Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Ferie Overførsel og udbetaling af ikke-afholdte feriedage og særlige feriedage

Overførsel og udbetaling af ikke-afholdte feriedage og særlige feriedage

Overførsel

Hvis en medarbejder ikke har haft mulighed for at afvikle al ordinær ferie og/eller alle særlige feriedage, er det muligt at overføre maksimalt 5 ordinære feriedage og alle særlige feriedage til det kommende ferieår. Nærmeste leder har ansvaret for, at arbejdet tilrettelægges, så evt. overført ferie kan afholdes.

Såfremt medarbejderen har haft en feriehindring i form af sygdom, barsel, adoption og lign. frem til ferieårets udløb, kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage også overføres til det kommende ferieår.

Overførsel af restferie skal aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig. (Se skema i boksen til højre). Der skal samtidig aftales konkret, hvornår den overførte ferie afholdes.

Aftalen indgås hurtigst muligt med nærmeste leder, dog senest den 30. september.

Blanketter kan du finde i menuen til højre.

Udbetaling

Udbetaling af 5. ferieuge og særlige feriedage bør kun finde sted i tilfælde, hvor der ikke vil være mulighed for afvikling (f.eks. barsel/sygdom/fratræden), eller hvor der foreligger en begrundet aftale med institutlederen/vicedirektøren.   

Hvis medarbejderen ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har medarbejderen mistet retten til udbetaling af feriepengene, men har ikke mistet retten til at afholde ferien.

Hvis medarbejderen har haft en feriehindring i form af sygdom, barsel, adoption o. lign. frem til ferieårets udløb, kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage udbetales.

Udbetaling af feriepenge aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig.

 

Ikke afholdte feriedage fra 5. ferieuge som efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør mere end 2.250 kr., kan af medarbejderen kræves udbetalt, hvis:

  • anmodning om udbetaling er fremsat inden den 30. september og
  • der ikke er indgået aftale om at overføre feriedagene.

Har medarbejderen ikke senest den 30. september indsendt anmodning om udbetaling, fortabes retten til feriedagene.

 

Ikke afholdte feriedage fra 5. ferieuge, som efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør 2.250 kr. eller derunder, udbetales automatisk senest 15. juni. 

 

Ikke afholdte særlige feriedag, der ikke er aftalt overført, kan ved ferieårets udløb aftales udbetalt.

Registrering i forbindelse med udbetaling af restferie i særlige tilfælde og særlige feriedage kan først ske, når ferieåret er afsluttet (tidligst 2. maj).

Blanketter kan du finde i menuen til højre.


1442366 / i40