ESDH-program

ESDH-programmet har til formål at sikre implementeringen, udbredelsen og udviklingen af ESDH på AU. ESHD-programmet arbejder hen imod AUs vision for ESDH.

Visionen er at fremme en effektiv administration med fokus på korrekt sagsbehandling og sammenhængende processer.

Der arbejdes ud fra et princip om at skabe læringsbaserede, proaktive og modtagerorienterede løsninger.