Nye ferieregler pr. 1. september 2020 – overgang til samtidighedsferie

Den nye ferielov, træder i kraft den 1. september 2020, hvor alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at den ferie der optjenes løbende også kan afvikles løbende.

Ved fuldt optjent ferie, har du 16,64 feriedage til rådighed i sommeren 2020. Dertil kommer de 5 særlige feriedage. Det vil derfor som udgangspunkt ikke være nødvendigt at overføre ferie til 2020.

Til brug for efterårsferien 2020 har du optjent 2,08 feriedag i september 2020. Hvis du har ikke afviklede almindelige eller særlige feriedage med fra sommeren 2020, vil du også i efterårsferie have disse dage til rådighed. Du vil derfor også have mulighed for at holde nogle dage fri i efterårsferien 2020 uden at have overført feriedage.

Du kan læse om mulighederne for at overføre 5. ferieuge og de særlige feriedage her, hvor du også kan finde skemaer til brug for overførsel.

Indefrosne feriemidler

Regeringen har besluttet, at 3 ugers indefrosne feriemidler udbetales til alle, der har optjent indefrosne feriemider, senest i oktober måned 2020. Læs mere om udbetalingen på www.borger.dk Udlændinge på nuværende samtidighedsferieordning for forskere m.fl. har ikke optjent indefrosne feriemidler, da de i perioden har haft samtidighedsferie. Denne gruppe er derfor ikke omfattet af udbetalingen. 


Hvad sker der frem mod den nye ferielov?

Den ferie, du har optjent i perioden den 1. januar 2019 – 31. august 2019 er kommet til rådighed pr. 1. maj 2020. Hvis du har fuldt optjent ferie, har du 16,64 feriedage optjent til brug i sommerferieperioden 2020. Derudover har du også de 5 særlige feriedage til rådighed i 2020.

Overgangsåret startede den 1. september 2019

Overgangsåret løber i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020. Den ferie, som du optjener i overgangsåret indefryses til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Det sker for at undgå, at du får dobbelt ferie til rådighed, når du i 2020 overgår til samtidighedsferie. Den indefrosne ferie, vil du få udbetalt, når du når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked. Læs evt. mere i FAQ i boksen til højre.

Regeringen har den 15. juni 2020 indgået en aftale, hvorefter 3 ugers indefrosne feriemidler vil blive udbetalt til alle senest med udgangen af oktober måned 2020. Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. Regeringen vil til efteråret indgå i forhandlinger om evt. udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriemidler. 

Det er kun optjent ferie i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i fonden. Hvis du har overført ferie, så indefryses den overførte ferie ikke. Det er kun de 5 ugers ferie i overgangsåret, der indefryses, for at undgå at du får dobbelt ferie til rådighed i 2020.

De særlige feriedage ligger udenfor ferieloven og indefryses derfor ikke.

Se et overblik over overgangsåret her.

Hvad sker der den 1. september 2020?

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, kan du holde ferie i takt med, at du optjener ferie, dvs. 2,08 feriedag pr. måned.

De særlige feriedage vil fortsætte som tidligere med optjening af 0,42 særlige feriedag pr. måned i kalenderåret og afholdelse i perioden fra 1. maj til 30. april.

Hvis du har feriedage, der ikke er afviklet ved overgangen til samtidighedsferie, vil disse feriedage automatisk blive ført videre. Du mister derfor ikke ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og du skal ikke anmode om at få ikke afholdte feriedage ført med over til den nye ferieordning.

Se et overblik over den nye samtidighedsferie her.

Hvad er de væsentligste ændringer med den nye ferielov?

De nye ferieregler betyder, at du fremover kan holde ferie i takt med, at du optjener ferie. Ferie optjenes løbende fra 1. september til den 31. august (ferieåret). Ferien kan holdes samtidigt med optjening og 16 måneder frem, i dag er der kun 12 måneder til at afvikle ferie i. Det betyder, at ferieafholdelse efter overgangen skal ske i perioden fra 1. september – 31. december. Du vil fortsat optjene 2,08 feriedag pr. måned dvs. 25 dages ferie pr. år.

Din leder vil også efter overgangen til den nye ferielov kunne varsle din ferie til afvikling med de samme varsler som gælder i dag.

Hvad sker der med de særlige feriedage?

De særlige feriedage er ikke omfattet af ferieloven. De særlige feriedage fortsætter derfor uændret også når den nye ferielov træder i kraft. Det betyder, at de særlige feriedage fortsat vil optjenes med 0,42 dage pr. måned i kalenderåret, 5 dage pr. år. De særlige feriedage vil også efter overgangen til den nye ferielov skulle afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april.

Samtidighedsferie for udlændinge

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft og alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Det betyder at den nuværende samtidighedsferieordning for udenlandske medarbejdere ophører og medarbejdere på nuværende samtidighedsferie overgår til samtidighedsferie efter den nye ferielov.

Medarbejdere som er omfattet af den nugældende samtidighedsferieordningen kan forsætte på ordningen til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den tidligere regel, som alene gjorde det muligt at være omfattet af ordningen i 5 år, er ikke længere gældende. Læs nærmere om den nye ferielov under fanen "Nye ferieregler pr. 1. september 2020".