Sådan registrerer du anciennitetsdatoer på medarbejder i mitHR

Sådan registrerer du anciennitetsdatoer på medarbejder i mitHR

HR registrerer følgende anciennitetsdatoer på medarbejderen i de tilfælde hvor det er relevant:

  • Jubilæumsdato
  • Lønanciennitet
  • Pensionsanciennitet

Medarbejderen har adgang til at se ovenstående data i mitHR.

16 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Vælg Yderligere info om person

Step 3 image

4. Fremsøg person på enten navn eller AUID.
Der kan søges på CPR-nr. via Avanceret søgning.

Step 4 image

5. Tryk Tilføj for at registrere en eller flere ancienitetsdatoer.

Step 5 image

6. Angiv lønanciennitetsdato ved at skrive dato i feltet eller vælge fra kalenderen.

Step 6 image

7. Angiv Jubilæumsdato ved at skrive dato i feltet eller vælge fra kalenderen.

Step 7 image

8. Angiv pensionsanciennitetsdato ved at skrive dato i feltet eller vælge fra kalenderen.

Step 8 image

9. Tryk Gem for at færdigøre registrering af anciennitetsdatoer.

Step 9 image

10. Tryk blyant/Rediger for at rette eller ændre en eller flere anciennitetsdatoer.

Step 10 image

11. Hvis du skal rette registrereringen, vælg da den dato der vises under øverste felt.
Hvis du skal ændre registreringen, men ønsker historikken, vælg da den dato ændringen skal gælde fra.

Step 11 image

12. I dette eksempel ændres lønancienniteten med en fremtidig ændringsdato.

Step 12 image

13. Tryk Gem.

Step 13 image

14. Oprindelige registrering får en gyldighedsperiode.

Hvis du ønsker at slette en registrering, tryk blyant/Rediger.

Step 14 image

15. Tryk Slet.

OBS - Der kommer ingen advarsel inden registreringen slettes.

Step 15 image

16. Den slettede registrering er forsvundet og den tilbageværende registrering har ikke længere en slutdato for gyldighed.

Step 16 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2093519/S-dan-registrerer-du-anciennitetsdatoer-p--medarbejder-i-mitHR--HR-medarbejder-?iframeHash=mobilequick-1Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ