt. optjent ferie, som ikke er afholdt videreføres automatisk til de nye ferieregler. Du mister derfor ikke ferie ved overgangen til den nye ferielov.

Hvornår kan jeg afvikle min ferie?

Ferieafviklingsperioden bliver med den nye ferielov udvidet til 16 måneder, dvs. du vil kunne afvikle din ferie i perioden 1. september – 31. december året efter. Hovedferien (3 uger) skal fortsat afvikles i perioden 1. maj - 30. september. 

Kan min leder varsle min ferie til afholdelse

Ja, ferievarslingsreglerne er de samme efter den nye ferielov som efter den gamle ferielov. Det betyder, at din leder kan varsle hovedferien til afvikling med 3 måneders varsel. Restferie kan varsles med 1 måneds varsel. Hvis dine særlige feriedage ikke er fastlagt til afholdelse pr. 1. januar, kan din leder også varsle de særlige feriedage til afvikling med 1 måneds varsel. Din leder kan dog kun varsle så meget ferie, som du kan nå at optjene i ferieåret, og så du kan afvikle 3 ugers ferie i hovedferieperioden. Hvis du fratræder, kan din leder ikke varsle de sidste 2 dages ferie, som du optjener i måneden op til din fratrædelse, til afvikling, da disse først er til rådighed pr. den 1. i måneden efter.

Jeg går på pension, hvornår kan jeg få mine indefrosne feriemidler udbetalt

Et flertal i folketinget har indgået aftale om, at alle kan anmode om at få de indefrosne feriemidler udbetalt. Udbetalingen har kunnet ske i efteråret 2020 og igen fra marts måned 2021.

Hvis du ikke anmoder om førudbetaling af de indefrosne feriemidler, vil dine indefrosne feriemidler for perioden den 1. september 2019 - 31. august 2020 udbetales, når du når folkepensionsalderen.  Da Fonden først skal etableres og feriemidlerne indbetales, er det dog fastlagt i lovgivningen, at Fonden ikke har pligt til at fortage udbetaling af feriemidler før den 1. oktober 2021.

Du kan læse mere om mulighederne for udbetaling, beskatning, finde link til Fonden mv. på www.borger.dk

Hvad sker der med mine indefrosne feriemidler, hvis jeg dør

Hvis du dør, inden du har fået dine indefrosne feriepenge udbetalt, vil de indefrosne midler bliver udbetalt til dit dødsbo.

Sker der ændringer i udbetalingen af den særlig feriegodtgørelse

Ja, når den nye ferielov træder i kraft, vil udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse ændre sig. Efter den nye ferielov vil den særlige feriegodtgørelse bliver udbetalt to gange om året (i dag udbetales den med april måneds løn). Efter den nye ferielov vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september - 31. maj blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni - 31. august vil blive udbetalt med lønnen for august måned.

Jeg er nyuddannet akademiker og har fået tildelt 5 fridage, bortfalder de den 1. september?

Nej, de 5 fridage skal afvikles i dit første ansættelses år. Aftalen om tildeling af fridage til nyuddannede akademikere bortfalder den 1. september, men hvis du er ansat inden den dato og har fået tildelt dagene, kan de afholdes i det første ansættelses år.

Hvor kan jeg se min feriesaldo

Du kan se din feriesaldo, når du logger ind i øverste højre hjørne på medarbejdere.au.dk 

Du kan se den ferie, du har afholdt, og den ferie, som du allerede har planlagt. Husk at du skal reservere 3 ugers ferie til sommerferien. Husk også, at du først optjener de sidste 4 dages ferie i ferieåret i henholdsvis juli og august måned. Dvs. at de sidste 2 * 2 feriedage først kan afvikles fra henholdsvis 1. august og 1. september.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale HR-partner.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed

Yderligere oplysninger