FAQ - Emply

Du vil på denne side, finde relevante FAQ vedrørende Emply Hire.

Siden vil løbende blive opdateret med de nyeste FAQ.

Ønsker du et spørgsmål uddybet på siden skal du sende dette ønske til din lokale superbruger.

Hvorfor kan HR-IT ikke hjælpe mig?

Den bedste support/hjælp får du igennem din lokale superbruger. Din lokale superbruger har kendskab til jeres arbejdsgange og faktiske virkelighed, derfor har de, de bedste forudsætninger for at hjælpe netop dig. HR-IT bistår og hjælper superbrugerne, såfremt superbrugerne har behov for dette.


Oprettelse af en stilling /et projekt

Jeg kan ikke oprette et projekt

Hvis du ikke kan oprette et projekt, er det fordi du ikke har rettigheder hertil.

Du bedes kontakte din lokale Superbruger, de kan give dig rettighed hertil eller hjælpe dig på vej.

Du kan finde din superbruger her: www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger

Hvad gør jeg hvis jeg har problemer med at oprette en stilling / et projekt?

Hvis du har problemer med at oprette en stilling/ et projekt, så skal du kontakte din lokale superbruger som vil hjælpe dig.

Kan jeg ændre i opsætningen af projektet/stillingsopslaget, efter jeg har publiceret?

Nej, det er kun på au.dk at ændringen vil slå igennem. Ændringen vil ikke slå igennem på andre medier, heller ikke sider som har gengivet vores jobopslag. Det frarådes derfor at man gør dette.

Jeg kan ikke se det stillingsopslag, som jeg har publiceret til au.dk

Ledige stillinger fra Emply Hire hentes ned til hjemmesiden www.au.dk/om/stillinger  i 20 minutters intervaller.

Hvis du forsat oplever at en stilling måske er længe om at komme på hjemmesiden du prøve at ”fjerne” cachene.

Det kan du gøre ved at indsætte "?No_cache=1"efter adressen. www.au.dk/om/stillinger/

 

Kommer den forsat ikke på hjemmesiden så:

Tjek projektet for eventuelle fejl i opsætningen (Henled særlig opmærksomhed på - Antal måneder (her skal indtastes et tal>0 eller tomt) Antal timer (her skal indtastes en værdi fra 1-37 – må ikke være 0)

Jeg får at vide det er et forkert EAN nummer

Hvis du oplever, at få at vide dit EAN nummer på stillingen ikke er valid, så bør du sikre dig at der i AU's enhedsregister er påført korrekt EAN nummer på den specifikke enhed hvor stillingen er slået op.

 

Ændringer til enheden i AU's enhedsregister kan indberettes via denne formular 

https://medarbejdere.au.dk/administration/administration/au-it/udvikling-brugeroplevelser/brugeroplevelser/enhedsregister/

og spørgsmål til hvordan enheden ser ud i Enhedsregister med f.eks. EAN nummer m.m. kan rettes til enhedsrettelser@au.dk 


IT og Teknik

Hvilken browser skal jeg bruge?

Det anbefales at bruge Chrome eller Mozilla Firefox til Emply Hire.

Oplever du funktioner som ikke synes hensigtsmæssig og du bruger en anden browser, så skift til Chrome eller Mozilla Firefox og prøv igen.

Jeg har glemt mine login oplysninger

Hvis du er på AU kabletnetværk eller VPN logger du automatisk på Emply Hire.

Ellers skal du bruge de samme login oplysninger, som til din computer.

Brugernavn: auid@uni.au.dk f.eks. au123456@uni.au.dk 

Kode: Den samme som du bruger til din PC.

Jeg har ikke de rettigheder, som jeg burde - hvad gør jeg?

Rettigheder i Emply Hire, styres af de lokale superbrugere. Hvis du mener at der er en udoverensstemmelse, så bedes du kontakte din lokale Superbruger. HR-IT tildeler ikke rettigheder til andre end superbrugerne.

Du kan finde dem her: www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger


Eksterne bedømmere

Skal en ekstern bedømmer oprettes med en privat eller au-mail, for at få adgang til systemet?

Privatmail, Se vejledning for Tilknytning af medlemmer af  bedømmelses- og ansættelsesudvalg (eksterne og interne)

Jeg kan ikke finde bedømmer i Emply, selvom h*n er oprettet i Medarbejderstamkoret?

Prøv følgende:

 1. Tjek for en sikkerhedsskyld at oprettelsen er lavet korrekt jf. vejledningen Tilknytning af medlemmer af bedømmelses- og ansættelsesudvalg
 2. Tjek at mail under "Private kontaktoplysninger" stemmer ikke overens med visningsmailen på den pågældende arbejdsrelation.
  • Tjek for mellemrum, stavefejl eller om "Admin" fremgå i mailen.
  • Det må ikke være en au mail.
 3. Tjek at der står"Ja" i "Primær visningsrelation"
 4. Tjek at start eller slutdato er korrekte

Afvent gerne 30 minutter, og hvis personen forsat ikke er kommet i Emply Hire, kan du forsætte med følgende:

 1. Fjern mailadressen både på "Personoplysninger" og "arbejdsrelationer"
 2. Gem
 3. Indsæt mailadressen igen på "Personoplysninger" og "arbejdsrelationer"
 4. Gem

Afvent gerne 30 minutter, og hvis personen forsat ikke er kommet i Emply Hire, kan du forsætte med følgende:

 1. Tryk "Nej" til "Kopier fra CPR" og gemme. Herefter vælge "Ja" til Kopier fra CPR" og gemme igen. 

Support

Er personen efter 30 minutter forsat ikke kommet i Emply Hire, så kontakt din lokale superbruger, som vil hjælpe dig.


Kandidathåndtering

Hvordan trækker en kandidat sig?

Som udgangspunkt er det altid kandidaten selv, der skal trække sin ansøgning.

Kandidaten skal logge ind via. det login, de ved ansøgning har fået tilsendt og trykke slet i oversigten over søgte stillinger.

Vejledning kan findes her: www.medarbejdere.au.dk/saadan_traekker_du_din_ansoegning_tilbage

Det er kun i særlige tilfælde hvor din HR afdeling kan hjælpe med dette.

Hvad betyder det, når der står "x slettede kandidater" i bunden af kandidatlisten?

Det betyder, at en eller flere kandidater har trukket sig.

Hvorfor kan jeg ikke se alle kandidaterne?

Hvis du ikke kan se alle kandidater, kan det skyldes flere forskellige årsager:

 • Der er aktiveret et søge filter, som gør at alle kandidaterne ikke fremgår af stillingen. Tjek at der ikke er flueben i "søg"

Billede af 3 kanpper (Ny kandidat, Søg, og screening) i Emply Hire.

 • Du har ikke rettigheder til at se hele processen. Der kan alt efter din brugertype, være begrænsninger på hvad du kan se. Kontakt din HR medarbejdere eller superbruger for at afklare din adgang.   www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger 

Hvad gør jeg hvis, hele eller dele af en bedømmelse ikke kommer med, når jeg eksporter til PDF?

Dette kan skyldes en bagved liggende formatering. Dette kan du løse sådan: Kopier (ctrl +c) hele bedømmelsen og sæt ind i f.eks. ”Notesblok” på din pc. Slet bedømmelsen i feltet i Emply Hire. Kopier (ctrl +c) bedømmelsen fra f.eks. ”Notesblok” Indsæt (ctrl + v) i bedømmelsesfeltet Tilret eventuelle steder med fed.

Jeg kan ikke se det jeg plejer i kandidatformularen - hvad gør jeg?

Denne problemstilling kan skyldes to ting

Du står på den forkerte kandidatformular

Nogle brugertyper har adgang til flere kandidatformularer. Du skifter kandidatformular ved at trykke på:

Papir op blyanten i højre hjørne i kandidatformularen

Billede af header i kandidatformularen. Papir og blyant ikon yderst til højre

Du har en anden brugertype uden rettighed hertil

Det kan også skyldes du har en anden brugertype en forventet. Hvis din brugertype ikke stemmer overens med din funktion, så skal du kontakte din lokale Superbruger, som vil tilrette dig i systemet.