Overførsel og udbetaling af ikke-afholdte feriedage og særlige feriedage

Overførsel

Hvis en medarbejder ikke har haft mulighed for at afvikle al ordinær ferie og/eller alle særlige feriedage, er det muligt at overføre maksimalt 5 ordinære feriedage og alle særlige feriedage til det kommende ferieår. Dette gælder også ved overgangen til miniferieåret 1. maj 2020 - 31. august 2020. Nærmeste leder har ansvaret for, at arbejdet tilrettelægges, så evt. overført ferie kan afholdes.

Såfremt medarbejderen har haft en feriehindring i form af sygdom, barsel, adoption og lign. frem til ferieårets udløb, kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage også overføres til det kommende ferieår. Feriehindringen skal for hovedferien have gjort det umuligt at holde 3 uger i sammenhæng frem til den 30. september. Feriehindringen for restferien skal have gjort det umuligt at afholde feriedagene helt frem til udløbet af ferieåret den 30. april. Det er derfor ikke nok, at du har været feriehindret på det tidspunkt i perioden, feriehindringen skal have varet frem til udløbet af ferieperioden den 30. april.

Reglerne for overførsel af ferie gælder også ved overførsel til miniferieåret 1. maj 2020 - 31. august 2020. Ved overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020, vil ikke afholdt ferie fra miniferieåret automatisk blive ført med over til afholdelse efter de nye ferieregler. Ferieafholdelsesperioden efter den nye ferielov løber i perioden 1. september - 31. december. Du kan læse mere om den nye ferielov under punktet "Nye ferieregler pr. 1. september 2020".

Overførsel af restferie skal aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig. (Se skema i boksen til højre). Der skal samtidig aftales konkret, hvornår den overførte ferie afholdes.

Aftalen indgås med nærmeste leder inden udløbet af ferieåret, dog senest den 30. september.

Læs mere om de nye ferieregler under menu punktet "Nye ferieregler pr. 1. september 2020", hvor der også er en FAQ i boksen til højre.

Blanketter kan du finde i menuen til højre.

Udbetaling

Reglerne gælder frem til overgangen til den nye ferielov den 1. september 2020.

Udbetaling af 5. ferieuge og særlige feriedage bør kun finde sted i tilfælde, hvor der ikke vil være mulighed for afvikling (f.eks. barsel/sygdom/fratræden), eller hvor der foreligger en begrundet aftale med institutlederen/vicedirektøren.   

Hvis medarbejderen ikke har anmodet om at få feriepengene udbetalt senest den 30. september, har medarbejderen mistet retten til udbetaling af feriepengene, men har ikke mistet retten til at afholde ferien.

Hvis medarbejderen har haft en feriehindring i form af sygdom, barsel, adoption o. lign. frem til ferieårets udløb, kan der indgås aftale om, at ferie ud over de ovennævnte 5 dage udbetales.

Udbetaling af feriepenge aftales med nærmeste leder, og aftalen skal være skriftlig.

 

Ikke afholdte feriedage fra 5. ferieuge som efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør mere end 2.250 kr., kan af medarbejderen kræves udbetalt, hvis:

  • anmodning om udbetaling er fremsat inden den 30. september og
  • der ikke er indgået aftale om at overføre feriedagene.

Har medarbejderen ikke senest den 30. september indsendt anmodning om udbetaling, fortabes retten til feriedagene.

 

Ikke afholdte feriedage fra 5. ferieuge, som efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udgør 2.250 kr. eller derunder, udbetales automatisk senest 15. juni. 

 

Ikke afholdte særlige feriedag, der ikke er aftalt overført, kan ved ferieårets udløb aftales udbetalt.

Registrering i forbindelse med udbetaling af restferie i særlige tilfælde og særlige feriedage kan først ske, når ferieåret er afsluttet (tidligst 2. maj).

Blanketter kan du finde i menuen til højre.