Sådan registrerer du arbejds-/opholdstilladelse på medarbejder i mitHR

Sådan registrerer du arbejds-/opholdstilladelse på medarbejder i mitHR

HR registrerer arbejds-/opholdstilladelse på medarbejderens i forbindelse med sagsbehandling.

 Medarbejder kan selv se registreret data i mitHR.


Ændring af Arbejds-/opholdstilladelse 

Skal en arbejds-/opholdstilladelse forlænges gælder følgende: 

  • Rediger eksisterende registrering
  • Dato for ændring er dags dato - dette gør at man beholder historikken på tidligere registrering og at rapporten "Arbejds- og opholdstilladelser" viser det opdaterede datasæt. 

OBS - Arbejds-/opholdstilladelser som er overførst fra AUHRA til mitHR, står med en gyldighedsperiode, som kan spærre for ny registrering af arbejds-/opholdstilladelse af samme type som eksisterende. Gyldighedsperioden kan ikke rettes og gør også at man ikke kan lave forlængelse af eksisterende arbejds-/opholdstilladelse. 
Det løses ved at man gemmer et billede af eksisterende registrering, sletter den permanent i mitHR og registrere den igen. Herefter er det muligt at rette og ændre den uden problemer. 

24 STEPS

1. Tilgå mitHR.
Gå i fanen Mine Klientgrupper.

Step 1 image

2. Vælg Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Vælg Identifikationsinfo

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AU-ID.
Fremtidige medarbejdere kan fremsøges under Avanceret søgning.

Step 4 image

5. For at registrere medarbejders udløb af pas trykkes Tilføj under Pas.

Step 5 image

6. Angiv udløbsdato (dd-mm-åå) eller vælg dato fra kalender.

Step 6 image

7. Tryk Afsend for at gemme.

Step 7 image

8. Udvid Visummer og tilladelser for at registrere arbejds-/opholdstilladelse eller anden tilladelse på medarbejder.

Step 8 image

9. Klik Tilføj

Step 9 image

10. Åben værdilisten Type.

Step 10 image

11. Vælg tilladelsestypen på værdilisten.

Step 11 image

12. Angiv tilladelsens udløbsdato eller vælg fra kalender i Udløbsdato

Step 12 image

13. Angiv dato eller vælg fra kalender opholdstilladelsens udløbsdato i Udløb af ophold, hvis det er relevant for tilladelsen.

Step 13 image

14. Åben værdilisten Ansættelsestype.

Step 14 image

15. Vælg ansættelsestype fra værdilisten.

Step 15 image

16. Tryk Afsend for at færdiggøre registreringen.

OBS - Det er muligt at tilføje en bemærkning i feltet Bemærkning. Vær opmærksom på at det kan ses af medarbejderen selv.

Step 16 image

17. Tilladelsen er nu registreret.

Step 17 image

18. Vejledning til redigering af eksistrerende registrering.

Step 18 image

19. For at rette eller ændre registreringen trykker du på Rediger/blyanten.

Step 19 image

20. Angiv ændringsdato for hvornår ændringen gælder.
Skal registreringen rettes, angives den dato der er vist under datofeltet.

Step 20 image

21. I dette eksempel laves en fremtidig ændring af Type (tilladelsestype)

Step 21 image

22. Vælg ny type fra værdilisten.

Step 22 image

23. Tryk Afsend for at gemme ændringen/rettelsen.

Step 23 image

24. Når man gemmer en fremtidig ændring vises det på registreringen i oversigten.

Step 24 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2091667/S-dan-registrerer-du-Arbejds--opholdstilladelse-p--medarbejder-i-mitHR--HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ