Organisation

Programmet består af Styregruppe, Programledelse, rådgivende Product Owner-gruppe og superbrugergrupper på Forskning og eksterne relationer, HR, Uddannelse og Økonomi.

Bemærk, at superbrugergrupper på AU IT, Institutter og fakulteter samt Universitetsledelsens Stab er under etablering. 

 

 

Styregruppen:

Øverste organ for beslutninger vedr. ESDH implementeringen på AU. Alle tiltag og målsætninger vedtages i styregruppen.

Programledelse:

Programledelsen har til opgave at sikre fremdrift i implementeringen af ESDH på vegne af styregruppen samt sikre at målsætningerne, fastsat af styregruppen, opnås inden for den givne tidsramme. Det er programledelsens ansvar at stå for al kommunikation fra styregruppen til superbrugergrupper og Product Owner-gruppen og omvendt.

Den rådgivende Product Owner-gruppe:

Den rådgivende Product Owner-gruppe skal samle ønsker til konkrete udviklingstiltag og forbedringer. Den rådgivende Product Owner-gruppe gennemgår alle forslag, beskriver udviklingsønsker (userstories) og indstiller derefter en prioritering af fælles ressourcer til styregruppen, der træffer den endelige beslutning.

Superbrugergrupperne:

Superbrugergrupperne har til formål at understøtte digital sagsbehandling og fælles praksis i sags- og dokumenthåndtering i deres område. Det er superbrugergruppernes opgave at kortlægge ESDH-arbejdsgange og udarbejde ensartede ESDH-processer samt udfærdige nødvendige brugervejledninger.

Når en proces er færdigudviklet, godkendt og dokumenteret af superbrugergruppen, er det den enkelte superbrugers ansvar at formidle processerne og oplære brugere, der er knyttet til superbrugeren.

Det er gruppen opgave at indsamle og modne udviklingsønsker fra deres brugere, samt at melde dem ind til den rådgivende Product Owner-gruppen.

Det er desuden den enkelte superbrugers opgave at yde first-level-support til de brugere, der organisatorisk er knyttet til superbrugeren. Læs mere om support her.

Styregruppens medlemmer

Arnold Boon (Formand), AU Universitetsdirektør

Niels Jørgen Rasmussen, Vicedirektør AU Økonomi og Bygninger

Anne Lindholm Behnk, Vicedirektør AU HR

Kristian Thorn, Vicedirektør AU Uddannelse

Peter Bruun Nielsen, Vicedirektør AU IT

Ole Jensen, Administrationschef Arts

Styregruppe deltagere uden beslutningskompetence

Eva Vestergaard Kristensen, Udviklingskonsulent HR Data og Digitalisering

Merete Voldstedlund Thuesen, Systemforvalter HR Data og Digitalisering

Beslutningsreferater