Sådan registrerer du AMO-oplysninger på en medarbejder i mitHR

Sådan registrerer du AMO-oplysninger på en medarbejder i mitHR

AU HR, udvikling og arbejdsmiljø får besked om nyvalg/ænndring af arbejdsmiljørepræsentant og registrere oplysningerne på medarbejderen i mitHR

Alle rettelser og ændringer administreres af U&A.

Medarbejderen har adgang til at se registreret AMO-oplysninger på sig selv og kan se alle aktive AMO-registreringer på samme tid.

25 STEPS

1. Tilgå mitHR og gå i fanen Mine klientgrupper, for at registrere data på en medarbejder, der er medlem af et arbejdsmiljøudvalg.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger.

Step 2 image

3. Vælg Yderligere info om person

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AU-ID.

Step 4 image

5. Åben værdilisten under Infogruppe.

Step 5 image

6. Vælg Arbejdsmiljøorganisation (AMO) på værdilisten.

Step 6 image

7. Tryk Tilføj, for at lave AMO-registrering.

Step 7 image

8. Angiv Startdato for hvornår medarbejderens funktion i Arbejdsmiljøorganisationen er gældende fra.

Step 8 image

9. Kendes valgperiodens slutdato, sættes denne under Slutdato.

Step 9 image

10. Åben værdilisten Arbejdsmiljøgruppe

Step 10 image

11. Vælg fra Arbejdsmiljøgruppe fra værdlisten.
Er arbejdsmiljøgruppen ikke på viste værdiliste, fremsøges det under Søg...

Step 11 image

12. Åben værdilisten Repræsentanttype.

Step 12 image

13. Vælg Repræsentanttype fra værdilisten.
Er repræsentanttypen ikke på viste værdiliste, fremsøges det under Søg...

Step 13 image

14. Åben værdilisten Udvalg.

Step 14 image

15. Vælg Udvalg på værdlisten.
Er udvalget ikke på viste værdiliste, fremsøges det under Søg...

Step 15 image

16. Åben værdiliste Daglig arbejdsmiljøleder

Step 16 image

17. Vælg Ja eller Nej.

Step 17 image

18. Er der bemærkninger til registreringen kan det noteres under feltet Bemærkning.

OBS - Vær opmærksom på at medarbejder selv kan se denne bemærkning.

Step 18 image

19. Tryk Gem for at fuldføre registreringen.

Step 19 image

20. Vejledning til tilføjelse af flere AMO-registreringer.

Step 20 image

21. Klik på Tilføj hvis medarbejder er del af flere arbejdsmiljøudvalg eller grupper.

Step 21 image

22. Vejledning til hvordan du retter eller ændre en AMO-registrering.

Step 22 image

23. Klik på Rediger/blyanten for at rette eller ændre registrering.

Step 23 image

24. Skal registreringen rettes tastes datoen som vises under datofeltet (første felt).

Skal registreringen ændres, tastes startdato for ændringen i datofeltet.

Step 24 image

25. Tryk Gem når rettelsen eller ændringen er lavet.

Step 25 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2091654/S-dan-registrerer-du-AMO-oplysninger-p--en-medarbejder-i-mitHR--U-A-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ