Foreløbig journalvejledning: Sådan arbejder vi med journalisering på Aarhus Universitet

På denne webside finder du vejledning til Aarhus Universitets tilgang til journalisering. Siden henvender sig til alle ansatte på AU, som anvender Workzone. 

Siden indeholder informationer om rammerne ift. lovgrundlaget og omfanget af journalisering samt regler, praksis og processer i forbindelse med journalisering. Du kan også finde informationer om minimumskrav for korrekt journaliseringspraksis i Workzone


Aarhus Universitets journalisering af administrativ sagsbehandling sker i ESDH-systemet Workzone, som er godkendt af Rigsarkivet til aflevering af universitetets arkivalier.

For den formelle aftale mellem Aarhus Universitet og Rigsarkivet henvises til Aarhus Universitets journalinstruks

Se journalinstruksen der er gældende per 15. august 2021.