Udbetaling af indefrosne feriemidler

Et flertal i folketinget har besluttet, at det er muligt at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriemidler i efteråret 2020. Du kan få udbetalt de 3 ugers indefrosne feriemidler, hvis du har været ansat og har fået indefrosset ferie i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Du skal anmode om at få udbetalt feriemidlerne på www.borger.dk Du skal anmode om udbetalingen inden den  1. december 2020. Udbetalingen vil ske indenfor 10 dage fra, du har indsendt anmodningen.

Hvis du i indefrysningsperioden var ansat som forsker på almindelig ferieordning med forskerbeskatning, kan du med fordel, som led i din anmodning om udbetaling af feriemidlerne, kontakte Lønmodtagernes Feriemidler på tlf. 7012 8085 (man.-fre. kl. 9-17) for at sikre, at de indefrosne midler ikke bliver beskattet fuldt ud ved udbetalingen. 

Hvis du både har en timelønsansættelse og en fastansættelse på Aarhus Universitet (fx ph.d. ansatte), vil du som udgangspunkt kun få udbetalt indefrosne feriemidler fra timelønsansættelsen. Hvis denne fejl sker, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler - og anmode om en ny beregning. Lønmodtagernes feriemidler foretager herefter en manuel beregning med indhentelse af lønoplysninger fra Skattestyrelsen, hvorefter du vil få fremsendt en ny beregning i e-boks. 

Hvis du har været omfattet af den tidligere samtidighedsferieordning for forskere m.fl., har du ikke optjent indefrosne feriemidler, da du har fået ferien til rådighed som samtidighedsferie. Du har derfor ikke tilgodehavende feriemidler. Hvis du alligevel har anmodet om og fået udbetalt indefrosne feriemidler, skyldes det en fejl hos borger.dk, da de ikke har kunnet se, at du har været på samtidighedsferie, og du vil derfor blive bedt om at betale pengene tilbage i starten af 2021, når Aarhus Universitet har lavet indberetningerne af de indefrosne feriemidler.

Generelt skal du være opmærksom på, at udbetalingen sker på baggrund af en fiktiv beregning på 12,50 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Der vil derfor ikke være sket modregning for afholdte feriedage med løn i perioden. Det udbetalte beløb vil derfor som udgangspunkt være for højt, og der vil ske modregning af den for megen udbetalte ferie, når de sidste to uger kommer til udbetaling. 

Du kan læse mere om de indefrosne feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler.