Vejledninger og informationer

Siden her opdateres løbende med de nyeste vejledninger.

Brug gerne linket som er angivet under titlen, hvis du skal henvise til vejledningen. Så vil linket løbende blevet opdateret med den nyeste version.

Til ansøgere

Til leder, ansættelses -og bedømmelsesudvalg

Guidelines for obtaining references in connection with recruitment

medarbejdere.au.dk/Guidelines_for_Obtaining_references 

Vejledning vedr. indhentelse af referencer ifm. ansættelse

medarbejdere.au.dk/Indhentning_af_reference

Tilknytning af medlemmer af bedømmelses- og ansættelsesudvalg

www.medarbejdere.au.dk/Tilknytning_af_medlemmer_af_bedoemmelsesudvalg

Adding committee members 

www.medarbejdere.au.dk/Adding_committee_members 

How to change language in Emply

www.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Rekruttering/Emply_Vejledninger/How_to_change_language_in_Emply.pdf

Sådan opretter du et projekt i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Saadan_opretter_du_et_projekt_i_Emply

 

Godkendelsesprocessen af projekter i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Godkendelsesprocessen

Hvordan man søger projekter frem i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Hvordan_man_soeger_projekter_frem_i_Emply

 

Lav en samlet fil og gem et dokument

www.medarbejdere.au.dk/lav_en_samlet_fil

Invitér kandidater til samtale

www.medarbejdere.au.dk/Inviter_kandidater_til_samtale

Invite candidates for an interview

www.medarbejdere.au.dk/Inviting_candidates_for_an_interview

Indtastning af bedømmelser

www.medarbejdere.au.dk/indtastning_af_bedoemmelser

Entering assessments

www.medarbejdere.au.dk/Entering_assessments

 

Kandidat evaluering

www.medarbejdere.au.dk/Kandidat_evaluering

Evaluate candidates

www.medarbejdere.au.dk/Evaluate_candidates

 

Flyt status og send mail

www.medarbejdere.au.dk/Flyt_status_og_send_mail

Update status and send e-mail

www.medarbejdere.au.dk/update_status_and_send_e-mail

Til Tillidsrepræsentanter

Til HR medarbejdere

TAP Opsætningsfanen: Hvilken rolle gør hvad

www.medarbejdere.au.dk/TAPopsaetningsfanen

Vejledning til tilknytning af TR på et projekt

www.medarbejdere.au.dk/TR_i_emply_vejledning_til_HR

Overførsel til Rigsarkiv via WorkZone

www.medarbejdere.au.dk/wz_rigsarkiv

Overførsel til WorkZone personsag

www.medarbejdere.au.dk/wz_psag

Vejledning til genopslag og forlængelse af ansøgningsfrist i Emply

Forlængelse og genopslag i Emply

Bemærk: Dette er en supplerende vejledning til notat "Procedure ved genopslag og forlængelser" på HR's SharePoint under "e" i ABC'en.

Indberetning til forskerrekrutteringsstatistikken

Indberetning til forskerrekruttering – vejledning

Deling af stilling på LinkedIn via Emply Hire

Vejledning til deling af stilling på LinkedIn via Emply Hire

Publicering til "Søgekomite" med unikt link

Vejledning til deling af stilling med unikt link til søgekomite/ekstern rekrutteringsbureau.

Udviddet vejledning til eksterne bedømmere til HR medarbejdere

En vejledning til problematikker, der kan opstå i forbindelse med tilknytning af eksterne bedømmere i Emply. 

www.medarbejdere.au.dk/Vejledning_til_eksterne_bedømmere_til_HR

Udviddet vejledning til eksterne bedømmere - må ikke afsendes før den er udfyldt af HR

Dansk: Dokument til afsendelse (Wordfil) 

Engelsk: Dokument til afsendelse (Wordfil) 

Instruks til HR medarbejdere

Instruks til HR medarbejdere

Genveje