Sådan registrerer du en påmindelse

Sådan registrerer du en påmindelse

HR kan i forbindelse med sagshåndtering sætte påmindelser på ansættelsesforholdet.

 Følgende påmindelser kan registreres på en medarbejders ansættelsesforhold:

  • Udløb af Forskerbeskatning
  • Udløb af udbetaling af pension
  • Tenure-Track midtvejsevaluering
  • Tenure-Track slutevaluering
  • Anden påmindelse

Vær opmærksom på at påmindelser og evt. bemærkninger til disse, kan ses af medarbejderen selv.

Brug rapporten "Påmindelser" under rapportsamlingen Medarbejderadministration til at se kommende påmindelsesdatoer eller alle registrerede påmindelser. 
Rapporten viser per default hvilke påmindelser, der ligger med en påmindelsesdato tre måneder før datoen indtræffer. 

OBS: Jubilæumsdato registreres under Yderligere info om person > Anciennitetsdatoer. Udløb af arbejds- og opholdstilladelser registreres under Identifikationsinfo. 

27 STEPS

1. Tilgå mitHR og gå i fanen Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik på Vis flere under Hurtige handlinger, for at få adgang til alle funktionaliteter.

Step 2 image

3. Vælg Yderligere info om ansættelsesforhold.

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID

Step 4 image

5. Vælg det ansættelsesforhold på medarbejderen du vil registrere påmindelsen på.

Step 5 image

6. Tryk på Tilføj, for at registrere en ny påmindelse.

Step 6 image

7. Åben listen Påmindelsestype, for at vælge den relevante påmindelse.

Gældende startdato er ansættelsesforholdets startdato og kan ikke ændres.

Step 7 image

8. Vælg den relevante påmindelse.

Step 8 image

9. Hvis nødvendigt - skriv en forklarende tekst i Beskrivelse.

OBS - Medarbejder kan se denne data på sig selv.

Step 9 image

10. Vælg dato for påmindelse ved enten at skrive datoen i feltet eller vælge den via kalenderen.

Step 10 image

11. Dato findes i kalenderen og vælges.

Step 11 image

12. Tryk Gem, for at færdiggøre registreringen af påmindelsen.

Step 12 image

13. Påmindelsen er nu gemt.

Step 13 image

14. Redigering af påmindelse

Step 14 image

15. Klik på Rediger/blyant, for at redigere påmindelsestypen, beskrivelse eller dato.

Step 15 image

16. Klik på Gem, når ændringen er foretaget.

Step 16 image

17. Vejledning til tilføjelse af flere påmindelser.

Step 17 image

18. Klik på Tilføj, for at tilføje yderligere påmindelser.

Step 18 image

19. Vælg Påmindelsestype

Step 19 image

20. Senest anvendte påmindelsestype vises i toppen.

Step 20 image

21. Angiv Dato

Step 21 image

22. Klik Gem for at gemme registrering.

Step 22 image

23.

Step 23 image

24. Vejledning til sletning af påmindelse.

Step 24 image

25. Klik på Rediger for at tilgå Slet.

Step 25 image

26. Klik på Slet.

OBS - Der kommer ingen advarsel inden der slettes.

Step 26 image

27. Påmindelsen er herefter fjernet fra påmindelsesoversigten.

Step 27 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2094316/S-dan-registrerer-du-en-p-mindelse-i-mitHR--HR-medarbejder-?iframeHash=mobilequick-1Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ