Omregner

Delvis sygmelding

1. Hvor mange timer og minutter har medarbejderen været syg i perioden total:
Timer: minutter:
2. Hvor mange arbejdsdage er der i hele periode:
Antaldage i alt:
Resultat pr. dag:Indsættes i timefeltet
*Bemærk at dagefeltet i AUHRA vil medregne weekender og helligdage.
Dette skal du ikke tage dig af.

Delvis Barsel

1. Hvor mange timer og minutter har medarbejderen afholdt barsel i perioden total:
Timer: minutter:
2. Hvor mange arbejdsdage er der i hele periode:
Antaldage i alt:
Resultat pr. dag:Indsættes i timefeltet
*Bemærk at dagefeltet i AUHRA vil medregne weekender og helligdage.
Dette skal du ikke tage dig af.

Timeberegning af rest ferie under 1 hel feriedag

Hvor mange timer og minutter (minutter i hundrede dele) er % af én dag, når man har timer om ugen ? Resultat pr. dag:Indsættes i timefeltet
Eller...
Hvad er af én dag, når man har timer om ugen ? F.eks. 0,42 Resultat pr. dag:Indsættes i timefeltetNB: I Internet Eksplorer (IE) ser siden bedst ud med "kompatibilitetsvisning" slået til.

Kort om tastning af delvis sygdom og delvis barsel i AUHRA og søgning af refusion.

Fraværsregistrering I AUHRA

Delvis sygdom og delvis barsel tastes i AUHRA med et gennemsnitlig timetal for en periode.

Hvis en medarbejder f.eks har været syg med skiftende timer i en periode på 2 uger, så divideres det samlede timetal (man er væk) med det antal arbejdsdage der er i perioden - dette tal tastes i feltet timer i AUHRA.

Refusionssøgning I Virk.dk

HR søger refusion for sygdom og barsel I Virk.dk.

I Virk.dk opgøres fraværet med arbejdstimer pr. uge og kan derfor ikke trækkes direkte fra AUHRA.

Proceduren vil være, at enheden/instituttet sender opgørelse til HR  (det faktiske antal timer den enkelte medarbejder har arbejdet pr. uge ), som så vil søge refusion i Virk.dk (husk at være opmærksom på frister mv.).

Enheden kan ved sygdommens/barslens start aftale med HR-medarbejderen, hvor ofte der skal indsendes opgørelse over timer.

Konverter minutter til decimal minutter i f.eks. AUHRA

Tast minutter -
Kun hele antal minutter ikke timer og minutter
   
Decimal minutter til AUHRA
kopier og sæt selv evt. timer foran
Decimal Minutter
Time Procenter
Decimal Minutter kan have 2 resultater
Decimal Minutter ned
Decimal Minutter op

Konverter decimal minutter (procent minutter) til minutter fra AUHRA til Promark ver2

Tast decimal minutter -
Kun hel tallet efter komma - ikke timer!
   
Det beregnede minuttal
til brug i promark
Den præcise minutværdi