Sådan håndterer du fraværsregistrering på medarbejdere med flere ansættelsesforhold

Sådan håndterer du fraværsregistrering på medarbejdere med flere ansættelsesforhold

Når der skal registreres fravær på medarbejdere med flere ansættelsesforhold, kan det være en fordel at få overblik over hvilke ansættelsesforhold, der hører til hvilke enheder i tilfælde af forskellige fraværsadministratorer.

Ved registreringen af fravær, er der et par ting, man skal være opmærksom på:

  • Alt fravær (inkl. ferie) skal registreres på alle ansættelsesforholdene, der er fraværsberettiget
  • Processen for registreringen skal derved gentages på alle ansættelsesforholdene, der er fraværsberettiget

Det er muligt i fraværsmodulet at få et overblik over hvilke registreringer, der hører til hvilke ansættelsesforhold.

I tilfælde af forskellige fraværsadministratorer, registreres der kun på det ansættelsesforhold, som hører til din enhed.

OBS! Hvis din Tilføj-knap ikke er tilgængelig under Eksisterende fravær skal du klikke på pilene til højre >> (ved Frigør-knappen) 

38 STEPS

1. Klikke på Mine klientgrupper

Step 1 image

2.

Step 2 image

3. Klik på Vis flere hurtige handlinger

Step 3 image

4. Klik på Ansættelsesinfo

Step 4 image

5. Fremsøg person på Navn eller AUID

Step 5 image

6. Vælg ét af ansættelsesforholdene på medarbejderen for, at se hvilke ansættelsesforhold, der hører til hvilke afdelinger/enheder

Step 6 image

7. Under feltet afdeling kan man se, at dette ansættelsesforhold 121 Lektor, hører til afdeling 2400 Institut for Klinisk Medicin

Step 7 image

8. For at se hvor de andre ansættelsesforhold hører til, skiftes der mellem ansættelsesforholdene, klikkes på pilen ned af

Step 8 image

9. Her kan du se, at medarbejderen har 4 aktive ansættelsesforhold:
2 som lektor, 1 som ekstern andet (kun mail) og 1 som teknisk STADS-MSK.
Hvoraf det kun er de 2 lektorer ansættelsesforhold, der skal registreres fravær på.

Step 9 image

10. Vælg ansættelsesforhold ved navn 121 Lektor-2, for at se hvor det hører til

Step 10 image

11. Her ses det at ansættelsesforholdet 121 Lektor-2 hører til 3500 Psykologisk Institut

Step 11 image

12. Klik på huset/hjem for at komme tilbage til startsiden for at registrer fravær

Step 12 image

13. Klik på fravær for at registrer fravær

Step 13 image

14. Klik på Fravær for at registrer fravær

Step 14 image

15. Klik på Fraværsrecords

Step 15 image

16. Fremsøg person på Navn eller AUID

Step 16 image

17. Vælg det ansættelsesforhold du skal registrer fravær på ud af de 4 aktive forhold. Her vælges 121 Lektor

Step 17 image

18. Under ansættelsesforhold kan der ses hvilke registreringer, der hører til hvilke ansættelsesforhold

Step 18 image

19. Klik på de 2 pile for at tilføje fravær

Step 19 image

20. Klik på Tilføj

Step 20 image

21. Klik på pilen ned af for at vælge en fraværstype

Step 21 image

22. Vælg en fraværstype. Her vælges ferie med løn for at registrer en feriedag

Step 22 image

23. Her ses hvilken fraværstype, der registreres på hvilket ansættelsesforhold

Step 23 image

24. Vælg startdato enten ved at skrive datoen eller via kalender

Step 24 image

25. Denne orientering fortæller at slutdatoen for fraværet skal ligge mellem ansættelsesstartdatoen og uendelig slutdato. Den skriver ikke hele årstallet, men den uendelig dato er 31-12-4712

Step 25 image

26. Vælg slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 26 image

27. Klik på Afsend for at gennemføre registreringen

Step 27 image

28. Klik på OK for at bekræfte registreringen

Step 28 image

29. Nu gentages processen for det andet ansættelsesforhold, så fraværet bliver registreret på begge forhold. Klik på Tilføj

Step 29 image

30. Klik på pilen ned af for at vælge en fraværstype

Step 30 image

31. Vælg fraværstype

Step 31 image

32. Skift til det andet ansættelsesforhold ved at klikke på pilen ned af

Step 32 image

33. Vælg 121 Lektor-2

Step 33 image

34. Vælg Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 34 image

35. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 35 image

36. Klik på Afsend for at gennemføre registreringen

Step 36 image

37. Klik på OK for at bekræfte registreringen

Step 37 image

38. Du er nu færdig og kan se at fraværet er registreret på begge ansættelsesforhold med ens datoer

Step 38 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2092155/S-dan-h-ndterer-du-frav-rsregistrering-for-medarbejdere-med-flere-ans-ttelsesforholdNext step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ