FAQ om den nye ferielov

Her på siden kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål vedr. den nye ferielov.

Hvornår starter samtidighedsferie?

Alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Samtidighedsferie betyder, at den ferie der bliver optjent løbende, også løbende kan afvikles.

Hvad sker der med den ferie, jeg optjener i 2020?

Den ferie du optjener i perioden den 1. januar – 31. august 2020 indefryses, sammen med den ferie du har optjent i perioden den 1. september – 31. december 2019, i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Den indefrosne ferie, kan du få udbetalt, når du når folkepensionsalderen, går på efterløn, forlader arbejdsmarkedet af helbredsmæssige årsager eller flytter til udlandet. Fonden har dog først pligt til at udbetale tilgodehavende feriemidler pr. 1. oktober 2021. Du kan læse mere om udbetaling af midlerne på www.borger.dk

Regeringen har den 15. juni 2020 indgået en aftale, hvorefter 3 ugers indefrosne feriemidler vil blive udbetalt til alle senest med udgangen af oktober måned 2020. Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler. Regeringen vil til efteråret indgå i forhandlinger om evt. udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriemidler. 

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, og den ferie du optjener herefter, vil du kunne afvikle løbende.

Risikerer jeg, at min overførte ferie blive indefrosset?

Nej, det er kun den ferie du optjener i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i fonden. Hvis du fx har overført ferie, så indefryses den overførte ferie ikke.

Risikerer jeg, at miste ikke afholdte feriedage eller at feriedagene bliver indefrosset?

Nej, det er kun den ferie du optjener i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 der indefryses i fonden, Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du ikke har afviklet dine feriedage, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, så videreføres dagene blot efter de nye regler. Evt. overført ferie vil heller ikke blive indefrosset, men vil også blive videreført efter de nye regler, hvis de ikke er afholdt. Du vil altså ikke kunne miste feriedage på grund af den nye ferielov.  

Kan jeg holde sommerferie i 2020?

Ja, du vil ved fuldt optjent ferie have 16,6 feriedage til rådighed i sommeren 2020. Dertil kommer de 5 særlige feriedage. Du vil derfor have mulighed for at afvikle 21 feriedage i sommeren 2020.

Kan jeg holde efterårsferie i 2020?

Ja, du vil optjene 2,08 feriedage i september måned 2020, som du kan afvikle i efterårsferien. Derudover har du måske ikke afviklede almindelige og/eller særlige feriedage tilbage fra den gamle ferieordning, hvis du ikke har afviklet al din ferie i sommerferieperioden, og dagene derfor automatisk er blevet ført med videre til den nye ferieordning.

Kan jeg holde juleferie i 2020?

Ja, du optjener ferie løbende, som du kan afvikle løbende, 2,08 feriedag pr. måned. Det afhænger derfor af, hvor meget ferie du har afviklet i løbet af året, hvor meget ferie du vil kunne afvikle omkring julen 2020. I udgangspunktet vil det dog ikke være nødvendigt at have overført ferie, for at kunne afvikle ferie i julen 2020.

Mister jeg de feriedage, jeg ikke har afviklet den 1. september 2020?

Nej, hvis du ikke har afviklet al din ferie, når den nye ferielov træder i kraft, bliver de ikke afviklede feriedage automatisk ført med videre til den nye ferieordning. Du mister derfor ikke ferie ved overgangen til den nye ferieordning, og det er ikke nødvendigt at anmode om at få feriedagene ført videre over i den nye ferieordning.

Kan jeg afvikle ferie på forskud, når den nye ferielov træder i kraft?

Universitetsledelsen har besluttet, at AU ikke benytter muligheden for at aftale afvikling af ferie på forskud (inden den er optjent), men at der i helt særlige tilfælde kan gives mulighed for på forskud, at kunne afvikle den ferie der optjenes i den indeværende løbende måned (2 dage). Ferie på forskud af de to dage, der optjenes i den løbende måned forudsætter en aftale med nærmeste leder, som vurderer, om der er tale om et helt særligt tilfælde. 

Hvad sker der med de særlige feriedage?

De særlige feriedage fortsætter uændret. Det vil sige, at du fortsat optjener 0,42 særlig feriedag pr. måned i kalenderåret, svarede til 5 dage pr. kalenderår. De særlige feriedage kan fortsat afholdes året efter optjening i perioden den 1. maj til den 30. april. 

Kan jeg få de indefrosne feriemidler med, hvis jeg forlader Danmark?

Ja, det er muligt efter ansøgning at få udbetalt de indefrosne feriemidler ved fraflytning til udlandet. Læs mere om dine muligheder for udbetaling på www.borger.dk

Hvad sker der, hvis jeg er udlænding og allerede er på samtidighedsferie?

Du overgår til den nye samtidighedsferie efter den nye ferielov pr. 1. september 2020. Evt. optjent ferie, som ikke er afholdt videreføres automatisk til de nye ferieregler. Du mister derfor ikke ferie ved overgangen til den nye ferielov.

Hvornår vil jeg efter den nye ferielov kunne afvikle min ferie?

Ferieafviklingsperioden bliver med den nye ferielov udvidet til 16 måneder, dvs. du vil kunne afvikle din ferie i perioden 1. september – 31. december året efter.

Kan min leder varsle min ferie til afholdelse?

Ja, ferievarslingsreglerne er de samme efter den nye ferielov som efter den gamle ferielov. Det betyder, at din leder kan varsle hovedferien til afvikling med 3 måneders ferie. Restferie kan varsles med 1 måneds varsel. Hvis dine særlige feriedage ikke er fastlagt til afholdelse pr. 1. januar, kan din leder også varsle de særlige feriedage til afvikling med 1 måneds varsel.

Jeg er elev. Kan jeg afvikle sommerferie i 2020?

Hvis din elevuddannelse er omfattet af Erhvervsuddannelsesloven, og du er ansat inden den 1. juli 2020, har du ret til 16,64 betalte feriedage i "miniferieåret" fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Vær dog særligt opmærksom på, at du mister retten til tildelte feriedage, hvis du ikke har afholdt dem inden overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020. Tildelte feriedage bortfalder, fordi tildelt ferie skal afholdes i den periode, den er tildelt for. Hvis den betalte ferie er optjent, men ikke afviklet senest den 1. september 2020, bortfalder dagene ikke, men overføres til afvikling efter den nye ferielov.

Jeg har i 2019 optjent mindre end 8,4 feriedage til brug i sommeren 2020

Hvis du ikke har optjent fuld ferie til brug i miniferieåret fra den 1. maj 2020 - 31. august 2020, kan du søge om at få dine fondsferiedage udbetalt, det kaldes ferieforskud. Du kan ansøge Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler (Fonden) om at få udbetalt de feriedage, som du har optjent i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019, og som er blevet indefrosset i Fonden.

Muligheden for udbetaling af ferieforskud gælder dig

  • som har optjent ferie i perioden den 1. september 2019 - 31. december 2019 og
  • som har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden den 1. januar 2019 til den 31. august 2019

Du kan søge om udbetaling af ferieforskud i perioden april 2020 - december 2020.

Du kan søge om udbetaling af ferieforskud her: www.borger.dk

Jeg går på pension, hvornår kan jeg få mine indefrosne feriemidler udbetalt

Regeringen har indgået aftale om at 3 ugers indefrosne feriemidler udbetales til alle senest i oktober måned 2020. De feriemidler, der fortsat er indefrosset i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler (Fonden) i perioden den 1. september 2019 - 31. august 2020 udbetales, når du når folkepensionsalderen. Da Fonden skal etableres og feriemidlerne indbetales, er det dog fastlagt i lovgivningen, at Fonden ikke har pligt til at fortage udbetaling af feriemidler før den 1. oktober 2021.

Du kan læse mere om mulighederne for udbetaling, beskatning, finde link til Fonden mv. på www.borger.dk

Hvad sker der med mine indefrosne feriemidler, hvis jeg dør

Hvis du dør, inden du har fået dine indefrosne feriepenge udbetalt, vil de indefrosne midler bliver udbetalt til dit dødsbo.

Ændres udbetaling af særlig feriegodtgørelse med den nye ferielov

Ja, når den nye ferielov træder i kraft, vil udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse ændre sig. Efter den nye ferielov vil den særlige feriegodtgørelse bliver udbetalt to gange om året (i dag udbetales den med april måneds løn). Efter den nye ferielov vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september - 31. maj blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni - 31. august vil blive udbetalt med lønnen for august måned.

Jeg er nyuddannet akademiker og har fået tildelt 5 fridage, bortfalder de den 1. september?

Nej, de 5 fridage skal afvikles i dit første ansættelses år. Aftalen om tildeling af fridage til nyuddannede akademikere bortfalder den 1. september, men hvis du er ansat inden den dato og har fået tildelt dagene, kan de afholdes i det første ansættelses år.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale HR-partner.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed

Yderligere oplysninger

Medarbejder og Kompetence Styrelsen har udsendt en ferievejledning vedrørende ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.