Vejledninger og informationer

Siden her opdateres løbende med de nyeste vejledninger.

Brug gerne linket som er angivet under titlen, hvis du skal henvise til vejledningen. Så vil linket løbende blevet opdateret med den nyeste version.

Til ansøgere

Til leder, ansættelses -og bedømmelsesudvalg

Guidelines for obtaining references in connection with recruitment

medarbejdere.au.dk/Guidelines-for-Obtaining-references

Vejledning vedr. indhentelse af referencer ifm. ansættelse

medarbejdere.au.dk/Indhentning-af-reference

Tilknytning af medlemmer af bedømmelses- og ansættelsesudvalg

www.medarbejdere.au.dk/Tilknytning-af-medlemmer-af-bedoemmelsesudvalg

Adding committee members 

www.medarbejdere.au.dk/Adding-committee-members

How to change language in Emply

www.medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Rekruttering/Emply_Vejledninger/How-to-change-language-in-Emply.pdf

Sådan opretter du et projekt i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Saadan-opretter-du-et-projekt-i-Emply

Godkendelsesprocessen af projekter i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Godkendelsesprocessen

Hvordan man søger projekter frem i Emply

www.medarbejdere.au.dk/Hvordan-man-soeger-projekter-frem-i-Emply

Lav en samlet fil og gem et dokument

www.medarbejdere.au.dk/lav-en-samlet-fil

Invitér kandidater til samtale

www.medarbejdere.au.dk/Inviter-kandidater-til-samtale

Invite candidates for an interview

www.medarbejdere.au.dk/Inviting-candidates-for-an-interview

Indtastning af bedømmelser

www.medarbejdere.au.dk/indtastning-af-bedoemmelser

Entering assessments

www.medarbejdere.au.dk/Entering-assessments

Kandidat evaluering

www.medarbejdere.au.dk/Kandidat-evaluering

Evaluate candidates

www.medarbejdere.au.dk/Evaluate-candidates

Flyt status og send mail

www.medarbejdere.au.dk/Flyt-status-og-send-mail

Update status and send e-mail

www.medarbejdere.au.dk/update-status-and-send-e-mail

Til Tillidsrepræsentanter

Til HR medarbejdere

TAP Opsætningsfanen: Hvilken rolle gør hvad

www.medarbejdere.au.dk/TAPopsaetningsfanen

Vejledning til tilknytning af TR på et projekt

www.medarbejdere.au.dk/TR-i-emply-vejledning-til-HR

Overførsel til Rigsarkiv via WorkZone

www.medarbejdere.au.dk/wz-rigsarkiv

Overførsel til WorkZone personsag

www.medarbejdere.au.dk/wz-psag

Vejledning til genopslag og forlængelse af ansøgningsfrist i Emply

Forlængelse og genopslag i Emply

Bemærk: Dette er en supplerende vejledning til notat "Procedure ved genopslag og forlængelser" på HR's SharePoint under "e" i ABC'en.

Indberetning til forskerrekrutteringsstatistikken

Indberetning til forskerrekruttering – vejledning

Deling af stilling på LinkedIn via Emply Hire

Vejledning til deling af stilling på LinkedIn via Emply Hire

Publicering til "Søgekomite" med unikt link

Vejledning til deling af stilling med unikt link til søgekomite/ekstern rekrutteringsbureau.

Udviddet vejledning til eksterne bedømmere til HR medarbejdere

En vejledning til problematikker, der kan opstå i forbindelse med tilknytning af eksterne bedømmere i Emply. 

www.medarbejdere.au.dk/Vejledning-til-eksterne-bedømmere-til-HR

Udviddet vejledning til eksterne bedømmere - må ikke afsendes før den er udfyldt af HR

Dansk: Dokument til afsendelse (Wordfil) 

Engelsk: Dokument til afsendelse (Wordfil) 

NY: Vejledning til Jobnet

Vejledning til Jobnet

Instruks til HR medarbejdere

Instruks til HR medarbejdere

Genveje