Udbetaling af indefrosne feriemidler

Det er muligt at få udbetalt alle 5 ugers indefrosne feriemidler. Udbetalingen sker i to tempi. 3 ugers indefrosne feriemidler kunne udbetales i efteråret 2020 frem til den 1. december 2020, mens de resterende indefrosne feriemidler kan udbetales fra marts måned 2021 og frem til den 31. maj 2021. Hvis du ikke i efteråret 2020 har fået udbetalt dine indefrosne feriemidler, har du mulighed for at få alle feriemidlerne udbetalt i perioden marts til maj måned 2021.

Du kan få udbetalt de indefrosne feriemidler, hvis du har været ansat og har fået indefrosset ferie i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Du skal anmode om at få udbetalt feriemidlerne på www.borger.dk, hvor du også kan se, hvor mange indefrosne feriemidler, du har til gode. Udbetalingen vil ske indenfor 10 dage fra, du har indsendt anmodningen.

Hvis du i indefrysningsperioden var ansat som forsker på almindelig ferieordning med forskerbeskatning, kan du med fordel, som led i din anmodning om udbetaling af feriemidlerne, kontakte Lønmodtagernes Feriemidler på tlf. 7012 8085 (man.-fre. kl. 9-17) for at sikre, at de indefrosne midler ikke bliver beskattet fuldt ud ved udbetalingen. 

Hvis du har været omfattet af den tidligere samtidighedsferieordning for forskere m.fl., har du ikke optjent indefrosne feriemidler, da du har fået ferien til rådighed som samtidighedsferie. Du har derfor ikke tilgodehavende feriemidler. Hvis du alligevel i efteråret 2020 har anmodet om og fået udbetalt indefrosne feriemidler, skyldes det en fejl hos borger.dk, da de ikke har kunnet se, at du har været på samtidighedsferie, og du vil derfor blive bedt om at betale pengene tilbage i foråret 2021.

Generelt skal du være opmærksom på, at udbetalingen i efteråret 2020 er sket på baggrund af en fiktiv beregning på 12,50 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Der vil derfor ikke være sket modregning for afholdte feriedage med løn i perioden. Det udbetalte beløb vil derfor som udgangspunkt være for højt, og der vil ske modregning af den for megen udbetalte ferie, når de sidste to uger udbetales. 

Du kan læse mere om de indefrosne feriemidler hos Lønmodtagernes Feriemidler.